20 resultaten


ID: 12436 | Bouwkundig element

Kasteel Cleydael

Cleydaellaan 36 (Aartselaar)
Vierkant waterkasteel met trapezoïdaal neerhof aan de noordzijde. Gelegen in de vallei van de Struysbeek, meer bepaald op een eiland gevormd door de splitsing van de Vliet, vanaf dit punt de Struysbeek genaamd.


ID: 76690 | Bouwkundig element

Hof ten Kwaden Gate of Huis Stas

Markt 5 (Asse)
Statig herenhuis op T-vormige plattegrond en opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl, gebouwd in opdracht van Hubertus Moortgat, die in 1698 hoofddrossaard was van het Land van Asse.


ID: 74016 | Bouwkundig element

Moederhuis van de congregatie der zusters penitenten van Sint-Franciscus van Assisi van Opbrakel

St.-Franciscusstraat 2 (Brakel)
Voormalig moederhuis van de congregatie der zusters penitenten van Sint-Franciscus van Assisi van Opbrakel, heden rusthuis voor de zusters van de congregatie.


ID: 29329 | Bouwkundig element

Bisschoppelijk Paleis

Heilige-Geeststraat 4 (Brugge)
Gebouwenblok ten noorden begrensd door huizen bij hoek Sint-Salvatorskerkhof, ten oosten door Heilige-Geeststraat, ten zuiden door Goezeputstraat en ten westen door de huizenrij in de Kleine Heilige-Geeststraat. Deels ommuurd, renaissancegetint complex bestaande uit hoofdgebouw met 16de-eeuwse kern, met in het verlengde van de noordvleugel aan tuinzijde, een 18de-eeuwse vleugel, telkens onder zadeldak (leien en Vlaamse pannen).


ID: 78685 | Bouwkundig element

Huis Sint-Jan

Jacob van Maerlantstraat 11-13 (Damme)
* Jacob Van Maerlantstraat nr. 13-15. Huis "Sint-Jan" of "Sint-J(e)an d'Angely", imposant 15de-eeuws patriciërshuis in laatgotische stijl met oudere kern, voorheen gekend als het "Van Maerlantmuseum". Beschermd als monument bij R.B. van 18/06/1946. Tevens opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.


ID: 35069 | Bouwkundig element

Kasteel van Nevele

Cyriel Buyssestraat 6 (Deinze)
Voormalig "Kasteel van Nevele" en later klooster. De geschiedenis van het oorspronkelijk versterkte 'kasteel' van de heer van Nevele gaat terug tot de 11de eeuw. Toen werd volgens De Potter en Broeckaert een "viercante torre ghemetst van blauwe schorre" op een omwalde motte. Deels vervallen na de slag van 1381 in de strijd tussen Lodewijk van Male en de Gentenaars.


ID: 84307 | Bouwkundig element

Baljuwhuis

Baljuwstraat 7-8 (Dentergem)
Baljuwstraat nrs. 7-8. Herenhuis, voormalige woning van de baljuw, gedateerd "1763" cf. muurankers. Dubbelhuis, schuin op de rooilijn geplaatst, opgetrokken door Peter Bernardus Minne. Terwijl de vorige baljuws allen in Wakken resideerden werd Minne in 1783 de eerste (en omwille van de Franse Revolutie tevens laatste) baljuw die in Dentergem verblijft. Het pand van 1763 zou het eerste sten


ID: 134471 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Warandepark

Graanmarkt zonder nummer, Sint-Janstraat 2, 2A (Diest)
De Warande is een heuvel van Diestiaans ijzerzandsteen in het midden van de stad, met een donjon­ motte en sporen van een 14de-eeuwse burcht. Het park werd aangelegd in landschappelijke stijl circa 1880 met als middelpunt de donjonmotte als lindenprieel. In het park bevinden zich archeologische resten, een omheiningsmuur, drossaardswoning met portierswoning en een neoclassicistisch herenhuis (1847-1848) omgevormd tot monumentale toegangspoort.


ID: 41772 | Bouwkundig element

Residentie van drossaard Fernandez de Paramo

Sint-Janstraat 2, 2A (Diest)
Waardig dubbelhuis met twee verdiepingen uit het vierde kwart van de 18de eeuw opgetrokken uit bak- en zandsteen met holrond bepleisterde kroonlijst.


ID: 71602 | Bouwkundig element

Drossaardwoning

Rechtestraat 42 (Dilsen-Stokkem)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder wolfsdak. Het gebouw dateert in kern uit de tweede helft van de 17de eeuw; de neoclassicistische voorgevelordonnantie dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw.