12 resultaten


ID: 301739 | Bouwkundig element

Grafteken familie De Jongh-De Nys

Spaansemolenstraat 1 (Antwerpen)
Dit monument voor geneesheer Cornelius Henricus De Jongh, zijn vrouw Isabella De Nys en hun kinderen is gebouwd tegen de noordgevel van de Sint-Gertrudiskerk.


ID: 301787 | Bouwkundig element

Grafteken familie Kums-Van der Elst

Spaansemolenstraat 1 (Antwerpen)
Dit grafmonument is gelegen tegen de noordoostelijke gevel van de kooromsluiting. Het is de begraafplaats van de familie Kums.


ID: 301790 | Bouwkundig element

Grafteken Henri Snacken

Spaansemolenstraat 1 (Antwerpen)
Dit graf is gelegen aan de noordoostelijke zijde van de kerk.


ID: 301791 | Bouwkundig element

Grafteken Maria Coleta Taeymans

Spaansemolenstraat 1 (Antwerpen)
Dit graf van Maria Coleta Taeymans is gelegen aan de oostelijke zijde van de kerk.


ID: 301803 | Bouwkundig element

Grafteken Nicaise De Keyser

Spaansemolenstraat 1 (Antwerpen)
Familiegraf van Nicaise De Keyser bevindt zich aan de oostelijke zijde van de kooromsluiting, tegenover de Calvarie.


ID: 302696 | Landschappelijk element

Groeve Hermans

Schuttenbergstraat, Stationsstraat (As)
In de wand van de verlaten grindgroeve Hermans, ten noordoosten van As, zijn belangrijke geologische verschijnselen duidelijk waarneembaar. De grindgroeve is zeer belangrijk voor de studie van de afzettingen en van het ontstaan van het Kempens Plateau (hoofdterras van de Maas) tijdens het quartair.


ID: 302102 | Archeologisch geheel

Abdijsite van Munsterbilzen

Abdijstraat, Perronstraat, Waterstraat, Wijngaardstraat (Bilzen)
Over het ontstaan en de vroegste geschiedenis van de abdij van Munsterbilzen is weinig met zekerheid geweten. Op basis van overlevering en (her)interpretaties van geschreven bronnen werd een geschiedenis van de abdij geschreven die met de nodige omzichtigheid moet gelezen worden.


ID: 307179 | Archeologisch geheel

Urnenveld van de Dorperheide

Kaulille (Bocholt)
Het grafveld van de Dorperheide in Kaulille werd in 1983-1984 voor een groot deel archeologisch onderzocht. Hierbij werden 12 grafheuvels en nog 35 andere grafstructuren geregistreerd. Het grafveld dateert uit de vroege ijzertijd. Een gedeelte van het grafveld is nog niet opgegraven.


ID: 302880 | Archeologisch geheel

Romeinse vicus van Kester

Bruneaustraat, Cypriaan Verhavertstraat, Edingsesteenweg, Kesterweg, Voetbergstraat (Gooik)
De vicus van Kester is één van meerdere gekende vici in de zandleem-/leemstreek.


ID: 135053 | Landschappelijk geheel

Heuvelrug tussen Lichtaart en Kasterlee

Kasterlee, Lichtaart (Kasterlee)
De ankerplaats ligt op de Kempische heuvelrug, die van tertiaire oorsprong is. Het zuidfront van de rug is op veel plaatsen afgegraven, om zand of ijzerzandsteen te winnen. Op de rug komen uitgestrekte stuifzandformaties voor, met ook enkele Laatglaciale paraboolduinen. Het landschap wordt gedomineerd door in de 19de en 20ste eeuw aangelegde dennenbossen. In het westen van de ankerplaats zijn de dennenbossen aangelegd op plaggenbodems, die daarvoor tot het traditionele akkerland van Lichtaart behoorden. De vele eikenrijen getuigen daar nog van. Bijzonderheden zijn de holle wegen, de karrensporen, het grillige eikenhakhout op de duintoppen van de Kabouterberg en de Zwarteberg, de grove dennen met ‘steltwortels’, de Duivelskuilen, de restanten van grafvelden uit de Metaaltijden, de Britse militaire begraafplaats en de het laatmiddeleeuwse gebruik als konijnenwarande.