36 resultaten


ID: 51849 | Bouwkundig element

Veevoederbedrijf Vanden Avenne

Zuidkaai 13 (Izegem)
Ensemble van drie verschillende aaneengesloten bedrijfsgebouwen van variërende hoogte onder verspringende zadeldaken, aansluitend bij het hoekpand (nok parallel aan de Zuidkaai); ze omvatten onder meer de magazijnen en burelen.


ID: 59624 | Bouwkundig element

Hotel Meysseyne met tuin

Groeningestraat 17, Guldenbergplantsoen 10 (Kortrijk)
Hotel Meysseyne vormt een fraai complex met een U-vormige plattegrond, bestaande uit een neoclassicistische straatvleugel uit het midden van de 19de eeuw en twee merkwaardige oudere, l8de-eeuwse dwarse tuinvleugels. De verschillende vleugels worden allen getypeerd door een behouden volume en gaaf bewaarde gevels. Achter het hotel ligt een landschapstuin met neogotisch tuinpaviljoen.


ID: 59943 | Bouwkundig element

N.V. Blanchisserie de Courtrai

Meensesteenweg 85 (Kortrijk)
"N.V. Blanchisserie de Courtrai", blekerij van lijnwaad en katoen, vanaf 1920 gevestigd te Kortrijk in nieuw gebouwencomplex opgericht op de terreinen van de oude openluchtblekerij Vercruysse-De Pantin.


ID: 60427 | Bouwkundig element

Domein Isengrim

Wolvendreef 65 (Kortrijk)
Wolvendreef nr. 63. Z.g. domein "Isengrim". Vóór 1780 tot na 1807 blekerij van familie Condé, cf. enkele behouden sloten. Een dreef leidt naar het woonhuis met jaarankers 1799, vergroot in 1919. Bergplaatsen met ovenhuis verbouwd binnenin. Combinatie van Franse tuin, bos en weiland. DEBRABANDERE P., Historische parken en tuinen in Kortrijk, Kortrijk, 1992, p. 120-125.


ID: 42218 | Bouwkundig element

Blekerij Goed Groenendael

Janseniusstraat 4-6 (Leuven)
Het oorspronkelijk L-vormige complex, 1684 gedateerd, bestond uit een straatvleugel van elf traveeën en een vijf traveeën brede dwarsvleugel. Na zware vernielingen in de Tweede Wereldoorlog, werd in 1951 de grotendeels gespaarde straatvleugel gerestaureerd en de dwarsvleugel als ruïne behouden.


ID: 17816 | Bouwkundig element

Textielfabriek Isabey

Grote Kaai 21 (Lokeren)
Voormalige textielfabriek N.V. Isabey met weverij, blekerij en ververij, ontruimd sinds 1936 en gelegen langs een onverharde dreef, op oude loop van de Durme volgend. Volledig verbouwde straatvleugel van één bouwlaag onder zaagdaken op gietijzeren zuiltjes uit laatste kwart 19de eeuw.


ID: 135054 | Landschappelijk geheel

Turnhouts vennengebied

Merksplas (Merksplas), Turnhout (Turnhout)
Deze ankerplaats vertegenwoordigt een mooi voorbeeld van een voor de Noorderkempen typisch compartimentenlandschap met een afwisseling van bos en weiland. Opvallend in het geheel zijn de vencomplexen die als het ware ‘gaten’ in het landschap vormen en op deze manier zorgen voor extra openheid en mooie zichten. De landschappelijk gevarieerde structuur, die wordt versterkt door een paar lichte verhevenheden in het verder vlakke landschap, zorgt voor een esthetisch waardevol geheel. Verspreid voorkomend bouwkundig erfgoed, waaronder de garenblekerij ‘Boones Blijk’ en bijhorende kapel, de overblijfselen van blekerij Borghs en de Engelandhoeve dragen bij tot de historische waarde van deze ankerplaats.


ID: 72897 | Bouwkundig element

Neoclassicistisch herenhuis

Prins Albertlaan 70 (Oostende)
* Prins Albertlaan nr. 70. Half vrijstaande herenwoning gebouwd in 1861 in neoclassicistische stijl. Beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Ter hoogte van de brug over het kanaal beeldbepalende statige woning, in oorsprong eigendom van de Oostendse blekersbaas Franciscus Maes-Declercq. De woning wordt opgetrokken in 1861, en in 1878 voorzien van talrijke nieuwe bedrijfsgebouwen op


ID: 27174 | Bouwkundig element

Textielfabriek

Jacob Lacopsstraat zonder nummer, zonder nummer (Oudenaarde)
Voormalige textielfabriek van weduwe Prosper Gevaert en zonen. Enorm terrein tussen de Stationsstraat (nummer 45), Gevaertsdreef (nummer 22) en J.Lacopsstraat, aanvankelijk gedwarst door de Coupure waarvan de aanwezigheid bepalend was voor deze locatie.


ID: 27380 | Bouwkundig element

Landhuis en blekerij met dienstgebouwen

Meerspoort 6-10 (Oudenaarde)
Voormalige blekerij, thans landhuis, opgericht door de stad onder leiding van de bouwmeesters A. Van den Hende en Ph. Van der Meersch in 1778, binnen een vierkante omgrachting.