1711 resultaten


ID: 45225 | Bouwkundig element

Hermelgemhoeve

Lindestraat 66-68 (Zwalm)
Gesloten hoeve rond gekasseide binnenplaats, daterend uit de 18de eeuw, boerenhuis met naar de straat gerichte voorgevel, bedrijfsgebouwen, koeienstallen, dwarsschuur, bakhuis en afzonderlijk wagenhuis.


ID: 130182 | Landschappelijk element

Geschoren afsluitingshaag van olm

Moldergem 116 (Zwalm)
Een olmen afsluitingshaag bevindt zich aan de straatzijde van het erf en is, al dan niet op natuurlijke wijze, aangereikt met haagbeuk, hazelaar, meidoorn en vlier. Het is een scheerhaag van ongeveer 2 meter hoog en heeft een lengte van 50 meter. Olm werd voor deze toepassing geprefereerd omwille van de zeer dichte vertakking vanaf de basis. Mits de haag goed onderhouden werd kon men hierdoor het kleinvee op het erf houden en werd indringing voorkomen. Olm wordt heden ten dage nog weinig aangeplant omwille van de olmenziekte. Het valt ons echter op dat de goed onderhouden scheerhagen van olm gezond zijn en niet belaagd worden door de olmenspintkever. Een verklaring is mogelijks dat de spintkever zwaarder takhout of stammen nodig heeft om zicht te vestigen.


ID: 130074 | Landschappelijk element

Geschoren afsluitingshaag van meidoorn

Vlaanderdal zonder nummer (Zwalm)
Het erf wordt aan de kant van Vlaanderendal en de aanpalende akker afgesloten met een weerhaag. Door het gebruik van meidoorn, in een dicht plantverband, is de haag ondoordringbaar. Door ze jaarlijks te scheren wordt ze op traditionele wijze onderhouden. De haag is geplant langs de perceelgrens en is nog een voorbeeld van een scheerhaag dienstig als erfafsluiting.


ID: 130232 | Landschappelijk element

Knotveldesdoorn als erfbeplanting

Wijlegem 11 (Zwalm)
Achteraan op het erf staat een mooi ontwikkelde knotveldesdoorn, vermoedelijk nog een restant uit een kaphaag bij de boomgaard. De veldesdoorn had tijdens de inventarisatie van 2005 een stamomtrek van 183 cm, wat veel is voor deze eerder traag groeiende soort. Het knotbeheer is een traditionele beheersvorm met als doel het opbrengen van brandhout, ambachtshout, bouwhout, geriefhout en loofvoedering. De van kurklijsten voorziene takken werden ook als zitstok aangewend in hoenderhokken. De kippen hadden hierdoor een goede houvast en geen koude poten.


ID: 81145 | Bouwkundig element

Historische hoeve Goed te Erembodegem

Herembodegemstraat 75 (Zwevegem)
Herembodegemstraat nr. 75. Historisch belangrijke hoeve z.g. "Het Goed te Erembodegem". Bestaan van de hoeve toponymisch gestaafd tot in 1304 (vermelding in archiefdocumenten als "d'Erboudenghem"). De hoeve vormt in de middeleeuwen en tijdens het ancien régime de kern van een heerlijkheid met dezelfde naam. De heerlijkheid hing af van het Doornikse en had


ID: 80941 | Bouwkundig element

Hoeve

Kreupelstraat 1 (Zwevegem)
Klein vroeg 19de-eeuws hoevetje met L-vormige opstelling. Witgekaleide verankerde bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken (Vlaamse pannen); onverhard erf. Dwars op de straat ingeplante boerenwoning. Lijstgevel geritmeerd door rechthoekige muuropeningen met luiken. Boomgaard ten noorden. Ten oosten stalvleugel + schuur.


ID: 80958 | Bouwkundig element

Hoeve

Lettenhofstraat 2 (Zwevegem)
Vrij gaaf bewaarde hoeve, site al weergegeven sinds einde 18de eeuw.. Nu hoeve met U-vormige opstelling. Lage, losse verankerde bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken gegroepeerd rondom deels gekiezeld en deels begraasd erf. Noordelijke erfoprit gemarkeerd door vermoedelijk verlaagde bakstenen pijlers met ijzeren hek. Ten westen boomgaard.


ID: 81327 | Bouwkundig element

Hoeve met losstaande bestanddelen

Priesterstraat 8 (Zwevegem)
Priesterstraat nr. 8. Aan de straat gelegen hoeve met 19de-eeuws uitzicht. Site afgebeeld op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) met losse bestanddelen, U-vormig gegroepeerd rondom erf. Heden grosso modo gelijke opstelling maar aaneengesloten door latere uitbreidingen. Verankerde bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken gegroepeerd rondom verhard erf. Ten noorden, achter het woonhuis,


ID: 81350 | Bouwkundig element

Hoeve

Tontestraat 6 (Zwevegem)
Tontestraat nr. 6. Sterk verbouwde hoeve, die in kern teruggaat tot de 18de eeuw. Site aangeduid in het landboek van Sint-Denijs-Vlaanderen (1769) als "<italic>t'goet te Grandval</italic>": omwalde hoeve met gesloten opstelling met woonhuis in het noorden en poortgebouw in het zuiden; boomgaard ten oosten; lange beboombe erfoprit ten westen. Op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) vermeld al


ID: 81351 | Bouwkundig element

Historische hoeve Goed te Callifix

Vierabelen 13, 13A (Zwevegem)
Vierabelen nr. 13. Historische hoeve z.g. "Goed te Callifix", heden IJshoeve, gelegen in het zuidoosten van de gemeente op de grens met Helkijn (Spiere-Helkijn). De hoeve was tot aan de Franse Revolutie eigendom van het O.-L.-Vrouwehospitaal van Doornik. De hoeve wordt afgebeeld op een kaart in het landboek van Sint-Denijs-Vlaanderen (1769) als "t' goet te Callefix