81 resultaten


ID: 32085 | Bouwkundig element

Semi-gesloten hoeve Tournebried met toren

Hekslaan 55 (Heers)
Hoeve en aansluitend torenachtig woonhuis worden al aangeduid op de Ferrariskaart van 1771-1777 en werden tussen 1890 en 1895 gemoderniseerd.


ID: 32086 | Bouwkundig element

Toren naast hoeve

Hekslaan 57 (Heers)
L-vormige woning, waarvan de torenachtige constructie een oudere kern heeft in de onderste twee bouwlagen, mogelijk daterend uit de 18de eeuw.


ID: 32027 | Bouwkundig element

Kasteel van Heers

Nieuwe Steenweg 69-71 (Heers)
Het kasteel is een compact geheel in laatgotische stijl met elementen die reeds verwijzen naar de renaissance, de vier vleugels gelegen rondom een vrijwel vierkante binnenplaats. Het dateert in zijn huidige vorm uit eind 15de - begin 16de eeuw.


ID: 41882 | Bouwkundig element

Gesloten hoeve Duigemhof

Duigemhofstraat 101 (Herent)
Vermeld als middeleeuwse omgrachte Hoeve Tuyckom. In huidige vorm: gesloten hoeve met hoofd- en bijgebouwen, ingeplant rondom het rechthoekige erf; bewaard gebleven zandstenen donjon uit de 13de-14de eeuw.


ID: 22508 | Bouwkundig element

Kasteel van Vogelzang

Kasteeldreef 1 (Heusden-Zolder)
Waterkasteel met boomrijk park, gelegen temidden van de fraaie, uitgestrekte bossen; een gekasseide oprijlaan verbindt het omgracht kasteel met de kasteeldreef.


ID: 135105 | Landschappelijk geheel

Meldert

Meldert (Hoegaarden)
Meldert is een landelijk dorp in een de vallei van de Molenbeek, gesitueerd tussen de grote kouters. De gebouwen van het voormalige molencomplex op deze Molenbeek werden sterk gerenoveerd. In de drassige vallei komen talrijke boomgroepjes voor, op de flanken vinden we taluds. Centraal in het afgebakende gebied ligt de Sint-Ermelindiskerk met erachter de Sint-Ermelindiskapel, een gekend bedevaartsoord. De 18de-eeuwse Prins Kardinaalhoeve en het kasteel van Meldert met park zijn belangrijke relicten van het Meldertse verleden.


ID: 43575 | Bouwkundig element

Prins Kardinaalhoeve met donjon

St.-Ermelindisstraat 34 (Hoegaarden)
Hoeve uit de eerste helft van de 18de eeuw in bak- en zandsteenbouw. In de aangrenzende weide, ruïne van een middeleeuwse vierkante hoektoren, opgetrokken uit zandsteen in regelmatig verband.


ID: 43619 | Bouwkundig element

Kasteel van Horst

Horststraat 28 (Holsbeek)
Het kasteel van Horst, met de kenmerken van een omwald feodaal kasteel, bestaat in zijn huidige vorm, zoals die is op het moment van bescherming, uit een vierkante donjon en aangebouwde woon- en dienstvleugels in traditionele bak- en zandsteenstijl die rond een binnenplaats zijn gegroepeerd en omgeven worden door een brede slotgracht.


ID: 303045 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein van Horst

Horststraat 28, 28A (Holsbeek)
Omwald feodaal kasteel met onregelmatige polygonale aanleg, voorzien van toegangspoort en vierkante zandstenen donjon met aangebouwde woon- en dienstvleugels in traditionele bak- en zandsteenstijl, teruggaand op bouwfases uit de late 15de eeuw en vroege 16de eeuw; originele stucplafonds van Ian Christiaen Hansche bleven bewaard; waterkasteel met wagenhuis teruggaand op site van feodale motte met relicten van laat-middeleeuwse omgevingsaanleg; geen sporen barokke, classicistische of landschappelijke aanleg.


ID: 39848 | Bouwkundig element

Hof Ter Loonst

Terloonststraat 22 (Kampenhout)
Voormalige hoeve Ter Loonst, eertijds leen van de heerlijkheid Stalle, heden omgracht kasteeltje daterend uit de 15de en 16de en 17de eeuw met dienstgebouwen uit de 18de eeuw.