713 resultaten


ID: 17284 | Bouwkundig element

Boerenburgerhuis

Stuurstraat 105 (Beveren)
Boerenburgerhuis uit eind 18de eeuw - begin 19de eeuw, van vier traveeën onder zadeldak, voorzien van een dakvenster met rondbogig licht.


ID: 132561 | Landschappelijk element

Knotbomenrij en hakhout bij vlasrootput

Barelstraat zn (Bornem)
Bereikbaar via een onverharde wegel vanaf de Barelstraat ligt een smalle langwerpige waterplas met beboste oevers. Het gaat om een voormalige vlasrootput die al zichtbaar is op 19de-eeuwse kaarten. De huidige beplanting rondom de put bestaat uit een knotbomenrij en groepjes es, zwarte els, en kornoelje die als hakhout worden beheerd.


ID: 2024 | Bouwkundig element

Linnenblekerij

Karel Suykensstraat 47 (Bornem)
Naar verluidt voorheen linnenblekerij, naderhand hoeve, opklimmend tot 1790 volgens bewoonster-eigenares.


ID: 1904 | Bouwkundig element

Herenhuis met weverij

Kloosterstraat 16 (Bornem)
Alleenstaand herenhuis van circa 1870 met bijhorende bedrijfsgebouwen van de Firma Peeters, een weverij van goudlaken en lendendoekjes, bestemd voor export naar Congo, opgericht in 1870.


ID: 73769 | Bouwkundig element

Confectieatelier

Gauwstraat 15 (Brakel)
Achterin gelegen fabrieksgebouwen. Voormalig confectieatelier opgericht door familie Van Den Dooren-Symons in 1924. "ANNO V.D.S. 1924" in banderol boven wapenschild.


ID: 73886 | Bouwkundig element

Textielbedrijf Van Butsele

Stationsstraat 54 (Brakel)
Bedrijf voor textielveredeling en twijnderij in nabijheid van vroeger station, aan straatzijde afgesloten door bakstenen muur met rondbogen en smeedwerk met art-decovormgeving.


ID: 302193 | Bouwkundig geheel

Brugse geplantsoeneerde stadsomwalling

Bargeweg, Begijnenvest, Boeveriestraat, Boninvest, Buiten Boeverievest, Buiten Smedenvest, Buiten de Smedenpoort, Ezelpoort, Ezelstraat, Filips de Goedelaan, Gentpoortstraat, Gentpoortvest, Gistelse Steenweg, Graaf Visartpark, Guido Gezellelaan, Hendrik Consciencelaan, Hoefijzerlaan, Katelijnestraat, Katelijnevest, Kazernevest, Ketsbruggestraat, Kruisvest, Lange Vesting, Langestraat, Oude Vestingstraat, Scheepsdalelaan, Singel, Smedenstraat, Van Voldenstraat, Werfstraat (Brugge)
De geplantsoeneerde Brugse vesten vormen een zeldzaam en gaaf bewaard voorbeeld van een 19de-eeuwse wandelpromenade aangelegd bovenop de oorspronkelijke stadsverdedigingsstructuren. Ze omringen de historische binnenstad met een eivormig tracé.


ID: 82531 | Bouwkundig element

Natiehuis La Flandre met vrijmetselaarstempel

Beenhouwersstraat 2 (Brugge)
Samenstel van enkele gebouwen aan Sleutelbrug, evenwijdig met de Speelmansrei, en achterliggende maçonnieke tempel van "La Flandre".


ID: 74773 | Bouwkundig element

Katoen- en wolweverij Vanden   Reeck

Buiten Smedenvest 1 (Brugge)
Voormalige bedrijfsgebouwen van de katoen- en wolweverij Vanden Reeck. In onmiddellijke nabijheid van het landhuis, de Lange Vesting nummer 112, eigendom van Guillaume Vanden Reeck en Beatrice Vandenherreweghe. Gebouwen van 1861 tot 1882 in gebruik als weverij.


ID: 77291 | Bouwkundig element

Blekerij met directeurswoning

Dampoortstraat 146-148 (Brugge)
Dampoortstraat nrs. 146-148. Voormalige blekerij met directeurswoning van 1904, ontworpen door architect E. Vincke (Brugge). Voordien werd deze laaggelegen strook wellicht reeds als blekerijgrond gebruikt, op de Poppkaart (1842) staan op die plaats enkele gebouwen. Het atelier ligt achter de huizenrij nrs. 122-144, de alleenstaande directeurswoning paalt aan het Zuidervaartje. Heden in ge