45 resultaten


ID: 305860 | Landschappelijk element

Holle weg Steenheuvelstraat

De Kluis (Aarschot)
Op de Holsbeeksesteenweg leidt net voor de brug met de E314 een asfaltweg naar het zuidwesten. De weg leidt naar de autostrade en loopt vervolgens parallel met de berm naar het westen. Het eerste deel van de weg is diep ingesneden op de uitloper van de zuidelijke flank van de Wijngaarberg en loopt tussen steile taluds. Op de Kabinetskaart van de Ferraris is te zien dat deze weg zich tussen de uitgestrekte akkers rond Gelderode slingert en doorliep naar het zuiden richting Nieuwrode. De holle weg vormde de belangrijkste verbinding tussen de dorpen Gelderode en Nieuwrode en passeerde halverwege dit traject langs de ontginning 'Rot'.


ID: 304684 | Landschappelijk element

Voetweg als doorsteek naar Koudertaveerne

Asse (Asse)
In het gehucht Koudertaveerne vertrekt naast een woning op de Edingsesteenweg een onverharde wegel naar het zuiden. Het graspaadje loopt tussen achtertuinen en vertuinde weilanden en volgt de flank van de Kruisberg. Op het laagste punt kruist de wegel een tweede voetweg. De weg vervolgt naar het zuidwesten, passeert een woning en leidt omhoog tot aan de Edingsesteenweg. Waar de voetweg uitkomt bij de hoofdbaan staat een opgaande hoeklinde, oorspronkelijk bij een wegkruis. De voetweg loopt parallel met de hoofdbaan en vormt een historische alternatieve route. De weg liep dwars door de akkers en weilanden en vormde zo de kortste route richting Steenvoorde. Dit traject vermeed de hoofdbaan in het centrum en dus ook het drukke verkeer.


ID: 304685 | Landschappelijk element

Voetweg over Kruisberg

Asse (Asse)
In het centrum van Koudertaveerne vertrekt op een braakliggend perceel aan de Heedstraat een onverharde weg naar het zuidoosten. De weg kruist de Edingsesteenweg en vervolgt als een goed onderhouden en deels opgehoogde grasweg die tussen tuinpercelen en weilanden loopt. Dit deel van de weg wordt gemarkeerd door een talud aan de zuidwestkant met oud bosflora en knotbomen. De voetweg volgt de vallei tussen weilanden en akkers en leidt de Kruisberg op met open zichten rondom. Op de Kruisberg passeert de weg langs de Sint-Jozefkapel en een kruising met een tweede voetweg. Ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouwkapel met drie Canadapopulieren maakt de weg een scherpe hoek naar het zuiden. De weg loopt hier tussen open weilanden met knotwilgen en volgt de flank van de Moretteberg richting een industrieterrein.


ID: 304722 | Landschappelijk element

Doorsteekweg naar Zittert

Asse (Asse)
In het gehucht Zittert loopt recht tegenover een oude hoeve een smalle wegel tussen de huizen door naar de achterliggende percelen. De voetweg volgt de perceelsgrens tussen de achtertuinen en loopt vervolgens tussen percelen akker- en weiland met enkele opvallende knotessen op het plateau van de Boterberg. De weg loopt tenslotte tussen twee huizen door naar de weg Zittert. Deze voetweg vormt een historische doorsteek tussen de twee noord-zuid georiënteerde parallelwegen Asse-Bekkerzeel en Walfergem-Bekkerzeel. Als alternatieve route werd gekozen voor het kortste traject, dwars over de akkers van het gehucht Poel. De voetweg maakte deel uit van een aaneenschakeling van onverharde wegen die uiteindelijk aansloten op de 'Chaussée de Gand à Bruxelles'.


ID: 304724 | Landschappelijk element

Voetweg naar Vrijthof

Asse (Asse)
Op de Bergestraat loopt tussen twee huizen een smal onverhard pad de flank af van Tenberg. Het graspad is redelijk diep ingesneden en loopt tussen akkerpercelen tot aan een driehoekig deels bebost perceeltje. Het pad wordt hier gemarkeerd door een hoekboom en vervolgt naar het zuidwesten tussen open akkers en weilanden. Uiteindelijk stijgt het pad om uit te komen recht tegenover de toegang tot de Hoeve Hof te Vrijthout. Deze voetweg vormt een historische verbinding met het Vrijthof, een belangrijke ontginningshoeve uit de 15de eeuw. De weg volgt de flank van de heuvel van Tenberg maar loopt in een min of meer rechte lijn richting Walfergem en dwarste hierbij het grote akkercomplex 'Den Wallaert'. Dergelijke voetwegen vormden een belangrijk onderdeel van het historisch wegennet als verbinding tussen grote hoeves en boden ook aansluiting op de hoofdwegen naar dorpen en steden.


ID: 304726 | Landschappelijk element

Lantierenhoutweg

Asse (Asse)
Waar de Petrus Ascanusstraat net voorbij de gelijknamige kapel naar beneden loopt, ligt een onverharde zijweg genaamd Lantierenhoutweg. Het betreft een landbouwweg die tussen uitgestrekte akkers en langs weilanden loopt en geleidelijk afdaalt naar de vallei van de IJsenbeek. Van op de weg zijn er vergezichten op de vallei en het domein van Kasteel Hoogpoort. De weg is genoemd naar het akkercomplex 'Lantieren hout' dat deel uitmaakte van de dorpsakkers van Tenberg en langs deze landbouwweg werd ontsloten. De weg liep verder door naar de beekvallei en zorgde voor een verbinding met de watermolens zoals de 'Waerborre Molen'.


ID: 304730 | Landschappelijk element

Voetweg naar Terlinden

Asse (Asse)
In het gehucht Terlinden leidt tussen de huizen een smalle onverharde voetweg naar het oosten. Het pad volgt de rand van het plateau en kruist de Terlindenweg ter hoogte van een hoekes. Binnen de bebouwing loopt de voetweg tussen tuinpercelen maar eens buiten Terlinden loopt de weg tussen open akkerpercelen en weilanden met zicht op de vallei van de IJzenbeek. De voetweg eindigt aan de Vijverstraat vlakbij de samenkomst van de IJzenbeek met de Waalborrebeek. Deze voetweg verbond het gehucht Terlinden met de bron en watermolen op de Waalborrebeek. De weg vormde de meest directe route en volgde de rand van het plateau parallel met de beekvallei. De weg liep in een rechte lijn over de dorpsakkers.


ID: 304737 | Landschappelijk element

Voetweg naar Terlinden

Asse (Asse)
Een zijweg van de Edingsesteenweg loopt voorbij de woningen door als onverharde weg naar het zuidoosten. De voetweg loopt op het plateau van Terlinden tussen weilanden met perceelsrandbeplanting en biedt een open zicht op de landbouwpercelen rondom. Dichter bij Terlinden loopt de weg tussen uitgestrekte akkers en langs een boomgaard. De voetweg eindigt als smal pad tussen tuinpercelen en huizen door en komt uit aan de Muzeumstraat.


ID: 304739 | Landschappelijk element

Parallelweg naar Kruisborrekapel

Asse (Asse)
Op de Edingsesteenweg zijn er tussen verschillende huizen doorsteekjes naar een onverharde weg die parallel loopt met de hoofdbaan. Deze voetweg volgt de perceelsgrens en loopt tussen tuinpercelen en weilanden. De weg kruist nog twee onverharde paden en komt tenslotte uit bij de Kruisborreweg die naar de gelijknamige kapel leidt. Deze voetweg vormde een alternatieve route naar de bedevaartkapel en bron. Om de drukke 'Chaussée de Ninove à Assche' te vermijden, werd gekozen voor een parallel traject over de uitgestrekte dorpsakkers.


ID: 306202 | Landschappelijk element

Voetwegen naar Kruisborrekapel

Asse (Asse)
Vanuit verschillende richtingen lopen smalle wandelpaden richting de Kruisborrekapel en de heilige bron. De paden passeren langs achtertuinen en boomgaarden op de rand van de Kruisberg en bieden open zichten rondom. Veel van deze wegen dragen de naam ‘Kruisborreweg’ en sluiten aan op voetwegen over de komende uit Koudertaveerne en Asse over de dorpskouters.