294 resultaten


ID: 304625 | Bouwkundig element

Dokterswoning in eclectische stijl

Van Schoonbekestraat 172 (Antwerpen)
Dokterswoning in eclectische stijl gebouwd in opdracht van arts J.L. Belloy, naar een ontwerp door de architect Jules Bilmeyer uit 1912. Aannemer Louis Peeters-Gowie voerde de werken uit.


ID: 214686 | Bouwkundig element

Eengezinswoning met tandartspraktijk

Veltwijcklaan 127 (Antwerpen)
Eengezinswoning met tandartspraktijk, gebouwd in opdracht van Koen Van Den Broeck, naar een ontwerp door architect Ferre Verbaenen uit 1984.


ID: 215227 | Bouwkundig element

Modernistische dokterswoning

Vlaamsekunstlaan 1 (Antwerpen)
Dokterswoning in modernistische stijl gebouwd in opdracht van de arts Charles Willy Andersen, naar een ontwerp door de architecten Karel van Riel en Maurice Janssens uit 1938. Het gebouw werd in januari 1945 zwaar beschadigd door een V1- of V2-inslag.


ID: 7732 | Bouwkundig element

Dokterswoning Van Runckelen

Vlaamsekunstlaan 17 (Antwerpen)
Modernistische dokterswoning gebouwd in 1938 naar ontwerp van architect Gérard Saenen, in opdracht van H. Van Runckelen. In 1986 onderging de woning ingrijpende verbouwingswerken, naar ontwerp van architecte K. Van Heetvelde in opdracht van Linda Gloudemans.


ID: 302633 | Bouwkundig element

Meergezinswoning Lucien Appel

Volhardingstraat 60 (Antwerpen)
Modernistische meergezinswoning met dokterspraktijk op de hoek van de Volhardingstraat en Vlaamsekunstlaan naar een ontwerp van Benoit J. Dupont uit 1936 in opdracht van dokter Lucien Appel. Dupont was in 1935 ook aangesteld voor de afbraak en heropbouw van zijn woning aan het Falconplein. Lucien was de broer van architect Marc Appel, die in associatie met Jan Welslau in 1954 een ontwerp opmaakte voor aanpassingswerken aan de woning.


ID: 7748 | Bouwkundig element

Dokterswoning in eclectische stijl

Wetstraat 30 (Antwerpen)
Dokterswoning in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de arts Ed. Jacquet, naar een ontwerp door de architect Jules Hofman uit 1909, uitgevoerd in 1910.


ID: 4726 | Bouwkundig element

Neoclassicistische dokterswoning

Wolstraat 16 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis volgens de bouwaanvraag uit 1843 opgetrokken in opdracht van de arts Henri Scha(e)ffer. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden.


ID: 75384 | Bouwkundig element

Dokterswoning Van der Borgt

Begijnhof 37 (Arendonk)
Dokterswoning in eclectische stijl met neotraditionele inslag; verbouwing tot huidige woning gekadastreerd in 1921.


ID: 75476 | Bouwkundig element

Dokterswoning Gustave Deroissart

Vrijheid 29 (Arendonk)
Huis van dokter Gustave Deroissart, opgetrokken door zijn schoonouders, J.B. Stercken-de Smackers, eigenaars van de vroegere wolspinnerij achteraan; gekadastreerd in 1868.


ID: 46380 | Bouwkundig element

Woning van Leuven

Kapelstraat 42 (Baarle-Hertog)
Zogenaamd woning Van Leuven, van 1970 naar ontwerp van P. Neefs. Ruime dokterswoning bestaande uit groot balkvormig hoofdvolume van vijf traveeën.