78 resultaten


ID: 84504 | Bouwkundig element

Heilig Hartkapel

Wakkensesteenweg zonder nummer (Dentergem)
Heilig Hartkapel, neogotische straatkapel, prominent gelegen op de hoek met de Vijvestraat, vermoedelijk opgericht in de jaren 1930 door Jacques Vanhaesebrouck. Opgetrokken in bruine baksteen met rode gevelsteen vooraan, op rechthoekig grondplan met driezijdige apsis.


ID: 302497 | Landschappelijk element

Hoogstamboomgaard met hek

Grote Steenweg 100 (Geetbets)
Langsheen de Philippebeek in Rummen (deelgemeente van Geetbets) bevindt zich een hoogstamboomgaard. Het grasland onder de fruitbomen wordt begraasd door runderen en is plaatselijk vrij reliëfrijk. De boomgaard is grotendeels omgeven door laagstamboomgaarden. Hij ligt aan de rand van de Getevallei, waar de intensieve fruitteelt alom aanwezig is.


ID: 131499 | Landschappelijk element

Oude perenboomgaard

Blijkheerstraat (Gooik)
Perenboomgaard met 69 hoogstammige perenbomen, vermoedelijk rond 1910 aangeplant.


ID: 130828 | Landschappelijk element

Kerspruim bij het Van Reepinghens huizeken

Goteringenstraat 31 (Gooik)
Op het erf van het Reepinghens huizeken zijn nog waardevolle sporen van traditionele erfbeplantingen aanwezig. Ten noorden van het vakwerkhuis staat, achter de afsluitingshaag, een kerspruim op het erf.


ID: 134565 | Landschappelijk element

Pastorietuin

Pastoriestraat 5 (Ham)
Omgrachte tuin uit de tweede helft van de 20ste eeuw, bij de voormalige pasto­rie daterend uit de 17de eeuw.


ID: 300321 | Landschappelijk element

Twee oude perenbomen

Kleinveldjestraat (Heers)
In de Kleinveldjesstraat staan een tweetal beeldbepalende oude perenbomen. In deze straat zijn nog tal van relicten van de hoogstamfruitteelt bewaard.


ID: 131191 | Landschappelijk element

Hoogstammige kers

Aerebeekstraat 41 (Herne)
De hoogstammige kerselaar staat solitair achteraan een wei. De mooi ontwikkelde boom heeft een ent op een hoogte van twee meter. Zoete kers (Prunus avium) is een soort die voorkomt in hoogstammige boomgaarden.


ID: 131103 | Landschappelijk element

Natuurlijk gevormde mispel in afsluitingshaag

Rendries 5 (Herne)
De mispel is natuurlijk gevormd in een geschoren meidoornhaag op de perceelsgrens van een weiland ten oosten van de hoeve. De mispel staat in de afsluitinghaag van eenstijlige meidoorn die ook een op enen gezette struik van eenstijlige meidoorn en opgaande en geknotte bomen bevat.


ID: 134642 | Landschappelijk element

Park van het Domherenhuis

Dekenstraat 39 (Heusden-Zolder)
Het landschappelijk en den­drol­o­gisch belang­rijk park van 5 hectare, zonder begrenzing noch waterpartij, is de restant van een kasteeldo­mein van 22 hectare, met een kern van rond 1800, herzien tijdens het laatste kwart van de 19de eeuw. Sedert 1976 gemeentelijk bezit.


ID: 130453 | Landschappelijk element

Natuurlijk gevormde mispel

Soldatenstraat 3 (Heuvelland)
Natuurlijk gevormde mispel op een perceelsgrens als onderdeel van een erfbeplanting.