39 resultaten


ID: 79882 | Bouwkundig element

Marinebasis van de Belgische Zeemacht

Graaf Jansdijk 1 (Brugge)
Graaf Jansdijk nr. 1. Marinebasis van de Belgische Zeemacht met twee bijhorende militaire tijdokken. Het eerste (i.e. het meest oostelijke) tijdok is aangelegd - na de bouw van de tussen 1960 en 1966 (en ondertussen reeds afgebroken) oostelijke havendam - circa 1966, dit op vraag van de NAVO die de strategische waarde van Zeebrugge als continentale aanvoerhaven had ontdekt en er een open p


ID: 79915 | Bouwkundig element

Oud-Ferrydok

Lanceloot Blondeellaan zonder nummer (Brugge)
Lanceloot Blondeellaan z.nr. Oud-Ferrydok. Gegraven bij de eerste fase van de havenaanleg (1896-1907) en op het plan z.g. "<italic>Darse n° 1</italic>". Toen onderdeel van de achterhaven, die de verbinding vormde tussen de zeesluis en het zeekanaal en bestond uit één dok en een zwaaidok (cf. ontwerpplan van Couseau en Cousin van 1892). De benaming van het dok is afgeleid van het feit dat d


ID: 79916 | Bouwkundig element

Prins Filipsdok

Lanceloot Blondeellaan zonder nummer (Brugge)
Lanceloot Blondeellaan z.nr. Prins Filipsdok. Uitgegraven tussen augustus 1958 en 1961, in gebruik genomen in 1962. In 1980, aanleg van een automatische slipway (kalfaterbank). De benaming dateert van een beslissing van het schepencollege van 30 augustus 1960 en verwijst naar de huidige Kroonprins die toen pas geboren was. Heden een dok met een lengte van 560 m, een breedte van 200 m en ee


ID: 79935 | Bouwkundig element

Brittanniadok

Paul Jean Claysstraat zonder nummer (Brugge)
Paul Jean Claysstraat z.nr. Brittanniadok. Dok ten oosten begrensd door de Oostdam (cf. Henri Victor Wolvensstraat) en aan de westzijde afgebakend door de Hermespier die in het verlengde loopt van de monding naar de Vandammesluis. In het dok monden de twee in de eerste helft van de jaren 1970 ingekokerde afleidingskanalen uit. Het Leopoldkanaal, in de volksmond z.g. de "Blinker", is gegrav


ID: 79936 | Bouwkundig element

Wielingendok

Pieter Troostlaan zonder nummer (Brugge)
Pieter Troostlaan z.nr. Wielingendok. Meest noordelijke dok in de westelijke Voorhaven. De benaming verwijst naar De Wielingen, een vaarwater in de Noordzee gaande van vóór Heist tot vóór Vlissingen. De totale kaailengte bedraagt 1.000 m, de waterdiepte 15 m. In het dok liggen twee roro-pontons waarvan één met dubbeldek structuur. Tot op heden nog in volle uitbreiding.


ID: 79937 | Bouwkundig element

Containerdok

Pieter Troostlaan zonder nummer (Brugge)
Pieter Troostlaan z.nr. Albert II-dok (of vroeger Containerdok). Uitgerust om alle moderne vormen van scheepvaart en behandelingstechnieken van stukgoederen op te vangen. De lengte van de kaaimuren bedraagt 1.300 m op een waterdiepte van 18 m. Tot op heden nog in volle uitbreiding. www.portofzeebrugge.be


ID: 79940 | Bouwkundig element

Prins Albertdok

Rederskaai zonder nummer (Brugge)
Rederskaai z.nr. Prins Albertdok. Ontstaan als schuilhaven voor vissersboten in 1906. De benaming werd pas toegekend in 1957 bij de feestelijkheden naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de haven waarbij toenmalig Prins Albert het dok openstelde. De oprichting van een vissershaven wordt vastgelegd in de Conventie van 30 juni 1899: tussen de Staat en de concessiehoudende maatschappij


ID: 79971 | Bouwkundig element

Noordelijk Insteekdok

VSA-kaai zonder nummer (Brugge)
VSA-kaai z.nr. <italic>Noordelijk Insteekdok</italic>, i.e. een zijdok van het Verbindingsdok, gegraven op het einde van de jaren 1980- begin jaren 1990. Dit insteekdok is circa 1000 m lang, 225 tot 275 m breed en heeft een waterdiepte van 14 m. De oevers zijn uitgevoerd in kaaimuren en de kaaien zijn uitgerust met enkele terminals voor het laden en lossen van container- en roro-schepen ma


ID: 200736 | Bouwkundig element

Droogdokken

Wiedauwkaai zonder nummer (Gent)
Geheel van twee droogdokken (klein en groot) van 1880-85; volledig natuurstenen bekleding.


ID: 13117 | Bouwkundig element

Sint-Bernardsabdij

Sint-Bernardusabdij 1-5 (Hemiksem)
Rechthoekig abdijcomplex uit de 17de tot de 20ste eeuw omringd door voormalige militaire gebouwen uit de 19de tot de 20ste eeuw, gelegen binnen uitgestrekt ommuurd terrein.