1734 resultaten


ID: 132651 | Landschappelijk element

Hoogstamweideboomgaard

Kerkstraat zonder nummer (Zwalm)
Aansluitend bij de hoeve aan de Kerkstraat bevindt er zich een hoogstamweideboomgaard. De boomgaard bestaat in hoofdzaak uit appelbomen. De hoogstamboomgaard is door zijn volledigheid nog een representatief voorbeeld die bovendien nog is voorzien van een weerhaag, ooit dienstig als veekering.


ID: 132652 | Landschappelijk element

Weerhaag van meidoorn bij hoogstamweideboomgaard

Kerkstraat zonder nummer (Zwalm)
De hoogstamweideboomgaard is voorzien van een weerhaag, ooit dienstig als veekering. Deze voorloper van de prikkeldraadafsluitingen bestaat hier nog op originele scheerhoogte. De veekeringen werden vroeger ondoordringbaar gemaakt door ze aan te planten met dichte plantafstanden, door ze regelmatig te verjongen door inboet en snoei. Om het gat in de haag te dichten werden bepaalde vlechttechnieken toegepast en werden beschikbare takken in de haag gevlochten.


ID: 45182 | Bouwkundig element

Watermolen Bistmolen

Krekelstraat 99 (Zwalm)
Achterin het erf, bakstenen molengebouwtje van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gedateerd 1775, ten westen molenaarshuis op de straatgevel gedateerd 1672, aanpalend dienstgebouw.


ID: 45225 | Bouwkundig element

Hermelgemhoeve

Lindestraat 66-68 (Zwalm)
Gesloten hoeve rond gekasseide binnenplaats, daterend uit de 18de eeuw, boerenhuis met naar de straat gerichte voorgevel, bedrijfsgebouwen, koeienstallen, dwarsschuur, bakhuis en afzonderlijk wagenhuis.


ID: 130182 | Landschappelijk element

Geschoren afsluitingshaag van olm

Moldergem 116 (Zwalm)
Een olmen afsluitingshaag bevindt zich aan de straatzijde van het erf en is, al dan niet op natuurlijke wijze, aangereikt met haagbeuk, hazelaar, meidoorn en vlier. Het is een scheerhaag van ongeveer 2 meter hoog en heeft een lengte van 50 meter. Olm werd voor deze toepassing geprefereerd omwille van de zeer dichte vertakking vanaf de basis. Mits de haag goed onderhouden werd kon men hierdoor het kleinvee op het erf houden en werd indringing voorkomen. Olm wordt heden ten dage nog weinig aangeplant omwille van de olmenziekte. Het valt ons echter op dat de goed onderhouden scheerhagen van olm gezond zijn en niet belaagd worden door de olmenspintkever. Een verklaring is mogelijks dat de spintkever zwaarder takhout of stammen nodig heeft om zicht te vestigen.


ID: 130074 | Landschappelijk element

Geschoren afsluitingshaag van meidoorn

Vlaanderdal zonder nummer (Zwalm)
Het erf wordt aan de kant van Vlaanderendal en de aanpalende akker afgesloten met een weerhaag. Door het gebruik van meidoorn, in een dicht plantverband, is de haag ondoordringbaar. Door ze jaarlijks te scheren wordt ze op traditionele wijze onderhouden. De haag is geplant langs de perceelgrens en is nog een voorbeeld van een scheerhaag dienstig als erfafsluiting.


ID: 130232 | Landschappelijk element

Knotveldesdoorn als erfbeplanting

Wijlegem 11 (Zwalm)
Achteraan op het erf staat een mooi ontwikkelde knotveldesdoorn, vermoedelijk nog een restant uit een kaphaag bij de boomgaard. De veldesdoorn had tijdens de inventarisatie van 2005 een stamomtrek van 183 cm, wat veel is voor deze eerder traag groeiende soort. Het knotbeheer is een traditionele beheersvorm met als doel het opbrengen van brandhout, ambachtshout, bouwhout, geriefhout en loofvoedering. De van kurklijsten voorziene takken werden ook als zitstok aangewend in hoenderhokken. De kippen hadden hierdoor een goede houvast en geen koude poten.


ID: 81145 | Bouwkundig element

Historische hoeve Goed te Erembodegem

Herembodegemstraat 75 (Zwevegem)
Herembodegemstraat nr. 75. Historisch belangrijke hoeve z.g. "Het Goed te Erembodegem". Bestaan van de hoeve toponymisch gestaafd tot in 1304 (vermelding in archiefdocumenten als "d'Erboudenghem"). De hoeve vormt in de middeleeuwen en tijdens het ancien régime de kern van een heerlijkheid met dezelfde naam. De heerlijkheid hing af van het Doornikse en had


ID: 80941 | Bouwkundig element

19de-eeuwse hoeve

Kreupelstraat 1 (Zwevegem)
Kreupelstraat nr. 1. Klein vroeg 19de-eeuws hoevetje met L-vormige opstelling. Met gelijke opstelling weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (ca.1846). Witgekaleide verankerde bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken (Vlaamse pannen); onverhard erf. Dwars op de straat ingeplant boerenhuis. Lijstgevel geritmeerd door rechthoekige muuropeningen. Schuiframen met roedeverdeling; onderdor


ID: 80958 | Bouwkundig element

Hoeve

Lettenhofstraat 2 (Zwevegem)
Lettenhofstraat nr. 2. Vrij gaaf bewaarde hoeve, site reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) bestaande uit een L-vormig en een rechthoekig volume. Het landboek van Zwevegem (ca. 1790) toont twee volumes met L-vormige opstelling. Ook weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) als hoeve bestaande uit twee volumes op L-vormige plattegrond en twee kleinere volumes. Volgens de k