2114 resultaten


ID: 34570 | Bouwkundig element

Langgestrekte hoeve

Biesemgoedstraat 31 (Aalter)
Haaks op de straat ingeplante langgestrekte hoeve met brede oprit in boomgaard met hulsthaag en twee acacia's. Boerenwoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak geflankeerd door stallen en schuurtje onder doorlopend zadeldak; opklimmend tot de 18de eeuw. IJzeren armpomp en bakhuis, gedateerd 1854.


ID: 34881 | Bouwkundig element

Boerenarbeiderswoning

Bosstraat 31 (Aalter)
Huisje met kleine omhaagde boomgaard en ijzeren hek (20ste eeuw). Zes traveeën (?) en één bouwlaag onder overkragend zadeldak, vermoedelijk uit begin 19de eeuw.


ID: 33389 | Bouwkundig element

Wulfsberghoeve

Den Hulle zonder nummer (Aalter)
Omhaagde hoeve met losstaande bestanddelen met woonhuis ten oosten en schuur en stallen ten zuiden op verhard erf. Woonhuis van acht traveeën onder zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de eeuw.


ID: 33390 | Bouwkundig element

Drongengoed

Drongengoedweg 9 (Aalter)
De Drongengoedhoeve, de voormalige abdijhoeve van de norbertijnen van Drongen, is een goed bewaarde getuige van bosontginning uit het midden van de 18de eeuw, waarvan de eerste ontginning startte in het midden van de 13de eeuw.


ID: 33337 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Grote-Kapellestraat 36 (Aalter)
Hoeve met losse bestanddelen op omhaagd en met gras begroeid erf en boomgaard met gerenoveerde boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak, opklimmend tot begin 18de eeuw en grote bakstenen schuur onder zadeldak van 1890.


ID: 33339 | Bouwkundig element

Hoeve

H. Sakramentstraat 1 (Aalter)
Achterin gelegen hoevetje op begraasd erf met boomgaard en aan de straat, ijzeren hek tussen twee linden.


ID: 33349 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Hoekestraat 136 (Aalter)
Hoeve op omhaagd, begraasd erf met boomgaard en ijzeren toegangshek aan vierkante gewitte pijlers met dekplaat en rechts nis met heiligenbeeldje. Gerenoveerd boerenhuis van zes traveeën onder zadeldakmet oude kern uit de tweede helft van de 18de eeuw.


ID: 34617 | Bouwkundig element

Hoeve

Houtem 18 (Aalter)
Nog grotendeels omgrachte hoeve, minstens opklimmend tot de 18de eeuw. Boomgaard afgesloten door middel van ijzeren hek tussen overhoeks geplaatste beschilderde bakstenen pijlers, rechts met getralied niskapelletje. Schuur onder zadeldak; naar verluidt gedateerd 1884 maar aangepast in het derde kwart van de 20ste eeuw. Witgekalkt bakhuis van het samengestelde type en begroeide aardappelkelder.


ID: 305792 | Landschappelijk element

Drevenpatroon van zomereik Kasteeldomein Poeke

Kasteelstraat zonder nummer, Poekedorpstraat zonder nummer (Aalter)
Dit drevenpatroon is een nog intact gehouden deel van het meer uitgestrekte 18de-eeuwse complex. Tijdens 19de-eeuwse aanpassingen is het drevenpatroon gewijzigd of zijn bepaalde dreven ingekort. De bomenrijen zijn aanplant met zomereiken. Het beheersplan voor het kasteeldomein van Poeke beoogt het behoud en herstel van dit waardevolle drevenrestant.


ID: 34629 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Kestelstraat 121 (Aalter)
Hoevetje met losse bestanddelen met boomgaard. Ten noordoosten, boerenwoning onder zadeldak met bakstenen lijstgevel voorzien van rechthoekige vensters, vermoedelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw.