313 resultaten


ID: 361 | Bouwkundig element

Materniteit, school, klooster en kapel

Pachthofstraat 1 (Aalst)
Groot ensemble van gebouwen uit de 19de en en tweede helft van de 20ste eeuw, een materniteit, een meisjesschool met internaat en externaat, een normaalschool, een klooster en een kapel omvattend. Blikvanger als volume, de gebouwen zijn architecturaal weinig belangrijk.


ID: 216 | Bouwkundig element

Sint-Jozefscollege

Pontstraat 7, 13-15 (Aalst)
Het Sint-Jozefscollege werd in 1619 gesticht en bestaat uit 17de-eeuwse college- en klasgebouwen, een 18de-eeuwse kerk en internaatsvleugel, een 19de-eeuwse refter met muurschilderingen uit begin 20ste eeuw en enkele uitbreidingen en verbouwingen waaronder een modernistische vleugel uit 1937.


ID: 232 | Bouwkundig element

Theresianenklooster

Pontstraat 51 (Aalst)
Voormalig klooster der Theresianen. Heden Koninklijk Lyceum. Gedeelte van het voormalig klooster der Theresianen, die zich vanuit 's Hertogenbosch te Aalst vestigden in 1632.


ID: 34779 | Bouwkundig element

Kantschool van Sint-Maria-Aalter

Wingenestraat zonder nummer (Aalter)
Voormalige kantschool van Sint-Maria-Aalter, gesticht in 1847. Huidig schoolgebouwtje opgericht in 1860. Gelegen achter de kerk, toegankelijk via een poortje in de kerkhofmuur. Bleef bestaan als kantschool tot in de 20ste eeuw.


ID: 6323 | Bouwkundig element

Beroepsschool voor meisjes

Bouwmeestersstraat 3 (Antwerpen)
De "Beroepsschool voor meisjes" werd circa 1896 gebouwd en wellicht ontworpen door Hendrik Kennes, tussen 1893 en 1902 als opzichter-dienstoverste bij de dienst stadswerken verantwoordelijk voor de stadsgebouwen.


ID: 200494 | Bouwkundig element

Xaveriuscollege en -kerk

Collegelaan 36, 36A-B, Kerkendijk 2-4 (Antwerpen)
College uit 1939 naar ontwerp van pater Lodewijk Taeymans S.J., houtskooltekeningen van de hand van Alfred Ost vervaardigd tussen 1941 tot 1944, de kapel werd gerealiseerd volgens ontwerp van 1963 van professor ingenieur-architect Paul Felix.


ID: 305074 | Bouwkundig element

Technische school voor handel en administratie, met wijkbibliotheek

Confortalei 173, 173A (Antwerpen)
Schoolgebouw in naoorlogs modernisme, in 1962 ontworpen door de Deurnese architect Etienne Oppeel als middelbare technische school voor handel en administratie, met wijkbibliotheek. Het complex werd tussen 1965-1970 in één fase gebouwd op het terrein van de gemeenteschool 'Lackbors'. Een kunstwerk van keramist Walter van den Panhuyzen is verwerkt in het parement van de straatgevel.


ID: 11502 | Bouwkundig element

Sint-Lutgardisschool

Du Chastellei 48 (Antwerpen)
Diverse schoolvleugels vanaf tweede kwart twintigste eeuw. Art-decogetinte eerste vleugel van 1931 naar ontwerp van J. De Munter.


ID: 11272 | Bouwkundig element

Koninklijk Atheneum

Frank Craeybeckxlaan 22-24, 22A, Jan Brochovenstraat 1 (Antwerpen)
Schoolgebouw in stijl nieuwe zakelijkheid, gebouwd in 1936-40 naar ontwerp van Eduard Van Steenbergen, uitbreiding in 1978 door Edward Van Steenbergen junior.


ID: 6771 | Bouwkundig element

Koninklijk Atheneum

Franklin Rooseveltplaats 11 (Antwerpen)
Koninklijk Atheneum in eclectische stijl met neorenaissance-inslag, gebouwd in 1882-84 naar ontwerp van Pieter Jan August Dens met medewerking van Ferdinand J.A. Truyman.