58 resultaten


ID: 300746 | Landschappelijk element

Nachtegalenpark

Beukenlaan, Floraliënlaan, Middelheimlaan (Antwerpen)
Parkgebied bestaande uit de parken van drie domeinen: Middelheim, het goed Den Brandt en het vroegere Kasteel Vogelenzang.


ID: 11400 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein De Bist

Veltwijcklaan 252 (Antwerpen)
In sterk beboomd landschapspark met centraal grasperk gelegen neoclassicistisch kasteel, met ten zuidoosten een aan de straat palende hoeve en een achtzijdig paviljoentje. Opgericht in 1873.


ID: 134029 | Landschappelijk element

Park en boomgaard van het domein Morette

Edingsesteenweg 208 (Asse)
Gedeeltelijk ommuurd landgoed van 19,5 hectare bij een stenen windmolen en een hoeve met een distilleerderij, gebouwd rond 1830 en 'gecastelliseerd' rond 1900; circa 13 hectare boomgaard en een parkje in landschappelijke stijl van 1 hectare rond een voormalige 'steenpoel'.


ID: 134035 | Landschappelijk element

Domein Hof te Zittert

Schutstraat 6 (Asse)
Landgoed van circa 4 hectare bij een kasteel van omstreeks 1750 met bijgebouwen, serres en diverse tuinelementen; grondig verbouwd in 1832, omringd door een eilandtuin van 38,5 are, oorspronkelijk strak-regelmatig en eindigend in een spiegelboog, pas in 1958 van zijn strakke oevers ontdaan; landschappelijke uitbreiding met 2 hectare 70 are in 1958.


ID: 134457 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein Bergenhof

Oude Diestersebaan 132-134 (Bekkevoort)
18de eeuwse hoeve en neoclassicistisch landhuis uit 1840, waarvan het huidige uitzicht wordt bepaald door een bouwfase circa 1860, omgeven door een landschappelijk park van 3 hectare uit de periode 1850-1860; bezit diverse oude bomen en zeldzame boomsoorten bij de meer recente aanplantingen.


ID: 215235 | Bouwkundig element

Schuur

Dreef 2 (Bierbeek)
Op de hoek met Wonewei bleef een schuur bewaard die deel uitmaakte van het kasteeldomein van het Felixhof: ze werd kadastraal geregistreerd in 1864.


ID: 300779 | Landschappelijk element

Tuin van de villa Varenberg

Varenbergstraat 1-3 (Bierbeek)
Villa in cottagestijl uit 1918, met garage en tuiniers- of conciërgewoning uit 1914, omgeven door tuin van circa 3 hectare; in de aanleg van de moes- en fruittuin is de invloed van de 'Nouveau jardin pittoresque' merkbaar.


ID: 134461 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein Ravestein

Ravesteinstraat 50 (Boortmeerbeek)
Historisch kasteeldomein dat in de tweede helft van de 19de eeuw zijn huidige uitzicht heeft gekregen, vooral door Emile de Meester de Ravestein, die het kasteel in 1866 verbouwde door de toevoeging van twee zijvleugels. Grondige verbouwingen en uitbreidingen tot rusthuis vanaf 1894. Omgeven door landgoed (circa 6 hectare); oorspronkelijk een omgrachte motte met twee eilanden; het lustbos ten noordoosten van het kasteel is mogelijk een relict van een vroeg-17de-eeuwse regelmatige tuin; belangrijke heraanleg rond 1865 (onder meer omvorming van slotgracht tot landschappelijke vijver); restanten van beplanting uit die periode (bruine beuk, plataan, zomereik), ook in de omgevende beemden.


ID: 134286 | Landschappelijk element

Kasteelpark van Gorsleeuw

Hoogstraat 33-35 (Borgloon)
Slechts ten dele bewaard landschappelijk park, aangelegd in het tweede kwart van de 19de eeuw, toen ook het goed gedocumenteerde, deels 17de-, deels 18de-eeuwse kasteel met neerhof-opperhofstructuur in classicistische stijl werd verbouwd, door de familie de Copis, toen heren van Gorsleeuw.


ID: 134293 | Landschappelijk element

Kasteelpark van Hoepertingen

Kasteelstraat 10 (Borgloon)
Voormalig kasteelpark (circa 2 hectare) in landschappelijke stijl met vijver, uit het begin van de 19de eeuw en geïnte­greerde tuin uit de jaren 1930.