567 resultaten


ID: 154 | Bouwkundig element

Hoeve van 1854

Lindenstraat 99, 99A (Aalst)
Semigesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken, gegroepeerd rondom een gedeeltelijk geplaveid erf, jaartal 1854 op balk boven inrijpoort, ondergebracht in een dienstgebouw. Eénlaags woonhuis van zeven traveeën uit het vierde kwart van de 18de eeuw tot het eerste kwart van de 19de eeuw. Oude stal naast inrijpoort aan straatzijde, recente langsschuur en bakoven.


ID: 34998 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein van Poeke

Kasteelstraat 26 (Aalter)
Het kasteel van Poeke, een waterkasteel in rococostijl, bevindt zich een uitgestrekt park met verschillende dienstgebouwen en doorsneden door talrijke dreven. In kern dateert het kasteel van 1750, het werd aangepast in 1872. Het uitgestrekte kasteeldomein blijft herkenbaar als een laat 19de-eeuws adellijk landgoed met hier en daar een accent uit de 20ste eeuw.


ID: 31695 | Bouwkundig element

Gesloten hoeve Zwarte Winning

Molenstraat 24 (Alken)
Gesloten hoeve, in de dakpannen van de poortvleugel aangeduid als Zwarte Winning.


ID: 15935 | Bouwkundig element

Hoeve De Warande

Elzendammestraat 11 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve volgens resten van omwalling ten oosten en ten westen van het boerenhuis; losse bestanddelen rondom grotendeels verhard erf met centraal, nieuw stalgebouw.


ID: 16046 | Bouwkundig element

Hoeve Het Pannenhuis

Groenestraat 76 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen van één bouwlaag onder pannen zadeldaken rondom deels gekasseid, deels begraasd erf met vaalt. Ten noordoosten, met bomen onder meer knotwilgen, afgezoomde rest van omwalling. Omgevende populierenrij.


ID: 81595 | Bouwkundig element

Hoeve Goed te Bassegem

Bassegemstraat 1 (Anzegem)
Historische hoeve zogenaamd "Goed te Bassegem" gelegen op de grens met Tiegem. De hoeve vormde het centrum van de gelijknamige heerlijkheid, in leen gehouden van het Vyvense (Sint-Eloois-Vijve), op zijn beurt een leen van het grafelijk kasteel van Kortrijk. De heerlijkheid strekte zich uit over Kaster, Waarmaarde, Tiegem, Ooike en Oudenaarde en had op zijn beurt nog drie achterlenen in Eine, Tiegem en Waarmaarde. Bij de heerlijkheid hoorde ook een molen, de zogenaamde "Neermolen" (zie Pontstraat).


ID: 81626 | Bouwkundig element

Hoevetje uit de 19de eeuw

Oudepontstraat 11 (Anzegem)
Voormalig klein 19de-eeuws hoevetje waarvan de volumes zijn aangegeven op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846).


ID: 81569 | Bouwkundig element

Hoeve

Pastoor Verrieststraat 107 (Anzegem)
Aan de straat gelegen hoeve met vroeg 20ste-eeuws uitzicht. Semi-gesloten opstelling van bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken rond een bekiezeld erf.


ID: 81635 | Bouwkundig element

Goed te Corbie

Varentstraat 27 (Anzegem)
Historische hoeve, gelegen nabij de dorpskern, ten zuidoosten van de kerk. De hoeve vormde het centrum van de gelijknamige heerlijkheid en was in het bezit van de abdij van Corbie, heren van Kaster. De oudste vermeldingen gaan terug tot 1200.


ID: 81504 | Bouwkundig element

Hoeve met watermolen Hof ter Walskerke

Walskerkestraat 2 (Anzegem)
Hoeve met watermolen "hof ter Walskerke". Watermolen met roerend werk, waterrad en sluiswerk beschermd als monument en onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht bij B.V.E. van 28/07/1983. Historische hoeve, tijdens het ancien régime gelegen op het grondgebied van de heerlijkheid "Wulfskerke, gheseit ter Moten".