2116 resultaten


ID: 23245 | Bouwkundig element

Langgestrekte hoeve

Maastrichterstraat 25 (Zutendaal)
Langgestrekte hoeve, uit de 19de eeuw, met ordonnantie: woonhuis-dwarsschuurstal.


ID: 23248 | Bouwkundig element

Hoeve met losstaande bestanddelen

Schansstraat 2 (Zutendaal)
Hoeve met losse bestanddelen. Mooie beuk en boomgaard achter de schuur.


ID: 44011 | Bouwkundig element

Hoeve

Bareelstraat 10 (Zwalm)
Achterin gelegen hoeve met boerenwoning uit de eerste helft van de 18de eeuw, recente paardenstal, schuur uit 1947 en stallen gegroepeerd rondom verhard erf, apart gelegen bakhuis.


ID: 130245 | Landschappelijk element

Geriefbosje met knotwilgen en hakhoutstoven

Huttegemstraat zonder nummer (Zwalm)
Driehoekig perceeltje van ongeveer 17 are met knotwilgen en enkele hakhoutstoven van wilg en es. De oppervlakte van het bosje is in de naoorlogse periode gehalveerd. Het betreft hier een geriefbosje, maar gezien de soortensamenstelling een wilgenbosje dat gebruikt werd voor het maken of herstellen van wissenmanden. Het bosje is eigendom geweest van het kasteel en de pachter van het neerhof kwam kappen en opkuisen. Dit verhaal werd verteld door een bewoner in de straat. De reden waarom de wissen op stam werden gekweekt heeft vermoedelijk iets te maken met het medegebruik als weide en zo werden de wissen niet gegeten.


ID: 132651 | Landschappelijk element

Hoogstamweideboomgaard

Kerkstraat zonder nummer (Zwalm)
Aansluitend bij de hoeve aan de Kerkstraat bevindt er zich een hoogstamweideboomgaard. De boomgaard bestaat in hoofdzaak uit appelbomen. De hoogstamboomgaard is door zijn volledigheid nog een representatief voorbeeld die bovendien nog is voorzien van een weerhaag, ooit dienstig als veekering.


ID: 45182 | Bouwkundig element

Watermolen Bistmolen

Krekelstraat 99 (Zwalm)
Achterin het erf, bakstenen molengebouwtje van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gedateerd 1775, ten westen molenaarshuis op de straatgevel gedateerd 1672, aanpalend dienstgebouw.


ID: 45225 | Bouwkundig element

Hermelgemhoeve

Lindestraat 66-68 (Zwalm)
Gesloten hoeve rond gekasseide binnenplaats, daterend uit de 18de eeuw, boerenhuis met naar de straat gerichte voorgevel, bedrijfsgebouwen, koeienstallen, dwarsschuur, bakhuis en afzonderlijk wagenhuis.


ID: 130305 | Landschappelijk element

Hakhout geriefbosje

Sint-Annastraat 25 (Zwalm)
Een driehoekig perceeltje, langs de straat bij de hoeve Sint-Annastraat 25, is beplant met els, hazelaar, meidoorn, es, zoete kers, vlier, sering en olm die als hakhout worden beheerd. Gele bindwilg staat er als knotboom, meidoorn als op enen gezette struik. Het bosje is nuttig als leverancier van brand-, gerief- en constructiehout.


ID: 135156 | Landschappelijk geheel

Kanaal Bossuit-Kortrijk, Sint-Pietersbrugje en Orveytbos

Moen (Zwevegem)
Deze ankerplaats ligt rond een gedeelte van het kanaal Bossuit-Kortrijk dat gegraven werd tussen 1857 en 1860 en verbreed in de jaren zeventig van de 20ste eeuw. Het kanaal diende voor het transport van steenkool naar Kortrijk en omgeving. Het snijdt door de interfluviale kam tussen Schelde- en Leiebekken. Het Sint-Pietersbrugje is een oud en klein ophaalbrugje met een stalen bovenbouw als ophaalmechanisme. Ter hoogte van dit brugje ligt nog een segment van het 19de-eeuwse kanaal dat veel smaller was. Het Orveytbos (voorheen ook Kraaibos genoemd) bevindt zich op het kleiig materiaal dat uitgegraven werd gedurende de verbreding van het kanaal in de jaren zeventig van de 20ste eeuw. In het oosten loopt de plaatselijk ingesneden spoorwegbedding, een restant van de vroegere spoorlijn Kortrijk-Avelgem-Ronse. Er zijn enkele waardevolle hoeves in het gebied.


ID: 81145 | Bouwkundig element

Historische hoeve Goed te Erembodegem

Herembodegemstraat 75 (Zwevegem)
Herembodegemstraat nr. 75. Historisch belangrijke hoeve z.g. "Het Goed te Erembodegem". Bestaan van de hoeve toponymisch gestaafd tot in 1304 (vermelding in archiefdocumenten als "d'Erboudenghem"). De hoeve vormt in de middeleeuwen en tijdens het ancien régime de kern van een heerlijkheid met dezelfde naam. De heerlijkheid hing af van het Doornikse en had