Uw zoekopdracht geeft 10696 resultaten. Het maximum aantal zoekresultaten werd beperkt tot 10000. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen.

10696 resultaten


ID: 28124 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Boskant 7 (Wortegem-Petegem)
Vroeger hoevetje uit eind 18de eeuw, in bochtig straatverloop gelegen. Gewitte verankerde baksteenbouw onder zadeldaken. Boerenwoning van zes traveeën, ten zuiden schuur en stal en ten oosten vroeger bakhuis van het enkelvoudige type, boven aardappelkelder.


ID: 28156 | Bouwkundig element

Herenhoeve Ter Cauborre

Cauborrestraat 5 (Wortegem-Petegem)
Herenhoeve met losse bestanddelen rond vierkant gekasseid erf. Mooi geheel in beboomde en met gras begroeide tuin; boerenhuis en stal ten noordoosten uit eind 18de eeuw, overige dienstgebouwen uit eind 19de eeuw. Verankerd baksteenbouw onder zadeldaken.


ID: 28200 | Bouwkundig element

Langgestrekte hoeve met bakhuis

Driesstraat zonder nummer (Wortegem-Petegem)
Voormalige boerenwoning uit eind 18de eeuw of begin 19de eeuw en uitgebreid in de eerste helft van de 20ste eeuw met stal van twee traveeën.


ID: 28203 | Bouwkundig element

Proosdijhoeve

Eekhoutstraat 33 (Wortegem-Petegem)
Site van een voorheen omgrachte hoeve, omgrachting begin 20ste eeuw grotendeels gedempt; ten oosten resterende vijver, gedeeltelijk afgebroken boerenhuis en nieuw bakhuis. L-vorm en losse bestanddelen rond vierkant erf. Volledig omhaagd en met ijzeren hek aan vierkante bakstenen hekpijlers. Gewitte baksteenbouw uit minstens de eerste helft van de 19de eeuw op gepikte plint en onder pannen zadeldaken.


ID: 28131 | Bouwkundig element

Pastorie Sint-Maurusparochie

Elsegemplein 13 (Wortegem-Petegem)
De pastorie bevindt zich in een met gras begroeide en beboomde tuin met in het midden een vrijstaande pomp. De pastorie en tuin zijn volledig omgracht en toegankelijk via de weg en een brugje links van de kerk. De huidige pastorie werd in 1883 gebouwd in neotraditionele stijl, naar plannen van architect Auguste Van Assche uit Gent. Na oorlogsschade werd ze deels heropgebouwd in 1920-1921.


ID: 28136 | Bouwkundig element

Dokterswoning

Elsegemplein 35 (Wortegem-Petegem)
Voormalige dokterswoning van jaren 1870-1880. Voortuin en gekasseide koer met ijzeren afsluiting op laag bakstenen muurtje en hek aan sierlijk geprofileerde ijzeren zuiltjes. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak met ten noorden en ten zuiden, respectievelijk vroegere stal en wagenhuis onder zadeldaken.


ID: 28204 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Heerbaan 19 (Wortegem-Petegem)
Vroegere herberg; hoevetje uit de 18de of 19de eeuw in bochtige uithoek gelegen, met losse bestanddelen rond vierkant gekasseid erf. Gewitte verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldaken.


ID: 28147 | Bouwkundig element

Kasteeldomein van Moregem

Heerbaan 5-6, 6A, Koestraat 3 (Wortegem-Petegem)
Het kasteelensemble van 1792-1798, gelegen op de site van verdwenen waterkasteel van 1588 met neerhof en drie opeenvolgende bruggen, werd gebouwd door K. van Spiere in renaissancestijl. De grachten werden gevoed door de Molenbeek. Het domein kwam in de 18de eeuw in het bezit van de familie Van Hoobrouck.


ID: 28166 | Bouwkundig element

Hof De Ruyck

Hulstehoekstraat 2 (Wortegem-Petegem)
Aan de straat gelegen hoeve van het semigesloten type uit het derde kwart van de 18de eeuw met latere aanpassingen. Baksteenbouw onder zadeldaken op grotendeels gekasseid erf met ijzeren hek aan vroegere gewitte paardenstal ten zuiden.


ID: 28168 | Bouwkundig element

Hoeve in L-vorm

Kalverstraat 1 (Wortegem-Petegem)
Voormalige hoeve in L-vorm uit de eerste helft van de 19de eeuw met later dienstgebouw. Baksteenbouw onder zadeldaken rond met gras begroeid en gekasseid erf. Boerenwoning van zes traveeën met aansluitende voormalige paardenstal. Ten zuidwesten, voormalige stallen en schuur met hoge veldpoort. Ten noordoosten, vroeger wagenhuis.