1711 resultaten


ID: 34829 | Bouwkundig element

Hoeve Cleyn Cromeecke

Markettestraat 4 (Aalter)
Langgestrekte hoeve met boomgaard afgesloten door ijzeren hek; nu voornamelijk 19de-eeuws uitzicht, eventueel met oudere kern. Gevel van zeven traveeën met rechts aanleunende stal onder doorlopend zadeldak.


ID: 34835 | Bouwkundig element

Hof Axenwalle

Moerstraat 21 (Aalter)
Oude hoeve met losse bestanddelen in omhaagde boomgaard. Witgeschilderde bakstenen hekpijlers met zadeldakje met ijzeren hek. In kern opklimmend tot de 17de of 18de eeuw. Boerenwoning van acht traveeën en één bouwlaag onder overkragend zadeldak, daterend uit het eerste kwart van de 19de eeuw. Bakstenen dwarsschuur en bakhuis vermoedelijk uit dezelfde bouwperiode.


ID: 33406 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Onderdale 2A (Aalter)
Typisch eind 19de-eeuwse hoeve met losstaande bestanddelen in een boomgaard en omhaagde moestuin achteraan. Ten westen, schuin ingeplant bakstenen woonhuis vernieuwd circa 1900


ID: 34671 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Hoeve met erfbeplanting

Oostmolenstraat 200 (Aalter)
De hoeve met losse bestanddelen klimt minstens op tot de 18de eeuw en bevindt zich in een boomgaard. Het toegangshek wordt geflankeerd door gekandelaarde linden. Ten westen van het erf bevindt zich een boerenwoning, ten zuiden staat een dwarsschuur, gedateerd 1900.


ID: 34977 | Bouwkundig element

Boerenwoning

Poekestraat 31 (Aalter)
Naar verluidt voorheen tweegezinswoning. Boerenhuis met ervoor boomgaard. Grijsgeschilderde gevel van één bouwlaag onder overkragend zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat), uit de tweeede helft van de 18de eeuw of begin 19de eeuw.


ID: 33408 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Saluinstraat 2 (Aalter)
Typische, heden gerenoveerde 19de-eeuwse hoeve met woonhuis, bakhuis en schuur op begraasd erf met boomgaard.


ID: 33416 | Bouwkundig element

Boerenwoning

Veldkruisstraat 5 (Aalter)
Achterin omhaagde boomgaard, bakstenen boerenhuis van drie + twee traveeën onder zadeldak, opklimmend tot de 18de eeuw.


ID: 33420 | Bouwkundig element

Hoeve

Vrekkemstraat 86 (Aalter)
Achterin boomgaard, hoeve met schuin ingeplant woonhuis en grote schuur en bakhuis.


ID: 34863 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Waggebrug 5 (Aalter)
Voormalige hoeve met boomgaard, afgesloten door brede gracht en ijzeren hek met zonnemotief tussen betonnen pijlertjes met de schildjes van het kasteel; naar verluidt opklimmend tot circa 1740.


ID: 34871 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Zwagershullestraat 20 (Aalter)
Woonhuis ingeplant ten westen van de omhaagde boomgaard; naar verluidt vakwerkbouw met gecementeerde gevel op bakstenen plint onder overkragend zadeldak.