332 resultaten


ID: 213162 | Bouwkundig element

Heilige Donatuskapel

Molendreef zonder nummer (Aarschot)
Kapel omgeven door 4 jonge platanen. Bakstenen pijlerkapel op natuurstenen gepikte plint, rechthoekige plattegrond onder puntdak met leien bekroond door eenvoudig ijzeren kruis.


ID: 130357 | Landschappelijk element

Twee gekandelaarde schermlinden bij Lindenhove

Bellestraat 57 (Affligem)
Twee lindes beschermen de hoeve aan de westzijde tevens straatzijde tegen weer en wind. De bomen staan derwijze georiënteerd bij de westgevels, dat ze in de zomer als zonnescherm functioneren en ze de gebouwen met hun loverdak voorzien van schaduw en koelte. Ook beschermen ze het dak en de dakbedekking tegen stormwind en -regen uit het zuidwesten.


ID: 131023 | Landschappelijk element

Dubbele bomenrij van gekandelaarde linden op kerkhof Alveringem

Dorp zonder nummer (Alveringem)
Langs de witgekalkte kerkhofmuur begeleidt een dubbele bomenrij de rondgang rondom het kerkhof van de parochiekerk Sint-Audomarus. Alle lindebomen zijn gekandelaard en hebben een knothoogte van circa 600 cm. In oorsprong telden de bomenrijen 113 exemplaren, op het moment van de inventarisatie (2008) waren er nog 110 en waren er reeds 3 bomen verdwenen. Het betreft hier een intact en representatief voorbeeld van hoe leibomen werden aangeplant, onderhouden en geleid op kerkhoven. Op postkaarten van begin 20ste eeuw is deze beplanting al aanwezig en zijn de bomen reeds te zien als oude volwassen bomen, de diktegroei van de bomen is blijkbaar in al die tijd niet sterk toegenomen en werd duidelijk beïnvloed door het periodiek snoeien.


ID: 130973 | Landschappelijk element

Gekandelaarde lindendreef kerk Leisele

Leiseledorp zonder nummer (Alveringem)
De parochiekerk van Leisele is toegankelijk via een gekasseide dreef beplant met zomerlindes. Rechts en links van de toegangsdreef staan respectievelijk twee en drie gekandelaarde lindes.


ID: 132034 | Landschappelijk element

Twee gekandelaarde linden bij toegangsdreef naar de kerk

Pater Walter Oyaertplein zonder nummer (Alveringem)
Twee linden vormen een relict van de toegangsdreef naar de Sint-Petruskerk. Het zijn hier vermoedelijk nog de enige getuigen van de oorspronkelijke lindenbeplanting rondom het kerkhof, die inmiddels bestaat uit bomenrijen van beuken.


ID: 133092 | Landschappelijk element

Twee welkomstlinden

Grote Leiestraat 104 (Anzegem)
Op traditionele wijze zijn ooit twee lindebomen aangeplant bij de toegang van het erf. Eén exemplaar is overgebleven, de tweede is vervangen door een jong exemplaar. Het planten van welkomstbomen is een zéér oud gebruik waarbij men geloofde dat door de zuiverende werking van de bomen de bewoners op het erf beschermd werden van kwade invloeden.


ID: 133093 | Landschappelijk element

Twee gekandelaarde welkomstlinden

Grote Leiestraat 86 (Anzegem)
Op traditionele wijze zijn er twee lindebomen aangeplant bij de toegang van het erf. Het planten van welkomstbomen is een zéér oud gebruik waarbij men geloofde dat door de zuiverende werking van de bomen de bewoners op het erf beschermd werden van kwade invloeden. Het betreft hier twee gekandelaarde Hollandse linden.


ID: 133090 | Landschappelijk element

Gekandelaarde linde

Reinstraat 2 (Anzegem)
Tegenover de erftoegang, die in oorsprong begeleid werd door twee welkomstbomen, staat een gekandelaarde linde met boomkapel. De boom staat in een weiland en wordt er door het vee opgezocht om zich te beschermen tegen de zon.


ID: 131318 | Landschappelijk element

Vier welkomstlinden

Vossestraat 21 (Anzegem)
De hoeve is langs de straatzijde toegankelijk via een metalen poort met langs weerzijden een gekandelaarde linde als welkomstboom. Ook bij een tweede, zuidelijke erftoegang werden twee zomerlindes als welkomstboom aangeplant.


ID: 207867 | Bouwkundig element

Hoeve

Kasteelstraat 4 (Ardooie)
Van het tweede kwart van de 19de eeuw, op oudere site. Hoeve bestaande uit losstaande hoevegebouwen rondom een erf in losse verharding, toegankelijk via een ijzeren hek geflankeerd door twee gekandelaarde lindes. Eenlaagse roodbruine baksteenbouw onder pannen zadeldaken (nokken haaks op straat).