332 resultaten


ID: 130887 | Landschappelijk element

Gekandelaarde winterlinde bij Onze-Lieve-Vrouwkapel

Kamstraat zonder nummer (Bever)
Op een kruispunt van wegen staat de Onze-Lieve-Vrouwkapel die dateert uit 1725. Achter de kapel werd een winterlinde aangeplant. De Winterlinde (Tilia cordata) heeft een mooie representatieve vorm. Gezien de geschatte leeftijd is de kans zeer groot dat het autochtoon genetisch materiaal betreft van winterlinde. In de regio komen meerdere kruisbeelden en kapellen voor die getuigen van een diepgewortelde volksdevotie en een lange bedevaarttraditie.


ID: 305512 | Landschappelijk element

Miraculeuze Linde van Gaverland

Gaverlandstraat zonder nummer (Beveren)
De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Gaverland werd gebouwd bij de Miraculeuze Linde. Zo’n 500 jaar geleden (1511 -1512) werd er tot driemaal toe het beeldje van Onze-Lieve-Vrouw gevonden en teruggeplaatst bij de lindeboom. De kapel is uitgegroeid tot een bedevaartsoord, de lindeboom bij het koor van de kapel is nog steeds dezelfde boom die op postkaarten te zien is (postkaarten dateren van vooraan de 20ste eeuw). Zoals te zien is werd de boom afgeschermd met een houten schutting. De boom had het vermoedelijk hard te verduren om dat men in die periode geloofde in de miraculeuze kracht van bomen en andere natuurelementen. Mogelijks werden bladeren, takjes en schors verzameld om als amulet te gebruiken of werd de boom vernageld of met lapjes behangen.


ID: 17336 | Bouwkundig element

Kapel Heilige Harten Jezus en Maria, omgeven door linden

Hoog-Kallostraat zonder nummer (Beveren)
Bakstenen constructie met eertijds 1818 gedateerde puntgevel, doch vandaag volledig bepleisterd en geschilderd, afgelijnd door hoekpilasters.


ID: 300758 | Landschappelijk element

Tuin van het Papiermoleken

Oaselaan 27 (Bierbeek)
Landschappelijke tuin van 2 hectare rond watermolen en molenvijver, aangelegd in 1920; hoogstammige beplanting gegroepeerd rond vijver met eilandje en betonnen boogbrug.


ID: 303251 | Landschappelijk element

De Borreberg

Borreberg (Bilzen)
Beboomd perceel met steile helling, relict van de stadswallen, waarop in 1966 een nu verwaarloosde uitkijktoren werd gebouwd.


ID: 133156 | Landschappelijk element

Drie gekandelaarde linden bij Kasteel Groenendaal

Groenendaal zonder nummer (Bilzen)
Drie oude gekandelaarde linden markeren een 18de-eeuwse situatie waarvan we nu nog enkel de sporen terug vinden op de kadasterkaart. Het zijn hoogstwaarschijnlijk hoekbomen die geplant zijn bij een kruising van dreven. Enkel de boom in het weiland had een takvrije stam waarvan de stamomtrek kom gemeten worden.


ID: 130989 | Landschappelijk element

Gekandelaarde linde in Engels park Alden Biesen

Kasteelstraat zonder nummer (Bilzen)
Het betreft een Hollandse linde (Tilia x europaea) in het Engels park van de 'Landcommanderij Alden Biesen', op 20 meter van de toegangspoort in de Kasteelstraat. Van een ooit glorieuze rij knotbomen is dit het enige exemplaar dat zich heden nog in een goede conditie bevindt. Andere exemplaren in de rij sterven af omwille van schaduwdruk. Naast zijn artistieke waarde heeft de boom ook een cultuurhistorische waarde omwille van de historische eenheid met de landcommanderij.


ID: 132464 | Landschappelijk element

Laag gevorkte en gekandelaarde haagbeuk als schermbeplanting

Oudestraat 43 (Bilzen)
Deze haagbeuk (Carpinus betulus) bij een hoeve in vakwerkbouw heeft een opmerkelijke groeiwijze. Alle gesteltakken zijn in een verticaal vlak geleid. Hij heeft een laag gevorkte stam en de gekandelaarde kruin vormt een scherm dat de vakwerkhoeve en zijn aanhorigheden beschermt tegen extreme weersituaties. Het was een traditioneel gebruik om met beplantingen het vakwerk en strodaken te beschermen tegen hevige winden en regens. De boom is in het straatbeeld een beeldbepalend object en omwille van zijn grootte, groei- en beheervorm, uniek.


ID: 134281 | Landschappelijk element

Park van het kasteel van Bommershoven

Alfonsstraat 59 (Borgloon)
Kasteelpark in landschappelijke stijl uit 1872-1884 zonder vijver maar met kunstmatige grot. Geïntegreerde geometrische tuin uit de eerste decennia van de 20ste eeuw, mogelijk ontworpen door Jules Janlet en iets jongere rozentuin, aangelegd bij het kasteel.


ID: 133009 | Landschappelijk element

Gekandelaarde zomereik

Groenstraat zonder nummer (Bornem)
Langs de perceelsgrens van een met grachten afgeboord weiland staat een enorme zomereik met een stamomtrek van 330 cm. Het is een oude snoeivorm waarbij alle zijtakken periodiek werden gesnoeid. Deze traditionele snoei wordt het kandelaren genoemd en staat gekend omwille van het gebruik voor loofvoedering en het oogsten van brandhout. In Engeland wordt deze oude snoeitechniek “shredding” genoemd.