332 resultaten


ID: 130166 | Landschappelijk element

Linde bij gevelkruis in muurnis

Heufkensstraat 22 (Zwalm)
Aan de straatzijde, op twee meter van de gevel van het woonhuis bij de hoeve Heufkensstraat 22, staat bij een muurkruis een jonge gekandelaarde linde. Het is een oude traditie om lindebomen te planten bij wegkapellen en -kruisen.


ID: 130330 | Landschappelijk element

Twee gekandelaarde schermlinden

Heuvelgem 20 (Zwalm)
Aan de zuidwestzijde van de woning Heuvelgem 20 staat er een schermbeplanting met twee opgaande lindebomen. Tijdens de inventarisatie van houtige beplantingen met erfgoedwaarde in de gemeente Zwalm werd dicht bij oude boerderijgebouwen een typische beplantingsvorm vastgesteld. Bij de boerderijen, die hoog op de akker ingeplant zijn en hierdoor onderhevig zijn aan onaangename weersinvloeden zoals wind en regen, werden op de zuidwestzijde schermbomen voorzien. Met hun dicht bladerdek beschermden de lindebomen de gebouwen tegen weer en wind, ook tegen de zomerse felle zon werden schaduwlinden geapprecieerd om de woning en haar bewoners de nodige koelte te bezorgen.


ID: 130332 | Landschappelijk element

Twee welkomstlindes

Heuvelgem 23 (Zwalm)
De toegang tot het erf wordt aan beide zijden geflankeerd door een welkomstboom, een opgaande en een gekandelaarde linde. Dit is een zéér oud gebruik waarbij men geloofde dat door de zuiverende werking van de lindebomen de bewoners op het erf beschermd werden van kwade invloeden. De toegang tot het erf is op het zuidwesten gelegen zodat de bomen als schermbeplanting functioneerden. Vooral tegen de zon, maar ook tegen regen en wind werden de gebouwen, in het bijzonder de woning en de stallingen, beschermd. Ook het ingespannen paard kon onder de linden bescherming vinden tegen de zomerse zonnestralen.


ID: 130283 | Landschappelijk element

Twee gekandelaarde kapellinden

Hooglaan zonder nummer, Vijflindenlaan zonder nummer (Zwalm)
Op de plaats waar de vijflindenlaan en de Hooglaan samenkomen zijn op traditionele wijze twee gekandelaarde linden geplant bij het Sint-Jobskapelletje.


ID: 130246 | Landschappelijk element

Gekandelaarde linde als schermboom

Huttegemstraat 27 (Zwalm)
Aan de straatzijde, op de zuidwestkant van de woning, is er een gekandelaarde lindeboom aanwezig. Tijdens de inventarisatie van houtige beplantingen met erfgoedwaarde in de gemeente Zwalm werd, dicht bij oude boerderijgebouwen, een typische beplantingsvorm vastgesteld. Bij de boerderijen die onderhevig zijn aan onaangename weersinvloeden zoals wind en regen, werden op de zuidwestzijde schermbomen voorzien. Met hun dicht bladerdek beschermden de lindebomen de gebouwen tegen weer en wind, ook tegen de zomerse felle zon werden schaduwlinden geapprecieerd om de woning en haar bewoners de nodige koelte te bezorgen.


ID: 130342 | Landschappelijk element

Vier gekandelaarde kapellinden bij Sint-Blasiuskapel

Kouteren zonder nummer (Zwalm)
Bij de Sint-Blasiuskapel zijn volgens aloude gewoonte lindebomen aangeplant. Hiervan resteren vier gekandelaarde bomen, de vijfde is verdwenen en stond naar verluid achter de kapel. De kapelbomen vormen samen een mooi ontwikkelde, beeldbepalende bomengroep.


ID: 130210 | Landschappelijk element

Opgaande linde als kapelboom

Krekelstraat 41 (Zwalm)
Bij de erftoegang en in de hoek van het erf staan, aan de straatzijde, de restanten van een oude kapellinde. Uit de opslag werd een nieuwe opgaande boom gekweekt, opdeze wijze werd het genetisch materiaal van de oude linde in situ bewaard. Op het moment van de opname was de kapel in een slechte toestand en amper zichtbaar ten gevolge van de sterk uitgegroeide stamopslag van de linde.


ID: 133468 | Landschappelijk element

Gekandelaarde linde bij hoeve

Kuiperstraat 15 (Zwalm)
Ten noordwesten van de hoeve en bij het wegtalud staat een hoog gekandelaarde linde. Deze lindeboom werd mogelijk geplant om met zijn wortelgestel afkalven van het talud tegen te gaan en zodoende de huiskavel te beschermen.


ID: 130177 | Landschappelijk element

Twee gekandelaarde kapellinden

Moldergem 100 (Zwalm)
Op traditionele wijze zijn twee kapelbomen aangeplant bij de kapel te Moldergem die gebouwd werd in 1947-48. Het achterliggend perceel is verkocht als bouwgrond. De lindebomen worden periodiek gekandelaard.


ID: 130184 | Landschappelijk element

Gekandelaarde welkomstlinde

Moldergem 148 (Zwalm)
De historische toegang tot het erf wordt geflankeerd door een gekandelaarde welkomstlinde. Dit is een zéér oud gebruik waarbij men geloofde dat door de zuiverende werking van de lindebomen de bewoners op het erf beschermd werden van kwade invloeden. De straatzijde van het erf is op het zuidwesten gelegen zodat de boom ook als schermbeplanting functioneert. Ook het ingespannen paard kon onder de linden bescherming vinden tegen de zomerse zonnestralen.