202 resultaten


ID: 135206 | Landschappelijk geheel

Bellebroek en Dendermeersen tussen Oudegem en Wieze

Gijzegem, Herdersem (Aalst), Mespelare (Dendermonde), Denderbelle, Wieze (Lebbeke)
Het gebied omvat een groot deel van de historische meersen op de linker- en rechteroever van de gekanaliseerde Dender. Het bestaat uit aaneengesloten percelen gras- en weiland met drainagesloten, rijen knotwilgen en relicten van de Oude Dender. Aan de rand van de open meersen, op de iets hogere en dus droge gronden liggen de dorpen Mespelare, Denderbelle en Wieze die uitkijken over de Dendervallei. Het kasteeldomein van Wieze ligt in het zuiden van het meersenlandschap.


ID: 135004 | Landschappelijk geheel

Demervallei tussen Aarschot en Diest

Aarschot, Langdorp, Rillaar (Aarschot), Diest, Kaggevinne, Molenstede (Diest), Averbode, Messelbroek, Testelt, Zichem (Scherpenheuvel-Zichem)
De ankerplaats omvat de Demervallei met overgangen naar rivierterrassen, getuigenheuvels en delen van de aanpalende beekvalleien. In het noorden werd de landduinenrij tussen Gijmel en Zavel mee opgenomen in de ankerplaats. Op de valleibodem komen talrijke donken en afgesneden en fossiele meanders voor. De getuigenheuvels ten zuiden van Molenstede zijn gesitueerd in het traditionele landschap ‘Demerland’. Terwijl Aarschot en Diest zich over de hele breedte van de Demervallei uitstrekken, zijn Langdorp, Messelbroek, Testelt en Zichem oude bewoningskernen aan de rand van de vallei. De valleibodem is nagenoeg onbebouwd.


ID: 302455 | Bouwkundig geheel

Dorpskern Rillaar

Diestsesteenweg, Tieltseweg (Aarschot)
De oude dorpskern van Rillaar, deelgemeente van Aarschot, is gelegen op de steenweg naar Diest.


ID: 302454 | Bouwkundig geheel

Dorpskern Langdorp

Donkweg, Langdorpsesteenweg (Aarschot)
De dorpskern van Langdorp ligt aan de voet van de Bosberg, aan de steile noordwand van de Demervalei. Vanaf de kerk, die te midden van het ommuurde kerkhof ligt en met de aangrenzende pastorie een geheel vormt, wordt een onbelemmerd uitzicht geboden over de ongerepte vallei.


ID: 135403 | Landschappelijk geheel

Poldergebied van Lampernisse en omgeving

Alveringem (Alveringem), Diksmuide, Lampernisse, Oostkerke, Oudekapelle, Sint-Jacobs-Kapelle (Diksmuide), Eggewaartskapelle, Zoutenaaie (Veurne)
Dit gebied omvat de poldergebieden met graslanddepressie van de zogenaamde Kom van Lampernisse, de Vlavlakte en de aansluitende kleine dorpskernen van Lampernisse, Zoetenaaie, Oostkerke, Sint-Jacobskapelle en Oudekapelle. Het uitgestrekte gebied met sinds de middeleeuwen in gebruik genomen polders met reliëfrijke graslanden en talrijke sporen van ontvening, kleiontginning en vroegere bewoning, vertoont een grote variatie in poelgronden en geulgronden. De site van het Leenhof Ter Wissche en de verdwenen kerken van Oostkerke en Zoutenaaie vormen bijzondere sporen van (vroeg-)middeleeuwse bewoning. Er komen ook nog meerdere oude hoeven met walgracht voor. De polder is doorsneden door talrijke vaarten en grachten. De Oude Zeedijk vormt een opvallend middeleeuws dijkrelict. De panoramische zichten bieden weidse vergezichten.


ID: 301562 | Bouwkundig geheel

Dorpskom Leisele

Beverenstraat, Izenbergestraat, Leiseledorp, Veurnestraat (Alveringem)
De dorpskom van Leisele concentreert zich rond Leiseledorp, een gaaf bewaard rechthoekige plein met omlopende gekasseide dorpsstraat.


ID: 301687 | Bouwkundig geheel

Dorpskom Mollem

Dorp, Kasteelstraat, Kouter (Asse)
Het interessante van deze dorpskern is vooral toe te schrijven aan de ongerepte toestand van de bebouwing van het pleintje rond de kerk, maar ook de beeldbepalende rol die zowel de Sint-Stefanuskerk, als de pastorie spelen.


ID: 301683 | Bouwkundig geheel

Dorpskern Bekkerzeel

Kleistraat, Notelaarstraat, Processiestraat, Schutstraat, Sint-Godardusstraat (Asse), Bekkerzeelstraat, Kloosterweide (Dilbeek)
De dorpskern van Bekkerzeel, deelgemeente van Asse, gelegen tussen Asse, Zellik en Groot-Bijgaarden.


ID: 304618 | Landschappelijk element

Doorsteekweg naar Beverhoutsveld

Oedelem (Beernem)
Naast een woning aan de Akkerstraat leidt een onverharde landbouwweg naar de achterliggende landbouwpercelen. De weg slingert zich tussen weilanden die afgeboord zijn met dikke knotwilgen en biedt open zichten rondom. Uiteindelijk komt de weg uit bij een boerderij en sluit aan op de oprit naar het erf vanuit de Beekstraat die ook langs een historische hoeve passeert. Deze onverharde weg vormt de historische verbinding tussen het gehucht 'Bickstraete' en de uitgestrekte heide van het 'Beverouts Veldt'. De weg vermeed de centrale weg door de heide en tevens verbindingsweg naar Oedelem, wat de nodige verkeersdrukte met zich meebracht, maar bood een alternatieve route die rechtstreeks naar de heide leidde. Voor de hoeves die langs deze weg waren ingeplant bood de weg ook een directe aansluiting op de hoofdweg naar het zuiden.


ID: 302452 | Bouwkundig geheel

Dorpskern Alsemberg

Boonstraat, Brusselsesteenweg, Fr. Deneyerstraat, Froetenweg, Kapelaansplein, Kloosterweg, Oude Postweg, Pastoor Bolsstraat, Vanderveldenlaan, Witteweg (Beersel)
Alsemberg wordt gedomineerd door de halverwege een heuvelrug ingeplante laatgotische en in de periode 1862-1906 ingrijpend gerestaureerde Onze-Lieve-Vrouwkerk.