52 resultaten


ID: 127179 | Bouwkundig geheel

Sociale woonwijk Oud Begijnhof

Anna Snelstraat 3-17, Begijnhof 1-52, 53, Pontstraat 50-56, 50B (Aalst)
Sociale woonwijk, tussen 1954 en 1959 gebouwd door de Samenwerkende Maatschappij van Goedkope Woningen voor het Gewest Aalst naar plannen van architect Antoon Blanckaert. Het bestaande begijnhof werd hiervoor grotendeels gesloopt, met uitzondering van de kerk, de kapel, de pastorie en enkele huizen.


ID: 122156 | Bouwkundig geheel

Begijnhof, Aarschot

Begijnhof 15-21, zonder nummer, Statiestraat 1 (Aarschot)
In 1259 schonken Hendrik III van Brabant en Aleydis van Bourgondië hun schuur en omgeving voor de oprichting van een nieuw begijnhof, dat zich verder uitbreidde, rondom een plein, in de nabijheid van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.


ID: 300119 | Bouwkundig geheel

Begijnhof

Ossenmarkt 5-6, Rodestraat 39, 43 (Antwerpen)
Voormalig begijnhof, hier gevestigd in 1544 ter vervanging van het vroegere begijnhof Curtis Syon, dat circa 1245 ontstond aan zuideinde van de Begijnhofstraat.


ID: 31766 | Bouwkundig element

Rusthuis- en begijnhofkapel

Graethempoort 3B, zonder nummer (Borgloon)
Het begijnhof van Borgloon ontstond rondom de kapel van het Johannietershospitaal te Graethem, bij de stadspoort. Deze kapel is de begraafplaats van Lodewijk I († 1171), graaf van Loon en zijn vrouw Agnes.


ID: 301976 | Bouwkundig geheel

Minnewater en omgeving

Arsenaalstraat, Begijnhof, Katelijnevest, Minnewater, Noordstraat, Professor Dr. J. Sebrechtsstraat, Wijngaardstraat (Brugge)
Het Minnewater met omgeving bevindt zich in het zuiden van Brugge, tussen het begijnhof en de Begijne- en Katelijnevest in. Dit stadsdeel omvat onder meer het Minnewater met aansluitende beplantingen, het Minnewaterpark, het begijnhof en de voormalige Minnewaterkliniek.


ID: 122155 | Bouwkundig geheel

Begijnhof

Begijnhof 1-18, 20-54, Professor Dr. J. Sebrechtsstraat 2-4 (Brugge)
De begijnenbeweging, ontstaan in de 12de eeuw, verspreidde zich weldra over heel Europa in de loop van de 13de eeuw, ondanks de tegenstand van de Rome. In de Lage Landen genoten de begijnen veelal de steun van de genoten van de plaatselijke adel en zelfs van sommige religieuzen. De algemene veroordeling van het begijnenwezen in 1311 werd hier na gunstig onderzoek opgeheven in 1328.


ID: 82001 | Bouwkundig element

Bogardenschool

Katelijnestraat 86-88 (Brugge)
Gebouwencomplex met kern teruggaand tot de 16de eeuw, opgetrokken op U-vormige plattegrond rondom een binnentuin, afgesloten door een poortgebouwtje en smeedijzeren hek gebouwd in 1895 naar ontwerp van stadsarchitect C. De Wulf (Brugge).


ID: 125552 | Bouwkundig geheel

Sint-Alexiusbegijnhof

Begijnhof 1-46, Begijnhoflaan 26-68, Brusselsestraat 36 (Dendermonde)
Het huidige Sint-Alexiusbegijnhof is het tweede begijnhof van Dendermonde. Het eerste begijnhof dateerde uit het tweede kwart van de 13de eeuw en lag in de buurt van het gewezen Sint-Gillishospitaal in een zeer moerassig gebied.


ID: 121558 | Bouwkundig geheel

Begijnhof

Begijnenstraat 66, Engelen Conventstraat 1-28, 29, Heilige Geeststraat 1-22, 24-30, Infirmeriestraat 1-10, Kerkstraat-Begijnhof 1-18, 19-25, Kraaieneststraat 1-4, 5-15 (Diest)
Sedert 1245 vestigden verscheidene begijnen zich buiten de vesten van de stad, op het grondgebied van Webbekom. Arnold IV, heer van Diest, kocht dit terrein van de abt van Sint-Truiden en voegde het bij zijn heerlijkheid in 1253-54.


ID: 135137 | Landschappelijk geheel

IJzervallei tussen Diksmuide en Stuivekenskerke

Beerst, Diksmuide, Kaaskerke, Keiem, Stuivekenskerke (Diksmuide)
Deze ankerplaats omvat de Ijzervallei tussen Diksmuide en Stuivekenskerke met aansluitend enkele waardevolle graslandcomplexen en de historische kern van Stuivekenskerke. De Handzamevaart is één van de grotere zijbeken en mondt ter hoogte van Diksmuide in de Ijzer uit. De gekanaliseerde en rechtgetrokken Ijzer stroomafwaarts van Diksmuide heeft zeer lang onder invloed van de zee gelegen en is pas vanaf de middeleeuwen bedijkt geweest wat ontginning van aangrenzende gronden mogelijk maakte. In de ondergrond treft veenlagen aan die bedekt zijn door sedimenten van de latere overstromingsfasen. De Ijzer is langs weerszijden bedijkt maar vertoont nog een bochtig verloop met enkele meanders. De dijken dateren waarschijnlijk uit de 11de eeuw en worden her en der geaccentueerd door bomenrijen. De Ijzertoren en een voormalige maalderij vormen een opvallende bakens in de wijde omgeving.