332 resultaten


ID: 130183 | Landschappelijk element

Canadapopulier als hoekboom

Moldergem zonder nummer (Zwalm)
In de rand van een weide, aansluitend bij een losweg staat een oude canadapopulier. Het betreft hier een Marilandicapopulier, een oude populierenkloon. De holle boom heeft een kunstmatige snoeihoogte van circa 6 meter en een stamomtrek van meer dan 3,5 meter.


ID: 301438 | Landschappelijk element

Twee gekandelaarde schaduwlinden

Rozebekeplein 11 (Zwalm)
De gekandelaarde schaduwbomen staat op de grens van de voormalige speelplaats van de lagere school en het vroegere afgesloten deel van de kloostertuin. De Hollandse linden boden schaduw aan de kinderen en markeerden tevens de grens van de speelplaats.


ID: 130301 | Landschappelijk element

Gekandelaarde linde als schermboom

Sint-Annastraat 19 (Zwalm)
De gekandelaarde linde beschermt het woonerf tegen de namiddag- en avondzon. Dit gebruik om in schaduwbomen te voorzien dateert nog uit de periode dat men op zolder, onder de dakpannen, de nacht doorbracht en het kleinvee in de stallen beschermde tegen te hoog oplopende temperaturen. Vooral tegen de zon, maar ook tegen regen en wind werden de gebouwen, in het bijzonder de woning en de stallingen, beschermd. Ook het ingespannen paard kon onder de linden bescherming vinden tegen de zomerse zonnestralen.


ID: 130299 | Landschappelijk element

Twee gekandelaarde schermlinden

Sint-Annastraat 3 (Zwalm)
Aan de zuidwestzijde van de hoevegebouwen staat er een schermbeplanting met twee opgaande lindebomen. Tijdens de inventarisatie van houtige beplantingen met erfgoedwaarde in de gemeente Zwalm werd dicht bij oude boerderijgebouwen een typische beplantingsvorm vastgesteld. Bij de boerderijen, die hoog op de akker ingeplant zijn en hierdoor onderhevig zijn aan onaangename weersinvloeden zoals wind en regen, werden op de zuidwestzijde schermbomen voorzien. Met hun dicht bladerdek beschermden de lindebomen de gebouwen tegen weer en wind, ook tegen de zomerse felle zon werden schaduwlinden geapprecieerd om de woning en haar bewoners de nodige koelte te bezorgen.


ID: 130302 | Landschappelijk element

Gekandelaarde welkomstlinde als schermboom

Sint-Annastraat 48 (Zwalm)
Aan de zuidwestzijde van de hoeve staat er een schermbeplanting bestaande uit een gekandelaarde lindebomen. Tijdens de inventarisatie van houtige beplantingen met erfgoedwaarde in de gemeente Zwalm werd dicht bij oude boerderijgebouwen een typische beplantingsvorm vastgesteld. Bij de boerderijen, die hoog op de akker ingeplant zijn en hierdoor onderhevig zijn aan onaangename weersinvloeden zoals wind en regen, werden op de zuidwestzijde schermbomen voorzien. Met hun dicht bladerdek beschermden de lindebomen de gebouwen tegen weer en wind, ook tegen de zomerse felle zon werden schaduwlinden geapprecieerd om de woning en haar bewoners de nodige koelte te bezorgen.


ID: 130238 | Landschappelijk element

Vijf gekandelaarde linden bij Sint-Annakapel

Sint-Annastraat zonder nummer, Zottegemsesteenweg zonder nummer (Zwalm)
Bij de kapel zijn volgens aloude gewoonte vijf lindebomen aangeplant. Hiervan resteren vier opgaande bomen, de vijfde is nog aanwezig als opslag. Deze laatste wordt beheerd als hakhout en bevindt zich aan de oostzijde van de kapel. De kapelbomen vormen samen een mooi ontwikkelde, beeldbepalende bomengroep. Op het moment van de inventarisering had de zwaarste stam een omtrek van meer dan 2 meter.


ID: 130140 | Landschappelijk element

Gekandelaarde linde als hoekboom

Steenweg zonder nummer (Zwalm)
Op de plaats waar een losweg uitkomt op de Steenweg staat in de hoek van een akkerperceel een hoekboom. Het is een gekandelaarde hollandse linde. Deze snoeivorm illustreert nog een traditioneel beheer in functie van het produceren van brand-, constructie- en geriefhout en het gebruik in functie van loofvoedering.


ID: 130158 | Landschappelijk element

Twee welkomstlindes bij de Wijlegemhoeve

Wijlegem 1 (Zwalm)
Dicht bij het kruispunt van Kouteren met Wijlegem staan twee zéér oude linden op het erf van de Wijlegemhoeve. Omdat de bomen aan de basis met een tak aan elkaar verbonden zijn vermoeden we dat ze deel waren van de afsluitingshaag bij het erf. Ze staan ook dicht bij een erftoegang of hebben vroeger een oude toegang begeleid als welkomstboom. Het zijn twee Hollandse linden met stamomtrekken van circa 4 en 5,5 meter en worden periodiek en traditioneel gesnoeid als gekandelaarde boom. Dit wijst er op dat het snoeihout werd gebruikt als brand-, gerief- en constructiehout en benut geweest is in functie van loofvoedering. Men beweert dat er aan de straatzijde, bij de bomen een veldkruis zou hebben gestaan.


ID: 130230 | Landschappelijk element

Twee gekandelaarde kraakwilgen als welkomstboom

Wijlegem 11 (Zwalm)
De toegang tot het erf is beplant met twee gekandelaarde kraakwilgen. Alhoewel volgens de traditie meestal linde wordt gebruikt, bestaan hier de welkomstbomen uit kraakwilg. Het zijn bomen met enorme stamomtrekken, de zwaarste boom had een stamomtrek van 432 cm. De kans is groot dat deze wilgen hier ook zijn gezet om wilgentenen te oogsten waarmee men manden kon vlechten of herstellen. Dat de vroegere bewoner kennis had van de wilgensoorten waarmee men kon vlechten blijkt ook uit de aanwezigheid van onder andere gele bindwilg.


ID: 130108 | Landschappelijk element

Gekandelaarde lindenrij als schaduwbomen bij mesthoop

Zavelputstraat 17 (Zwalm)
Achter de stallingen, tegen het gebouw, lag de 'messing' of mesthoop. Deze werd aan de zuidzijde begrensd door een rij van vijf gekandelaarde lindebomen. Deze werden als schaduwbomen aangeplant om uitdrogen van de mesthoop te voorkomen.