1182 resultaten


ID: 302162 | Bouwkundig element

Neoclassicistische gevelwand

Dageraadplaats 1-2, 3 (Antwerpen)
Deze gevelwand van drie neoclassicistische huizen op de hoek van de Dageraadplaats met de Draakstraat maakt deel uit van een complete gevelwand die architect Albert Arnou in 1883 tekende in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.


ID: 302146 | Bouwkundig element

Neoclassicistisch hoekpand

Dageraadplaats 13 (Antwerpen)
Het neoclassicistische pand op de hoek met de Nottebohmstraat werd in 1884 ontworpen door architect Albert Arnou voor rekening van Louis Beeckmans, wonende in de Venusstraat 27 in Antwerpen.


ID: 305077 | Bouwkundig element

Gekoppelde arbeiderswoningen met café

De Berlaimontstraat 106-108 (Antwerpen)
Twee gekoppelde arbeiderswoningen met links Café Achtervlucht met gaaf bewaarde cafépui, gelegen aan het oude tracé van de Steenweg van Deurne naar Merksem en deel uitmakend van een uit 1877 daterende eenheidsbebouwing van vier rijhuizen (nummers 102 tot 108). De opdrachtgeefster was Joanna Maria Waegemans, volgens de kadastrale bronnen de molenaarsweduwe van Engelbertus Palms, die haar gronden ten gelde maakte en de vier arbeidershuizen kort nadien verkocht.


ID: 215315 | Bouwkundig element

Eclectisch café

De Keyserlei 23 (Antwerpen)
Dit eclectische caféhuis met appartementen op de verdiepingen is het resultaat van een grondige verbouwing van 1900-1901, waarbij twee bestaande panden werden samengevoegd.


ID: 6688 | Bouwkundig element

Appartementsgebouw met horecagelijkvloers

De Keyserlei 53 (Antwerpen)
Dit pand, met een opvallende, neoclassicistische gevel met chutes, gegroefde pilasters en rondboogvensters, werd geregistreerd in het kadaster in 1880. Eigenaar was Petrus Albinus Hubertus Verbruggen-Baumann, een "koffijhuishouder" wonende in de Houwerstraat 17.


ID: 6689 | Bouwkundig element

Ensemble van hotel en winkelhuizen

De Keyserlei 61 (Antwerpen)
Op de hoek van de De Keyserlei en het Koningin Astridplein is een neoclassicistische complex met winkels en een hotel gelegen. Het pand werd gebouwd rond 1876 in opdracht van J. Dubois en werd in de bouwaanvraag omschreven als twee woningen en pand dienend als hotel met café en restaurant.


ID: 6707 | Bouwkundig element

Café De Marbaix

De Marbaixstraat 2 (Antwerpen)
Café in art-nouveaustijl op de hoek van De Marbaixstraat en Lange Lobroekstraat, voor eigen rekening gebouwd door de architect Jacques De Weerdt, naar een ontwerp uit 1910, uitgevoerd in 1911. Tot hetzelfde vastgoedproject behoren het winkelhuis en de gekoppelde meergezinswoningen De Marbaixstraat 4 en 8-10.


ID: 6744 | Bouwkundig element

Koffie- en burgerhuis

Draakplaats 1, Draakstraat 40 (Antwerpen)
Markant hoekpand op de Draakplaats met bijhorend burgerhuis, gebouwd op het smalle perceel tussen de Grotehond- en de Draakstraat. Het werd rond 1893 gebouwd als koffiehuis met bijhorend burgerhuis voor J. Janssens, die in de Mercatorstraat 2 woonde in Antwerpen.


ID: 6745 | Bouwkundig element

Hoekpand met Draakplaats

Draakplaats 2, Draakstraat 39 (Antwerpen)
De hoekwoning met de Draakplaats werd in 1890 ontworpen door aannemer Louis Peeters-Gowie. Gowie woonde aan de rand van de wijk Zurenborg en was er zeer actief met de realisatie van neoclassicistische panden, vaak met zeer eenvoudige gevels.


ID: 11267 | Bouwkundig element

Herberg De Exter

Eksterlaar 1-3 (Antwerpen)
Herberg De Exter is waarschijnlijk de oudste herberg van Deurne, teruggaand op een brouwerij, het erf met oude linden is deels omhaagd.