15 resultaten


ID: 127179 | Bouwkundig geheel

Sociale woonwijk Oud Begijnhof

Anna Snelstraat 3-17, Begijnhof 1-52, 53, Pontstraat 50-56, 50B (Aalst)
Sociale woonwijk, tussen 1954 en 1959 gebouwd door de Samenwerkende Maatschappij van Goedkope Woningen voor het Gewest Aalst naar plannen van architect Antoon Blanckaert. Het bestaande begijnhof werd hiervoor grotendeels gesloopt, met uitzondering van de kerk, de kapel, de pastorie en enkele huizen.


ID: 302119 | Bouwkundig geheel

Sociale woonwijk van Volkswelzijn

Azalealaan 1-6, Basiel De Cockplein 1-26, Begonialaan 1-20, 21-29, Berkenlaan 1-4, 6-8, Breestraat 109, Burgem. Paul Hendrickxplein 1-16, 17, Dalialaan 1-36, 38-40, Dokter De Witteplein 1-16, 17, H. Vandemeulebrouckeplein 1-28, Krizantenlaan 1-10, Leliënlaan 1-6, Oud Strijdersplein 1-22, Resedalaan 2-34, Rode Kruislaan 1-14, 15, Rozenlaan 1-20, 21-47, Tulpenlaan 1-20, 22-30 (Dendermonde)
Volkswijk met gezinswoningen, in 1957-1960 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn naar ontwerp van Robert Verbanck en Rik Van de Sompel, en tussen 1969 en 1981 in het zuiden aangevuld met een 150-tal bejaardenappartementen in hoogbouw, naar ontwerp van Rik Van de Sompel.


ID: 127177 | Bouwkundig geheel

Sociale woonwijk Malem

Breendonkstraat 2-33, 35-61, Dapperheidstraat 1-28, Drongensesteenweg 217-227, Gijzelaarsweg 2-12, Heldenplein 1-64, 65, Herdenkingslaan 1-23, Houtemlaan 1-32, 33-45, Luiklaan 1-3, 4-51, 52-60, Malemstraat 2-4, 5-10, 2B, Merkemstraat 2-6, Ontmijnersstraat 1-15, Oud-Strijderslaan 1-4, 5-7, Politieke-Gevangenenlaan 1-32, 33-87, Ramskapellelaan 1-40, 42-56, Ronselestraat 2-6, Tervatestraat 2-8, Weerstandsplein 1-22, Wessemweg 2-10, Zesseptemberlaan 1-52 (Gent)
Wijk, genoemd naar het eiland gevormd door twee Leie-armen ten westen van de zestiende-eeuwse stadswal, vanaf 1952 bebouwd met een sociale woonwijk in de vorm van een tuinwijk. Zogenaamd "Wijk Heldenhulde" ter nagedachtenis van Gentenaren die hun leven offerden voor het vaderland.


ID: 302103 | Bouwkundig geheel

Jubileumwijk

Charles Andrieslaan 1-90, 91-185 (Gent)
Twee appartementsgebouwen, tussen 1954 en 1959 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Gentse Maatschappij voor Goedkope Woningen naar aanleiding van haar 50-jarig bestaan. Het ontwerp is van architect Jules Trenteseau.


ID: 302106 | Bouwkundig geheel

Sociale huisvesting van 1955

Goudvinkstraat 13-223, Lijsterstraat 19-57, Siervogelstraat 1-12, Wielewaalstraat 13B-T (Gent)
Twee appartementsgebouwen, in 1955 gebouwd door verschillende Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen in het kader van de strijd tegen krotwoningen. Het ontwerp is van Emiel F. Callebaut en Robert Rubbens.


ID: 302919 | Bouwkundig geheel

Sociale huisvesting van 1961

Nimfenstraat 1-87 (Gent)
Appartementsgebouw met vervangende huisvesting voor krotbewoners, in 1959-1961 gebouwd door de sociale huisvestingsmaatschappij De Goede Werkmanswoning naar ontwerp van architect Robert Rubbens. In 1996 werden de gevels gerenoveerd door Ro Berteloot.


ID: 216619 | Bouwkundig element

Residentie Olympia

Verpleegstersstraat 2-142 (Gent)
Residentie Olympia is een collectieve hoogbouw met een bijgebouw aan de rooilijn van in totaal 71 wooneenheden.


ID: 302484 | Bouwkundig geheel

Sociale woonwijk Warotveld

Warotveld 1-35, 36-56, 57-66 (Herent)
Sociale woonwijk in opdracht van Volkswoningbouw Herent tussen 1971 en 1976 ontworpen door Willy Van Der Meeren en deels uitgevoerd tussen 1976 en 1979. 45 gezinswoningen gecombineerd met een galerijflatgebouw op een gemeenschappelijke parkeergarage (laagbouw).


ID: 127229 | Bouwkundig geheel

Sociale appartementsgebouwen Spijker en Schardauw

Schardauw 1-94, Spijker 2-63, 64 (Kuurne)
Appartementsgebouwen, tussen 1978 en 1982 gerealiseerd door de lokale sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp naar ontwerp van de Kuurnse architect Jaak Vandenweghe. Het omvat 149 appartementen en vier mindervalidenwoningen.


ID: 302101 | Bouwkundig geheel

Parkwijk Casablanca

Bijendreef 1-16, Koning Albertplein 1, Prins-Regentlaan 1-3, 4-39, 40-56, Prins-Regentplein 1-9, 10-33, 34-58, Spaarstraat 160-166, Weerstandlaan 7 (Leuven)
Sociale woonwijk Casablanca kwam tot stand tijdens de jaren 1950 in opdracht van sociale huisvestingsmaatschappij Heuvelhof, naar ontwerpplannen van architecten Léon Stynen en Paul De Meyer.