140 resultaten


ID: 304823 | Landschappelijk element

Bron en kalktufafzettingen

Kwinten (Voeren)
De bronvoerende holle weg, het 'Waterwegske' staat reeds op de Kabinetskaart van de Ferraris ingetekend. Een deel van de holle weg wordt gekenmerkt door kalktufafzettingen. Over een lengte van ongeveer 8 meter is kalktuf waarneembaar.


ID: 304824 | Landschappelijk element

Bronpoelen

Kwinten (Voeren)
De bronpoelen bevinden zich op een zijbeek van de Veurs die vanop op de Martelberg vertrekt. De bron net te zuiden van weg Kwinten staat reeds op de Kabinetskaart van de Ferraris ingetekend. Ook op Vandermaelen staat deze gekarteerd. De bronpoelen zijn door beplantingen omgeven.


ID: 132215 | Landschappelijk element

Knotwilgen bij poel

Peerds zonder nummer (Voeren)
De knotwilgen van gele bindwilg staat ten zuiden van een poel. De poel ligt op de hoek van de straten Peerds, Zwaan en Drink. De drie hoge knotbomen hebben een omtrek tot bijna 4 m. De bomen bij de poel hebben een mooie representatieve groeivorm en zijn beeldbepalende objecten.


ID: 304485 | Landschappelijk element

Bronnen en bronpoelen Teuvenbeek

Sinnich (Voeren)
Een stelsel van drie bronnen waarvan er twee tot drie poelen worden opgestuwd in graslanden in de vallei van de Teuvenbeek. De twee bronnen liggen in een amfitheater op de zuiderhelling van de Teuverbeek. Twee zijlopen van de Teuverbeek verbinden de bronnen met de waterloop. Eén bron ligt op de noordelijke helling.


ID: 215662 | Bouwkundig element

Bron De Drink

Zwaen zonder nummer (Voeren)
Gecultiveerde bron De Drink in het gehucht Zwaen, gelegen aan de rand van een wei tegenover een poel en een elektriciteitscabine.


ID: 77634 | Bouwkundig element

Begraafplaats

Oud Dorp zonder nummer (Wichelen)
Deze begraafplaats omvat de voormalige ovale site van de oude parochiekerk met omringend kerkhof. Dicht bij de Schelde staat de grafkapel opgericht door de familie Van Herzele en opgetrokken tussen 1893 en 1895. De kapel werd ingeplant op de fundamenten van het koor van de oude kerk en bestaat uit twee delen: een Calvarie met grafplaat voor Theodoor van Herzele en langs de andere zijde het dodenhuisje van het kerkhof. Achter de Calvarie bevindt zich een monumentale trap met twaalf treden afdalend naar de Schelde toe en leidend naar de lager gelegen jongere uitbreiding van de begraafplaats. Ten noordoosten, oorspronkelijk buiten de kerkhofmuur, staat de hermetste zogenaamde Sint-Markoenbron.


ID: 89502 | Bouwkundig element

Bornkapel

Rijksweg zonder nummer (Wielsbeke)
Rijksweg z.nr. (bij nr. 145) "Bornkapel", "Borreputje" of "kapel van de Heilige Born", gelegen aan de zuidzijde van de Rijksweg, naar de oever van de oude Leiearm toe. Historiek. Kapel opgericht in de eerste helft van de 16de eeuw naar aanleiding van het terugvinden van het mirakelkruis, dat door dieven was ontvreemd uit de kerk van Sint


ID: 300490 | Landschappelijk geheel

Slagveld Passendale

Passendale, Zonnebeke (Zonnebeke)
Dit gebied omvat een deel van het Slagveld van Passendale met het valleigebied van de Ravebeek en enkele grote militaire begraafplaatsen en gedenktekens in de nabijheid van Passendale. Ook een deel van de spoorwegbedding tussen Roeselare en Ieper is opgenomen. Nabij de waterscheidingskam komen brongebieden voor. Een groot deel van het gebied behoorde tot het frontgebied van de Eerste Wereldoorlog, meer bepaald de bloedige veldslag van het najaar 1917 waarbij de geallieerden de hoogten rond het dorp Passendale wilden innemen. Er komen meerdere oorlogsgedenktekens, militaire begraafplaatsen, bunkers en ondergrondse schuilplaatsen voor. Vanop de heuvelrij zijn er talrijke vergezichten.


ID: 135246 | Landschappelijk geheel

Steenbergse Bossen

Erwetegem, Sint-Goriks-Oudenhove (Zottegem)
De Steenbergse bossen liggen op de noordgrens van het Zuidvlaamse heuvelland. Het is een gemengd bos- en landbouwgebied dat zich uitstrekt langs de valleihellingen van de Erwetegemse beek en de Karnemelkbeek. De valleien zijn diep ingesneden en asymmetrisch met steile hellingen. De steilste flanken zijn bebost, de minder steile hellingen liggen onder weiland en op de heuveltoppen komt meer akkerland voor. Heel het gebied werd ontbost in de 19de eeuw maar als snel vond een herbebossing plaats. Het huidige bos heeft een duidelijke gelaagdheid. De hoogste boometage bestaat uit Canadapopulier, de lage boometage en de struiketage bestaan uit gemengd loofhout, dat hier en daar als hakhout wordt geëxploiteerd. Binnen het bos komen een aantal bronnen en kwelzones voor.


ID: 45149 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Beerlegem

Kasteeldreef 3, 8 (Zwalm)
Domein van circa 60 hectare, gelegen in de vallei van de Munkbosbeek. Vermoedelijk in oorsprong een middeleeuwse site met walgrachten