1716 resultaten


ID: 80941 | Bouwkundig element

19de-eeuwse hoeve

Kreupelstraat 1 (Zwevegem)
Kreupelstraat nr. 1. Klein vroeg 19de-eeuws hoevetje met L-vormige opstelling. Met gelijke opstelling weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (ca.1846). Witgekaleide verankerde bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken (Vlaamse pannen); onverhard erf. Dwars op de straat ingeplant boerenhuis. Lijstgevel geritmeerd door rechthoekige muuropeningen. Schuiframen met roedeverdeling; onderdor


ID: 80958 | Bouwkundig element

Hoeve

Lettenhofstraat 2 (Zwevegem)
Lettenhofstraat nr. 2. Vrij gaaf bewaarde hoeve, site reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) bestaande uit een L-vormig en een rechthoekig volume. Het landboek van Zwevegem (ca. 1790) toont twee volumes met L-vormige opstelling. Ook weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) als hoeve bestaande uit twee volumes op L-vormige plattegrond en twee kleinere volumes. Volgens de k


ID: 81327 | Bouwkundig element

Hoeve met losstaande bestanddelen

Priesterstraat 8 (Zwevegem)
Priesterstraat nr. 8. Aan de straat gelegen hoeve met 19de-eeuws uitzicht. Site afgebeeld op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) met losse bestanddelen, U-vormig gegroepeerd rondom erf. Heden grosso modo gelijke opstelling maar aaneengesloten door latere uitbreidingen. Verankerde bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken gegroepeerd rondom verhard erf. Ten noorden, achter het woonhuis,


ID: 81350 | Bouwkundig element

Hoeve

Tontestraat 6 (Zwevegem)
Tontestraat nr. 6. Sterk verbouwde hoeve, die in kern teruggaat tot de 18de eeuw. Site aangeduid in het landboek van Sint-Denijs-Vlaanderen (1769) als "<italic>t'goet te Grandval</italic>": omwalde hoeve met gesloten opstelling met woonhuis in het noorden en poortgebouw in het zuiden; boomgaard ten oosten; lange beboombe erfoprit ten westen. Op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) vermeld al


ID: 81351 | Bouwkundig element

Historische hoeve Goed te Callifix

Vierabelen 13, 13A (Zwevegem)
Vierabelen nr. 13. Historische hoeve z.g. "Goed te Callifix", heden IJshoeve, gelegen in het zuidoosten van de gemeente op de grens met Helkijn (Spiere-Helkijn). De hoeve was tot aan de Franse Revolutie eigendom van het O.-L.-Vrouwehospitaal van Doornik. De hoeve wordt afgebeeld op een kaart in het landboek van Sint-Denijs-Vlaanderen (1769) als "t' goet te Callefix


ID: 81365 | Bouwkundig element

Dieper in gelegen hoevetje

Zandbeekstraat 46 (Zwevegem)
Zandbeekstraat nr. 46. Dieper in gelegen hoevetje met lange westelijk erfoprit. Huidig hoevebestand vermoedelijk daterend uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Twee parallelle verankerde bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldak. Boerenhuis ten noorden: diephuis met puntgevel afgelijnd door houten sierlijst. Getoogde muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk. Ten zuiden stalvleugel met