4 resultaten


ID: 306647 | Archeologisch geheel

Romeinse vicus op plateau De Kommel

Haagdoorn (Dilsen-Stokkem)
De vicus bevindt zich op ca. 850 meter ten zuidoosten van het centrum van Oud-Dilsen. In het westen wordt het gebied begrensd door de bebouwing ten oosten van de Rijksweg N78. Een landweg vormt de grens ten noordwesten, de Stokkemerbaan vormt de oostelijke grens en ten zuiden wordt het gebied begrensd door de Vrietselbeek. De weg Haagdoorn doorkruist het gebied van het noordoosten naar het zuidwesten en heeft een afsplitsing richting het zuidwesten. Op 18 april 2012 werd in opdracht van de Vlaamse overheid door het archeologisch projectbureau ARON bvba, een waarderend en evaluerend archeologisch onderzoek uitgevoerd op deze site.


ID: 302880 | Archeologisch geheel

Romeinse vicus van Kester

Bruneaustraat, Cypriaan Verhavertstraat, Edingsesteenweg, Kesterweg, Voetbergstraat (Gooik)
De vicus van Kester is één van meerdere gekende vici in de zandleem-/leemstreek.


ID: 135136 | Landschappelijk geheel

Duinen nabij Raversijde

Middelkerke (Middelkerke), Oostende (Oostende)
Deze ankerplaats omvat een smalle strook kustduinen tussen Middelkerke en Raversijde met aansluitend het Provinciaal domein Prins Karel met voormalige kustbatterij uit de Eerste en vooral Tweede Wereldoorlog. Aansluitend is ook een deel van de verdwenen vissersnederzetting Walraversijde ingesloten.


ID: 301455 | Archeologisch geheel

Romeins kamp en vicus

Provinciebaan zonder nummer (Zottegem)
Deze archeologische site te Velzeke heeft ongetwijfeld een uniek karakter, vooral omwille van de aanwezigheid van een vroeg-romeinse legerplaats en de daarbij aansluitende handelskern die de kern vormt van de latere agglomeratie.