267 resultaten


ID: 45134 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Beerlegemsebaan 36 (Zwalm)
Hoeve met boerenhuis, voormalige smidse en stallen, oudste gedeelten uit de 18de eeuw, aangepast en uitgebreid in de tweede helft van de 19de eeuw en de 20ste eeuw.


ID: 44016 | Bouwkundig element

Dorpswoning met smidse

Bergstraat 24 (Zwalm)
Aangepaste dorpswoning en smidse met gecementeerde gevel met opvallende gesmede muurankers met jaartal 1912.


ID: 45272 | Bouwkundig element

Smidse en herberg In Sint-Elooi

Borstekouterstraat 80 (Zwalm)
Dorpswoning van twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw, smidse gesloopt.


ID: 45161 | Bouwkundig element

Hoeve en smidse

Brouwerijstraat 21 (Zwalm)
Onderkelderd boerenhuis van vier traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw en verbouwd circa 1881, ten westen een bedrijfsgebouw en ten noordoosten een dwarsschuur, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


ID: 45224 | Bouwkundig element

Dorpswoning en smidse

Lindestraat 61 (Zwalm)
Woonhuis en voormalige smidse uit het derde kwart van de 19de eeuw gelegen aan de Stampkotbeek. Aan de straat, huis van vier traveeën onder zadeldak (kunstleien).


ID: 80857 | Bouwkundig element

Industriële site van N.V. Bekaert

Bekaertstraat 2 (Zwevegem)
In 1880 sticht Leon Bekaert een staaldraadtrekkerij Tréfilerie Leon Bekaert die zich aanvankelijk organiseerde door thuisarbeid. Een verbetering van het procedé om prikkeldraad te vervaardigen lag aan de basis van het Bekaert-imperium dat in de 20ste eeuw uitgroeit tot een bedrijf met vestigingen over de hele wereld.


ID: 80917 | Bouwkundig element

Beeldbepalend hoekpand gedateerd 1790

Harelbeekstraat 1, Kortrijkstraat 2 (Zwevegem)
Beeldbepalend hoekpand gedateerd 1790 door muurankers in de rechterzijpuntgevel. Hoofdvolume al weergegeven in het landboek van Zwevegem daterend uit het eind van de 18de eeuw. Het primitief kadasterplan circa 1835 toont het hoofdvolume uitgebreid met vleugel aan de Harelbeekstraat. De eigenaar en bewoner was Leo Van de Venne, vrederechter. In 1868 wordt een deel van de vleugel zijde Harelbeekstraat verbouwd en uitgebreid. In 1887 en 1891 wordt het volume verder uitgebreid en krijgt grosso modo zijn huidige plattegrond.