1 resultaat


ID: 81513 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Zijptestraat 13 (Anzegem)
Hoeve met laat 19de-eeuws uitzicht. Vermoedelijk met oudere kern, zie aanduiding site met herkenbare configuratie op de Atlas der Buurtwegen (circa 1845). Bakstenen bestanddelen gegroepeerd rondom onverhard erf met een bakstenen erfpijler.