713 resultaten


ID: 135205 | Landschappelijk geheel

Honegem - Solegem

Aalst, Hofstade (Aalst), Erpe (Erpe-Mere), Lede (Lede)
Het door de Molenbeek doorsneden gebied Honegem - Solegem omvat een grote verscheidenheid aan landschapselementen met een grote floristische verscheidenheid tot gevolg. Het landschap wordt gekenmerkt door een afwisseling van graslanden, akkers en bossen. Het veen in de Honegemdepressie werd als turf gewonnen. Aan de rand van het gebied komen enkele hoeven en een watermolen voor.


ID: 76227 | Bouwkundig element

Textielbedrijf La Couverture

Bert Van Hoorickstraat 39-41 (Aalst)
Voormalig textielbedrijf "La Couverture", thans garage. Twee bouwlagen, negen traveeën, onder platdak.


ID: 280 | Bouwkundig element

Spinnerij Filature du Canal

Vaartstraat 8 (Aalst)
Voormalige spinnerij, te situeren in het eerste kwart van de 20ste eeuw, waarvan het hoogste deel gekenmerkt wordt door enorme vensters tussen smalle penanten en borstweringen, afgestemd op maximale verlichting van het productieproces.


ID: 33365 | Bouwkundig element

Devreesesmolen, molenaarswoning, maalderij en molenromp

Looierijstraat 17, zonder nummer (Aalter)
Voormalig molenaarshuis, maalderij en molenromp van de zogenaamde Devreesesmolen, laatstgenoemde heden opgeslorpt in het rechter aanpalende leerlooierijbedrijf Devreese.


ID: 81498 | Bouwkundig element

Betonnen vlasroterij met vier rootputten

Vichtsesteenweg zonder nummer (Anzegem)
Betonnen vlasroterij met vier rootputten, bewaarde ronde bakstenen schoorsteen.


ID: 81588 | Bouwkundig element

Hoevesite

Vossestraat 21 (Anzegem)
Hoeve, in kern opklimmend tot in de 18de eeuw, zie datering woonhuis met jaaranker "1777" in oostelijke zijpuntgevel. De site is nog niet aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778). Woonhuis, schuur en bakhuisje zijn aangegeven op het primitief plan van het kadaster.


ID: 207492 | Bouwkundig element

Woonwinkelpand en schoenfabriek

Brugstraat 28-30 (Ardooie)
Voormalig woonwinkelpand en schoenfabriek De Busschere frères et soeurs, gebouwd in 1910 naar ontwerp van architect Octave Devos.


ID: 208194 | Bouwkundig element

Vlasfabriek

Drogenbroodstraat zonder nummer (Ardooie)
Voormalige vlasfabriek met kunstmatige roterij en magazijnen thans gebruikt als opslagplaats.


ID: 207873 | Bouwkundig element

Neoclassicistische burgerwoningen en bedrijfsgebouwen

Kortrijksestraat 8 (Ardooie)
Neoclassicistische woningen met achtergelegen bedrijfsgebouwen van de voormalige pettenfabriek Declercq-Olivier.


ID: 208260 | Bouwkundig element

Blekerij met directeurswoning

Oude Heirweg 16-18 (Ardooie)
Vrijstaande directeurswoning uit het interbellum en thans leegstaande bedrijfsgebouwen van de "Blekerij De Kortekeer/".