45 resultaten


ID: 304720 | Landschappelijk element

Voetweg naar Bekkerzeel

Bekkerzeel (Asse)
In de Zavelstraat loopt tussen een woning en een weiland een smal pad de flank van de Boterberg op. Het graspad is deels ingesneden tussen weilanden en biedt open zichten op de omliggende landbouwpercelen. De voetweg daalt vervolgens het plateau af en komt uit bij een verkaveling waar er aansluiting is op de nieuwe weg Meelblok. Deze voetweg vertrok oorspronkelijk aan de splitsing van de Boterberg en de Zavelstraat en liep recht door het driehoekig perceel weiland, de voormalige dries. De weg vervolgde over de uitgestrekte dorpskouter en kwam uit bij het Hof van Ginderomme. Deze voetweg vormde een alternatieve verbinding tussen het gehucht Boterberg en het dorp Bekkerzeel en volgde hierbij de kortste route dwars over de akkers.


ID: 304723 | Landschappelijk element

Voetweg naar voorde op Nieuwermolenbeek

Bekkerzeel (Asse), Sint-Ulriks-Kapelle (Dilbeek)
Tussen twee boerderijen aan de Boterberg loopt een smal pad naar de achterliggende boomgaard. De graswegel loopt tussen oude en jonge fruitbomen en daalt de flank van de Boterberg af richting de Molenbeekvallei. Op het plateau slingert het pad, aangeduid als Volbroeklos tussen percelen akker- en weiland en passeert een tweede losweg. De voetweg daalt verder af en biedt open zichten op de omgeving en de vallei. Ter hoogte van de Zavelstraat loopt het pad over in de toegangsweg bij een manege maar deze weg loopt verder door naar de Molenbeek en steekt de beek over om aan te sluiten op de Kloosterweideweg. Deze voetweg vormt de historische verbinding tussen de gehuchten Poel en Boterberg enerzijds en Sint-Ulriks-Kapelle in het zuiden anderzijds. Het pad liep dwars over de dorpsakkers op de Boterberg en leidde naar een oversteekplaats over de Molenbeek.


ID: 304728 | Landschappelijk element

Weg naar voorde bij Nieuwermolenbeek

Hoogpoort (Asse)
Tegenover het domein van Kasteel Hoogpoort loopt een grotendeels intacte kasseiweg het plateau af naar de beekvallei in het zuiden. De weg leidt naar de voormalige gesloten hoeve Hoogpoorthof en gaat voorbij de woning over in een onverhard bospad dat verderloopt naar de Nieuwermolenbeek. Deze weg vormt de historische verbinding tussen het kasteeldomein Hoogpoort en het kasteel van Nieuwermolen in de gelijknamige beekvallei. De weg passeerde langs de uitgestrekte akkers op het plateau zoals het 'Groot Hoeve veld' en vormde een doorsteek op de Nieuwermolenbeek vlakbij de watermolen. De hoeve werd vermoedelijk pas eind 18de-begin 19de eeuw langs deze weg ingericht.


ID: 304725 | Landschappelijk element

Kapelleweg

Leyniersdreef (Asse)
In de Leyniersdreef leidt een onverharde zijweg langs de flank van Tenberg naar beneden. Het betreft een actief gebruikte voetweg die langs een huis passeert en vervolgt als ingesneden grasweg. Bij een driehoekig deels bebost perceeltje kruist de weg ter hoogte van een hoekes een tweede voetweg waarna de weg voorbij het bosperceeltje aansluit op de voetweg richting Boterberg. De voetweg vertrok oorspronkelijk in de Bergstraat en maakte deel uit van een historisch netwerk van onverharde wegen dat de verschillende gehuchten met elkaar verbond. Deze voetwegen liepen dwars over de dorpsakkers en vormden zo een alternatieve en vaak kortere route dan langs de hoofdwegen. Deze voetweg vormde de verbinding tussen Tenberg en de vallei van de Nieuwermolenbeek en het gehucht Boterberg.


ID: 304615 | Landschappelijk element

Lange Zaagmorteldreef

Oedelem (Beernem)
De Zaagmorteldreef is een onverharde dreef die parallel loopt met de Torredreef en de Zuiddambeek oversteekt. De dreef wordt minder frequent gebruikt en is deels vergrasd. De dreef werd langs weerszijden beplant met een geschrankte rij jonge opgaande eiken in het kader van de aanplant van een Geboortebos in 2004. langs enkele weilanden staan nog oude knotwilgen als relict van de historische perceelsrandbegroeiing. Deze dreef werd aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Ferrariskaart. Tijdens deze ontginningsperiode in de 19de eeuw werd een netwerk van loodrechte dreven aangelegd om de nieuw ingerichte akkers en weilanden te ontsluiten.


ID: 304618 | Landschappelijk element

Doorsteekweg naar Beverhoutsveld

Oedelem (Beernem)
Naast een woning aan de Akkerstraat leidt een onverharde landbouwweg naar de achterliggende landbouwpercelen. De weg slingert zich tussen weilanden die afgeboord zijn met dikke knotwilgen en biedt open zichten rondom. Uiteindelijk komt de weg uit bij een boerderij en sluit aan op de oprit naar het erf vanuit de Beekstraat die ook langs een historische hoeve passeert. Deze onverharde weg vormt de historische verbinding tussen het gehucht 'Bickstraete' en de uitgestrekte heide van het 'Beverouts Veldt'. De weg vermeed de centrale weg door de heide en tevens verbindingsweg naar Oedelem, wat de nodige verkeersdrukte met zich meebracht, maar bood een alternatieve route die rechtstreeks naar de heide leidde. Voor de hoeves die langs deze weg waren ingeplant bood de weg ook een directe aansluiting op de hoofdweg naar het zuiden.


ID: 304621 | Landschappelijk element

Tussenweg Beverhoutsveld

Oedelem (Beernem)
Een smalle onverharde wegel verbindt twee parallelle dreven die het Beverhoutsveld doorkruisen van noord naar zuid. Deze tussenweg is slechts langs één zijde beplant met een rij opgaande populieren in tegenstelling tot de dreven. De grasweg is loodrecht ingeplant op de twee dreven en volgt de perceelsgrens tussen twee akkers. Van op de weg zijn er open zichten op de omliggende percelen akker- en weiland en dreven. De tussenweg werd aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Ferrariskaart. Tijdens deze ontginningsperiode in de 19de eeuw werd een netwerk van loodrechte dreven en wegen aangelegd om de nieuw ingerichte akkers en weilanden te ontsluiten.


ID: 304636 | Landschappelijk element

Groot Heetdreef

Groot Heetdreef (Beernem)
Van op de Lekkerdreef leidt een kaarsrechte dreef naar het noordwesten. De dreef kruist de Veldkapelstraat en komt uit bij een aftakking van de Hoofdsloot. Deze Groot-Heetdreef is een onverharde dreef die langs weerszijden beplant is met opgaande populieren. De dreef wordt minder intensief gebruikt en is deels verruigd (overgroeid met gras). De dreef loopt parallel met de Nieuw-Heetdreef en de Bootsdreef maar is de enige van de drie dreven die doorloopt voorbij de Veldkapelweg. Deze dreef werd aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Ferrariskaart. Tijdens deze ontginningsperiode in de 19de eeuw werd een netwerk van loodrechte dreven aangelegd om de nieuw ingerichte akkers en weilanden te ontsluiten.


ID: 304635 | Landschappelijk element

Nieuw-Heetdreef

Nieuw Heetdreef (Beernem)
Parallel met de Bootsdreef loopt een tweede kaarsrechte dreef van op de Veldkapellestraat naar het noordwesten. Het betreft een onverharde grassige dreef die tussen percelen akker- en weiland leidt tot aan de samenkomst van de Hoofdsloot met de Groenstraatbeek. De dreef is langs weerszijden beplant met een rij opgaande populieren met zeer veel inboeting van eik. Deze dreef werd aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Ferrariskaart. Tijdens deze ontginningsperiode in de 19de eeuw werd een netwerk van loodrechte dreven aangelegd om de nieuw ingerichte akkers en weilanden te ontsluiten.


ID: 304634 | Landschappelijk element

Peendreef

Peendreef (Beernem)
Tegenover een grote boerderij aan de Beverhoutstraat vlakbij de Beverhoutsveldkapel leidt een loodrechte dreef naar het Beverhoutsveld. De Peendreef is een onverharde dreef die langs weerszijden beplant is met een rij opgaande eiken. De dreef kruist drie overige dreven en na de kruising met de Bootsdreef verandert de dreefbeplanting in rijen opgaande populieren met jonge inboeten van eik. De dreef is hier half verhard met grind en eindigt bij de Groenstraatbeek die afgeleid werd in functie van de watertoevoer voor de grachten bij de Praathoeve. Deze dreef werd aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Ferrariskaart. Tijdens deze ontginningsperiode in de 19de eeuw werd een netwerk van loodrechte dreven aangelegd om de nieuw ingerichte akkers en weilanden te ontsluiten.