393 resultaten


ID: 131579 | Landschappelijk element

Veekering van meidoorn

Bogaertstraat zonder nummer, Onderdale 17 (Aalter)
Het erf bij de boerenwoning wordt ter hoogte van de achterliggende boomgaard aan de straatzijde afgesloten met een veekering van meidoorn. De scheerhaag is al dan niet op natuurlijk wijze verrijkt met soorten zoals: haagbeuk, berk, beuk, haagliguster, sleedoorn, eik, braam en vlier.


ID: 131953 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag bij boerenarbeidershuisje

Hooggoed 2 (Aalter)
Het erf wordt volledig omsloten door een geschoren erfafsluiting die in hoofdzaak bestaat uit meidoorn en voor een kwart uit haagbeuk. In de haag staan als struik uitgegroeide mispels, verder is de haag al dan niet op natuurlijke wijze verrijkt met es, eik, beuk, hazelaar, hulst, populier, roos, braam en wilde kamperfoelie.


ID: 131578 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag van scherpe hulst

Onderdale 17 (Aalter)
Het erf bij de boerenwoning wordt aan de staatzijden afgesloten met afsluitingshagen van hulst. Langs Onderdale is de wintergroene scheerhaag ongeveer 120 cm hoog, langs de Bogaertstraat is de haag geschoren tot op een hoogte van circa 250 cm.


ID: 34671 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Hoeve met erfbeplanting

Oostmolenstraat 200 (Aalter)
De hoeve met losstaande bestanddelen klimt minstens op tot de 18de eeuw en bevindt zich in een boomgaard. Het toegangshek wordt geflankeerd door gekandelaarde linden. Ten westen van het erf bevindt zich een boerenhuis, ten zuiden staat een dwarsschuur.


ID: 130971 | Landschappelijk element

Twee gekandelaarde welkomstlinden en geschoren hulsthaag

Oostmolenstraat 200 (Aalter)
De erfbeplanting, bestaande uit een hulsthaag en twee welkomstbomen, bevindt zich langs de westzijde van de Oostmolenstraat te Aalter bij een hoeve met losstaande bestanddelen, die minstens opklimt tot de 18de eeuw en gelegen is in een boomgaard.


ID: 131946 | Landschappelijk element

Meidoornhaag met twee geschoren hulstboompjes als hoekboom

Oostmolenstraat 265 (Aalter)
Samen met het knal rode toegangshek wordt het erf van een hoeve afgesloten met een geschoren meidoornhaag. Aan de straatzijde is de scheerhaag bij het begin en einde voorzien van twee op stam gezette hulsten, zij markeren er de hoeken van het kadastrale perceel.


ID: 132036 | Landschappelijk element

Vlechthaag van taxus als afsluitingshaag in pastorietuin

Bellestraat 12 (Alveringem)
De pastorie van de Sint-Petrusparochie ligt in een nog deels omwalde tuin met een aantal opvallende beplantingen. In de tuin staat nog een relict van een uitgegroeide vlechthaag van taxus die als groene afsluiting werd aangeplant.


ID: 132033 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag van scherpe hulst bij kerkhof Gijverinkhove

Bellestraat zonder nummer (Alveringem)
Het kerkhof bij de parochiekerk Sint-Petrus te Gijverinkhove is rondom volledig afgesloten met een geschoren hulsthaag. De haag is traditioneel onderhouden door ze te scheren en de gaten dicht te vlechten.


ID: 130977 | Landschappelijk element

Geschoren hulsthaag als afsluiting van kerkhof Leisele

Leiseledorp zn (Alveringem)
Het kerkhof rondom de parochiekerk van Sijsele is langs vier zijden begrensd door een afsluitingshaag van groene hulst. Ook de toegangsdreef naar de kerk is naast de rij gekandelaarde lindes afgeboord met een hulsthaag.


ID: 16369 | Bouwkundig element

Bamburgerhoeve

Noord-Ossenaarstraat 1 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde (rest van wal ten westen van boerenhuis) meerledige hoeve met U-vormige opstelling van de gebouwen rondom onverhard erf; geasfalteerde, met doornhaag en populieren omzoomde oprit, links vertrekkend van 19de-eeuwse veldkapel: geel bakstenen, verankerd gebouwtje onder zadeldak.