2116 resultaten


ID: 15841 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Kwellemolenstraat 18 (Alveringem)
Aan de straat gelegen hoeve met losse, L-vormige opstelling van leegstaand, sterk gewijzigd boerenhuis en interessante dwarsschuur, met achterliggende boomgaard, gelegen midden weilanden en afgezet met doornhaag en wilgen.


ID: 16079 | Bouwkundig element

Hoeve

Lostraat 16 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen rondom onverhard, deels begraasd erf. Boerenhuis met voortuintje. Ten noorden, boomgaard. Ten noordoosten, rest van omwalling.


ID: 15844 | Bouwkundig element

Hoeve

Nieuwe Herberg 8 (Alveringem)
Nog deels omwalde (rest van wal ten oosten van schuur, afgezet met populieren) hoeve met losse, U-vormige opstelling van gebouwen rondom grasveld (voormalig erf), nabij grote baan. Woonhuis op terp, met achterliggende moestuin en boomgaard.


ID: 16442 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Oude Molenstraat 1 (Alveringem)
Hoeve met losse bestanddelen, gelegen nabij de baan; oprit gemarkeerd door bakstenen, vierkante hekpijler op sokkel; boomgaard aan straatzijde; aangepast 19de-eeuws ensemble.


ID: 16444 | Bouwkundig element

Hoeve met bakhuis

Oude Molenstraat 3 (Alveringem)
Hoevetje van het langgestrekte type met achterliggend bakhuis, moestuintje en boomgaard, evenwijdig aan straat gelegen.


ID: 15919 | Bouwkundig element

Hoeve De rode balie

Roesbruggestraat 57 (Alveringem)
Hoeve met losse, L-vormige opstelling van de verankerde, rode bakstenen hoevegebouwen onder pannen zadeldaken rondom deels onverhard, deels gekasseid erf; bakstenen stoepen. Ten zuidwesten, kleine boomgaard en twee kleine omwallingen. Geasfalteerde erfoprit loodrecht op straat.


ID: 16381 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Rozendaalstraat 5 (Alveringem)
Vermoedelijk oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen zonder specifiek erf; voorliggende boomgaard afgezet met doornhaag en wilgen.


ID: 83673 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Schooldreef 14 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde meerledige hoeve met U-vormige opstelling van de gebouwen rondom een begraasd erf, midden de vlakte, in nabijheid van zogenaamd "Hoeve Visart". Boerenhuis met achterliggende moestuin ten zuidoosten van erf. Noord gelegen boomgaard. Mooi perspectief op dorp met kerk en molen.


ID: 16449 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Sleutelstraat 1 (Alveringem)
Vermoedelijk oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen, ten westen en ten noorden afgezet met doornhaag en populieren; U-vormige opstelling van gebouwen rondom verhard verf; moestuin en boomgaard ten noorden; ingang geflankeerd door populieren.


ID: 16122 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen en waterput

St.-Rijkersstraat 49 (Alveringem)
Hoeve met losse bestanddelen en rest van omwalling ten oosten, gelegen midden weiden en boomgaarden. Mooi perspectief op kerk en molen van Alveringem. Vrij gaaf bewaard boerenhuis met streekgebonden karakter.