2116 resultaten


ID: 213140 | Bouwkundig element

Hoeve van circa 1914

Binneweg 68 (Aarschot)
Hoeve, kadastraal geregistreerd in 1914.


ID: 200260 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Hoeve Speelhoven met tuinen en boomgaard

Haterbeekstraat 88-90 (Aarschot)
Voormalige hoeve van de heren van Speelhoven, afstammelingen van het huis van Aarschot. De herenhoeve uit de 16de-17de eeuw en vergrotingen uit de 19de eeuw met binnenplaats, tuin en boomgaard van circa 1,5 hectare werd omringd door een trapeziumvormige ringgracht. De site is nagenoeg onveranderd sinds de 18de eeuw; monumentale perelaar.


ID: 135021 | Landschappelijk geheel

Domeinen Klaverblad en Cleydael en kasteel van Hemiksem

Aartselaar (Aartselaar), Hoboken, Wilrijk (Antwerpen), Hemiksem (Hemiksem)
Deze ankerplaats is gelegen net ten zuiden van de stedelijke agglomeratie Antwerpen en wordt gekenmerkt door drie gaaf bewaarde kasteeldomeinen. Het kasteel ‘Klaverblad’ wordt omgeven door een domein met historisch stabiel loofbos. Het kasteel van Hemiksem, met goed herkenbaar omgracht landschapspark met een mooi drevenpatroon en historisch stabiel loofbos, is gelegen in het oosten van de ankerplaats. Het kasteeldomein Cleydael ligt ten zuiden hiervan. Dit vierkante waterkasteel, gelegen op een eiland gevormd door de splitsing van de Vliet, is omringd door een grasveld dat is afgesloten door een haag die de overgang vormt naar het omliggende bos. In het zuiden ligt de reliëfrijke vallei van de Vliet met rietland en aan de rand historische stabiel bos. De eerder gesloten kasteeldomeinen grenzen aan een open landelijk gebied met talrijke bomenrijen in het oosten van de ankerplaats.


ID: 31639 | Bouwkundig element

Hoeve

Bulsstraat 85 (Alken)
De oorspronkelijke, langgestrekte hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw.


ID: 31653 | Bouwkundig element

Sint-Joriskapel

Hemelsveldstraat zonder nummer (Alken)
De quarta-capella van het Heilig Kruis en Sint-Joris was een filiaal van de Sint-Aldegondiskerk, reeds vermeld in de 17de eeuw. Het begevingsrecht was in handen van het kapittel van Huy.


ID: 31681 | Bouwkundig element

Semi-gesloten hoeve

Lindestraat 149 (Alken)
Semi-gesloten hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, de gebouwen rondom een rechthoekig erf.


ID: 31696 | Bouwkundig element

Watermolen Nieuwe Molen

Molenstraat 58 (Alken)
Watermolen, reeds aangeduid op de Ferrariskaart van 1771-77.


ID: 134254 | Landschappelijk element

Park van het kasteel Erckenteel

Parkstraat 9 (Alken)
Sedert 1953 grotendeels verloren gegaan park behorend tot een minstens tot de 18de eeuw opklimmend goed dat in de 19de eeuw tot kasteeldomein evolueerde; nu restant van de oude vijver, enkele jongere bomen en een perceel parkbos; fragmentarisch bewaard kasteel, nu klooster bij een rusthuis.


ID: 134255 | Landschappelijk element

Parkje bij het landhuis Groot Peeteren

Rechtstraat 61 (Alken)
Parkje in landschappelijke stijl gekadastreerd in 1899, bij de bouw van de neo-traditionele woning met koetshuis. Gemengd moes- en bloementuintje bij het dienstgebouw en recente tuin bij de als woning herbestemde paardenstal.


ID: 31719 | Bouwkundig element

Hoeve De Oude Vlieg

Steenweg 239 (Alken)
De Oude Vlieg is een semi-gesloten hoeve. Het complex omvat een 17de-eeuws woonhuis en een knechtenkwartier, paardenstal, bakhuis en dwarsschuur uit de 19de eeuw.