1414 resultaten


ID: 216910 | Bouwkundig element

Duitse bunker Villa Krekaertvijver

Prof. Nelisstraat 6 (Zedelgem)
Duitse militaire post uit de Eerste Wereldoorlog in de tuin bij Villa Krekaertvijver.


ID: 216909 | Bouwkundig element

Duitse bunker Zuidwege

Ruddervoordsestraat 44 (Zedelgem)
Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken nabij het station van Zedelgem, meer bepaald op de parking bij café 'Breughelhof'.


ID: 216912 | Bouwkundig element

Duitse bunker bij kasteel van Loppem

Steenbrugsestraat 26 (Zedelgem)
Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken bij het kasteel van Loppem.


ID: 209435 | Bouwkundig element

Hoeve

Torhoutsesteenweg 100 (Zedelgem)
Hoeve met losse bestanddelen rond een gebetonneerd erf. Achterin gelegen, toegankelijk via een aarden oprit. Versierde, metalen hekken uit het interbellum. Boerenhuis ten noorden van het erf, teruggaand tot de 18de eeuw.


ID: 209436 | Bouwkundig element

Hof ter Zuytweghe

Torhoutsesteenweg 114 (Zedelgem)
Hoeve met losse bestanddelen rond een onverhard erf, toegankelijk via een aarden oprit. Volgens kadastrale mutatieschetsen gelegen in de wijk Zuidwege noord.


ID: 210028 | Bouwkundig element

Duitse bunker Pionierpark

Zeedijkweg zonder nummer (Zedelgem)
Duitse militaire post, opgetrokken bij het Duitse pionierspark te Loppem.


ID: 215904 | Bouwkundig element

Duitse bunker munitiedepot

Zeedijkweg zonder nummer (Zedelgem)
Duitse militaire post, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken bij een Duits munitiedepot te Loppem.


ID: 213580 | Bouwkundig element

Britse schuilplaats Wimbledon

's Graventafelstraat zonder nummer (Zonnebeke)
Betonconstructie gebouwd in de berm van gracht nabij 's Graventafelstraat nummer 55, vlakbij het kruispunt met de Schipstraat.


ID: 135406 | Landschappelijk geheel

Polygoonbos en Reutelbeekvallei

Beselare, Geluveld, Zonnebeke (Zonnebeke)
Dit gebied omvat het Polygoonbos met de nabijgelegen militaire begraafplaatsen, het weggehucht Reutel en de vallei met de bovenloop van de Reutelbeek met onder meer enkele restanten van het vroegere Reutelbos en het Vijverbos. Nabij de waterscheidingskam komen brongebieden voor. Het Polygoonbos of Doelbos heeft een lange geschiedenis als deel van een voormalig abdijbos en later staatsdomein met schietheuvel. Een groot deel van het gebied behoorde tot het frontgebied van de Eerste Wereldoorlog. Er komen meerdere oorlogsgedenktekens, militaire begraafplaatsen en bunkers voor. Het huidige bos is het resultaat van heraanplant met vooral naaldhout na de oorlogsvernieling. Vanop de heuvelrij zijn er talrijke vergezichten.


ID: 300490 | Landschappelijk geheel

Slagveld Passendale

Passendale, Zonnebeke (Zonnebeke)
Dit gebied omvat een deel van het Slagveld van Passendale met het valleigebied van de Ravebeek en enkele grote militaire begraafplaatsen en gedenktekens in de nabijheid van Passendale. Ook een deel van de spoorwegbedding tussen Roeselare en Ieper is opgenomen. Nabij de waterscheidingskam komen brongebieden voor. Een groot deel van het gebied behoorde tot het frontgebied van de Eerste Wereldoorlog, meer bepaald de bloedige veldslag van het najaar 1917 waarbij de geallieerden de hoogten rond het dorp Passendale wilden innemen. Er komen meerdere oorlogsgedenktekens, militaire begraafplaatsen, bunkers en ondergrondse schuilplaatsen voor. Vanop de heuvelrij zijn er talrijke vergezichten.