81 resultaten


ID: 71514 | Bouwkundig element

Verschuylenhof

de Schiervellaan 5, 5A-D (Dilsen-Stokkem)
Het Verschuylenhof of Olmenhof is één der eerste ontginningen in Rotem. Eerste vermelding in 1371. Resten van een mergelstenen donjon, waarschijnlijk daterend uit de 14de of eerste helft 15de eeuw.


ID: 24673 | Bouwkundig element

Geeraard de Duivelsteen

Geraard de Duivelstraat 1 (Gent)
Voormalig romaans steen uit de 13de eeuw. Einde 19de eeuw werd het door het Rijk aangekocht, gerestaureerd tussen 1898 en 1908 onder leiding van ingenieur A. Verhaegen en ingericht als Rijksarchief. Voor dit doel werd ten noordwesten een nieuwe vleugel, in een gelijkaardige stijl bijgebouwd.


ID: 25890 | Bouwkundig element

Gravensteen

Sint-Veerleplein zonder nummer (Gent)
In 1180 gebouwd door Filips van de Elzas, graaf van Vlaanderen, op de plaats van een kleiner kasteel uit de 9de-10de eeuw, en naar het voorbeeld van de versterkte kastelen door de kruisvaarders in Syrië opgericht. Was de verblijfplaats van de graven van Vlaanderen tot de 14de eeuw.


ID: 21677 | Bouwkundig element

De Toren, resten gebouw

Kruisstraat zonder nummer (Gingelom)
Sporen van een kloosterkozijn met negblokken van kalksteen, bewaard in de zijgevels van het gecementeerde, vierkante woonhuis met hogere daknok, naar verluidt de vroegere woontoren.


ID: 39204 | Bouwkundig element

Kasteel van Heetvelde

Heerbaan 83 (Gooik)
Voormalige burcht van de heren van Heetvelde. De huidige toestand resulteert van een wederopbouw van een waterburcht in de 17de eeuw, met overname van oudere elementen.


ID: 135074 | Landschappelijk geheel

Maalbeekvallei en gevarieerde cultuurlandschap ten oosten Grimbergen

Beigem, Grimbergen, Humbeek (Grimbergen), Vilvoorde (Vilvoorde)
De ‘Maalbeekvallei en het gevarieerde cultuurlandschap ten oosten van Grimbergen’ omvat de kern van Grimbergen met de norbertijnenabdij en het Prinsenbos en de ruïne van het Prinsenkasteel, de vallei van de Maalbeek met drie watermolens en verschillende Brabantse hoeves, het vliegveld van Grimbergen en het Lintbos met aansluitend het Wezenhageveld. Ook enkele kasteeldomeinen waaronder het Lintkasteel en het relict van het Domein van Borcht met aangrenzend de Senecaberg zitten in de afbakening.


ID: 134040 | Landschappelijk element

Gemeentelijk park bij de ruïne van het Prinsenkasteel

Guldendal 20-22, zonder nummer (Grimbergen)
Waterburcht van de heren van Grimbergen uit het vierde kwart van de 15de eeuw, rond 1610 omgebouwd tot 'huis van plaisantie' en na 1944 vervallen tot kasteelruïne; op heden geconserveerd als ruïne omgeven door gemeentelijk park met sporen in het microliëf van een klassieke Franse tuin van circa 13 hectare, aangelegd tijdens het derde kwart van de 18de eeuw; verbost tijdens de 19de eeuw.


ID: 75186 | Bouwkundig element

Kasteel Het Prinsenhof

Guldendal zonder nummer (Grimbergen)
Het eens zo machtige waterkasteel met omringend park en aanhorigheden was de verblijfplaats van de heren van Grimbergen. Het hof was gesitueerd ten zuiden van de abdij met wie ze sinds de 17de eeuw rechtstreeks verbonden waren door een dubbele dreef, heden Prinsenstraat.


ID: 75267 | Bouwkundig element

Hof te Poddegem

Tommenmolenstraat 43 (Grimbergen)
Voormalige middeleeuwse castrale motte of site met walgracht waarvan de oudste getuigenis, een donjon, mogelijk opklimt tot het midden van de 14de eeuw.


ID: 32058 | Bouwkundig element

Gesloten hoeve

Batsheersstraat 4 (Heers)
Ruime, gesloten hoeve door sommige auteurs geïdentificeerd als het laat- of cijnshof van Aenroe of Andooie en/of de burcht van de ridders van Batsheers.