19 resultaten


ID: 201079 | Bouwkundig element

Potijze Burial Ground Cemetery

Potijzestraat zonder nummer (Ieper)
Potijze Burial Ground Cemetery werd gebruikt tussen april 1915 en oktober 1918. Volgens het huidige register liggen er 586 militairen begraven. De begraafplaats is ontworpen door R. Blomfield (hoofdarchitect) en N.A. Rew (uitvoerend architect).


ID: 201127 | Bouwkundig element

Oxford Road Cemetery

Wieltje zonder nummer (Ieper)
Oxford Road Cemetery is genoemd naar een weg die ten zuidwesten van het gehucht Wieltje liep richting Potyze. Deze begraafplaats werd in gebruik genomen vanaf 1917. Na de wapenstilstand werden nog graven toegevoegd door de concentratie van graven verspreid over de omliggende slagvelden ten oosten en zuidoosten van Ieper.


ID: 201083 | Bouwkundig element

Aeroplane Cemetery

Zonnebeekseweg zonder nummer (Ieper)
Een Brits vliegtuig stortte in 1915 neer nabij het huidige 'Cross of Sacrifice', waardoor de begraafplaats zijn huidige naam verwierf. Na de wapenstilstand werd de begraafplaats aangevuld met circa 960 graven uit de omliggende slagvelden en kleinere begraafplaatsen.


ID: 200671 | Bouwkundig element

Britse militaire begraafplaats Cement House Cemetery

Boezingestraat zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)
De nabijgelegen boerderij werd door Britse eenheden 'Cement House' genoemd. Duitse eenheden hadden er een stevige betonnen constructie opgetrokken. De verovering van deze boerderij in augustus 1917 (tijdens de Derde Slag bij Ieper) gebeurde ten koste van heel wat mensenlevens.


ID: 200674 | Bouwkundig element

Britse militaire begraafplaats Seaforth Cemetery, Cheddar Villa

Brugseweg zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)
'Cheddar Villa' was de naam die door het leger werd gegeven aan de vlakbij gelegen boerderij met geschutsbunker. Tijdens de nacht van 25 op 26 april 1915 (Tweede Slag bij Ieper), toen de Duitsers Sint-Juliaan konden veroveren, werden hevige gevechten geleverd op deze plaats. De Britse doden werden ter plaatse begraven.


ID: 200676 | Bouwkundig element

Britse militaire begraafplaats Saint Julien Dressing Station Cemetery

Felix Nadarstraat zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)
Vanaf september 1917, toen Sint-Juliaan in geallieerde handen gevallen was tijdens de Derde Slag bij Ieper, richtten Britse eenheden in het dorp een 'dressing station' (medische post) in. Noodzakelijkerwijze diende er ook een begraafplaats aangelegd te worden. Deze bleef in gebruik tot in maart 1918.


ID: 200673 | Bouwkundig element

Britse militaire begraafplaats Dochy Farm New British Cemetery

Zonnebekestraat zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)
De begraafplaats, gelegen op een tijdens de oorlog fel begeerde heuvelrug, is genoemd naar een nabijgelegen boerderij. 'Dochy Farm' werd door Duitse eenheden uitgebouwd tot een versterking.


ID: 303090 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein van landhuis de Leenberg,  Sint-Gertrudenhof, villa Ons Landhuis en hoeve Saint-Germain

Binkomstraat 68, 105, 109, Sint-Gertrudendries 16 (Lubbeek)
Eclectisch kasteel Leenberg (1911), Sint-Gertrudenhof (1930), villa Ons Landhuis (1929) en hoeve Saint Germain (1885) omgeven door een uniek geheel van circa 100 hectare; vanaf 1911 eerste aanlegfase in laatland­schappelijke stijl; heraanleg rond 1930 naar ­ ontwerp van J. Gallopin en uitbreiding naar de wooneenheden (Sint-Gertrudenhof, Verloren Hoek...), inspiratie uit 'Nouveau jardin pittoresque' merkbaar; heraanleg van de omgeving van het Sint-Gertrudenhof door René Pechère in 1960.


ID: 200838 | Bouwkundig element

Belgische militaire begraafplaats

Ramskapellestraat zonder nummer (Nieuwpoort)
De grond voor de begraafplaats werd in september 1922 aangekocht door het Ministerie van Landsverdediging. Vermoedelijk vanaf 1922 werden op deze verzamelbegraafplaats veldgraven uit het onderwater gezette en vrijgekomen gebied geconcentreerd, evenals de militaire graven op gemeentelijke begraafplaatsen uit de sectoren Nieuwpoort en Ramskapelle: Nieuwpoort, Lombardsijde, Westende, Sint-Joris, Mannekensvere, Ramskapelle,…