39 resultaten


ID: 79882 | Bouwkundig element

Marinebasis van de Belgische Zeemacht

Graaf Jansdijk 1 (Brugge)
Marinebasis van de Belgische Zeemacht met twee bijhorende militaire tijdokken. Het eerste (dit is het meest oostelijke) tijdok is aangelegd - na de bouw van de tussen 1960 en 1966 (en ondertussen reeds afgebroken) oostelijke havendam - circa 1966, dit op vraag van de NAVO die de strategische waarde van Zeebrugge als continentale aanvoerhaven had ontdekt en er een open poort op zee wilde.


ID: 79915 | Bouwkundig element

Oud-Ferrydok

Lanceloot Blondeellaan zonder nummer (Brugge)
Gegraven bij de eerste fase van de havenaanleg (1896-1907) en op het plan zogenaamd "Darse n° 1". Toen onderdeel van de achterhaven, die de verbinding vormde tussen de zeesluis en het zeekanaal en bestond uit één dok en een zwaaidok (zie ontwerpplan van Couseau en Cousin van 1892). De benaming van het dok is afgeleid van het feit dat deze vanaf 1923 de aanlegplaats was voor de treinferrydienst van de London and North Eastern Railways, waarmee dagelijks bederfbare en breekbare goederen van het vasteland naar Groot-Brittannië (Harwich) konden worden verscheept.


ID: 79916 | Bouwkundig element

Prins Filipsdok

Lanceloot Blondeellaan zonder nummer (Brugge)
Uitgegraven tussen augustus 1958 en 1961, in gebruik genomen in 1962. In 1980, aanleg van een automatische slipway (kalfaterbank). De benaming dateert van een beslissing van het schepencollege van 30 augustus 1960 en verwijst naar de huidige Kroonprins die toen pas geboren was.


ID: 79935 | Bouwkundig element

Brittanniadok

Paul Jean Claysstraat zonder nummer (Brugge)
Dok ten oosten begrensd door de Oostdam (zie Henri Victor Wolvensstraat) en aan de westzijde afgebakend door de Hermespier die in het verlengde loopt van de monding naar de Vandammesluis. In het dok monden de twee in de eerste helft van de jaren 1970 ingekokerde afleidingskanalen uit.


ID: 79936 | Bouwkundig element

Wielingendok

Pieter Troostlaan zonder nummer (Brugge)
Meest noordelijke dok in de westelijke Voorhaven. De benaming verwijst naar De Wielingen, een vaarwater in de Noordzee gaande van vóór Heist tot vóór Vlissingen.


ID: 79937 | Bouwkundig element

Containerdok

Pieter Troostlaan zonder nummer (Brugge)
Uitgerust om alle moderne vormen van scheepvaart en behandelingstechnieken van stukgoederen op te vangen. De lengte van de kaaimuren bedraagt 1.300 meter op een waterdiepte van 18 meter.


ID: 79940 | Bouwkundig element

Prins Albertdok

Rederskaai zonder nummer (Brugge)
Ontstaan als schuilhaven voor vissersboten in 1906. De benaming werd pas toegekend in 1957 bij de feestelijkheden naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de haven waarbij toenmalig Prins Albert het dok openstelde.


ID: 79971 | Bouwkundig element

Noordelijk Insteekdok

VSA-kaai zonder nummer (Brugge)
Zijdok van het Verbindingsdok, gegraven op het einde van de jaren 1980- begin jaren 1990. Dit insteekdok is circa 1000 meter lang, 225 tot 275 mzter breed en heeft een waterdiepte van 14 meter.


ID: 200736 | Bouwkundig element

Droogdokken

Wiedauwkaai zonder nummer (Gent)
Geheel van twee droogdokken (klein en groot) van 1880-85; volledig natuurstenen bekleding.


ID: 13117 | Bouwkundig element

Sint-Bernardsabdij

Sint-Bernardusabdij 1-5 (Hemiksem)
Rechthoekig abdijcomplex uit de 17de tot de 20ste eeuw omringd door voormalige militaire gebouwen uit de 19de tot de 20ste eeuw, gelegen binnen uitgestrekt ommuurd terrein.