12 resultaten


ID: 87624 | Bouwkundig element

Lillo-Fort

Lillo-fort zonder nummer (Antwerpen)
De militaire oorsprong van Lillo gaat terug tot de Tachtigjarige Oorlog toen, in 1578-1580 onder meer de tweelingforten Lillo en Liefkenshoek werden gebouwd in opdracht van Willem van Oranje.


ID: 200567 | Bouwkundig element

Kolenhaven

Olmsesteenweg zonder nummer (Beringen)
Sedert 1937: 400 m lengte, voor schepen tot 2.000 ton. Twee rollende portaalkranen, 1930 en 1949. Elektrisch onderstation uit 1937, een bureelgebouw en enkele woningen.


ID: 79935 | Bouwkundig element

Brittanniadok

Paul Jean Claysstraat zonder nummer (Brugge)
Paul Jean Claysstraat z.nr. Brittanniadok. Dok ten oosten begrensd door de Oostdam (cf. Henri Victor Wolvensstraat) en aan de westzijde afgebakend door de Hermespier die in het verlengde loopt van de monding naar de Vandammesluis. In het dok monden de twee in de eerste helft van de jaren 1970 ingekokerde afleidingskanalen uit. Het Leopoldkanaal, in de volksmond z.g. de "Blinker", is gegrav


ID: 79940 | Bouwkundig element

Prins Albertdok

Rederskaai zonder nummer (Brugge)
Rederskaai z.nr. Prins Albertdok. Ontstaan als schuilhaven voor vissersboten in 1906. De benaming werd pas toegekend in 1957 bij de feestelijkheden naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de haven waarbij toenmalig Prins Albert het dok openstelde. De oprichting van een vissershaven wordt vastgelegd in de Conventie van 30 juni 1899: tussen de Staat en de concessiehoudende maatschappij


ID: 78714 | Bouwkundig element

Sas (of sluis) van de Lieve

Ketelstraat zonder nummer (Damme)
* Ketelstraat z.nr. Sas (of sluis) van de Lieve, één van de materiële getuigen van diverse waterwerken te Damme uit de periode kort na 1616 (cf. *kazemat, Haringmarkt en *sluis van het Zwin, Rabattestraat). Beschermd als monument bij M.B. van 17/10/1997. Tevens opgenomen in het stadsgezicht beschermd bij M


ID: 78067 | Bouwkundig element

Portus van Diksmuide

Kasteelstraat zonder nummer (Diksmuide)
Kasteelstraat z.nr. Zogenaamde "<italic>Portus van Diksmuide</italic>". Gebouw deeluitmakend van de herinrichting van de jachthaven. Realisatie van 2004 n.o.v. het Gentse architectenbureau Buro voor Vrije Ruimte en ingenieur Norbert Provoost (Gent). Transparant volume als schakel tussen de straat (kade) en de jachthaven. Rondom de eenvoudige structuur van stalen portieken en vloerplaten in


ID: 301138 | Bouwkundig geheel

Tolhuis en Voorhaven

Bombaystraat 1, Kopenhagenstraat zonder nummer, Liverpoolstraat zonder nummer, Londenstraat 96-126, New-Yorkstraat zonder nummer, Oslostraat zonder nummer, Terneuzenlaan zonder nummer, Tolhuiskaai 1-12, zonder nummer, Voorhavenkaai 5-19, 265, 6-26A, Voorhavenlaan 84-88, 11-11A, Wiedauwkaai 64, zonder nummer (Gent)
De sites van de Voorhaven en Tolhuis vormen een goed bewaard voorbeeld van havenaanleg uit de periode 1880-1890.


ID: 300775 | Bouwkundig geheel

Omgeving Graslei en Korenlei

Drabstraat, Graslei, Hazewindstraatje, Hof van Fiennes, Hooiaard, Jan Breydelstraat, Korenlei, Korenmarkt, Pakhuisstraat, Pensmarkt, Schuddeveestraatje, Sint-Michielsplein 21 (Gent)
De Graslei en Korenlei vormden van de 11de tot de 18de eeuw de middeleeuwse haven van Gent. De huidige bebouwing herinnert nog sterk aan deze havenactiviteiten, zoals handelspanden en gildehuizen.


ID: 1196 | Bouwkundig element

Kolenhaven

Zetellaan zonder nummer (Maasmechelen)
In 1912 wordt een 170 meter lange, betonnen kaaimuur gegoten. Dit is het begin van de uitbouw van een eigen kolenhaven.


ID: 56051 | Bouwkundig element

Oud sluizencomplex

Sluizenkaai zonder nummer (Menen)
Oud sluizencomplex met stuw- en schutsluizen, daterend van 1920-21 en opgericht na het graven van de Leiebedding langs de Sluizenkaai. Van dan af konden schepen van 300 ton ongehinderd granen en vooral kolen uit Frankrijk naar de Leiestreek aanvoeren. Tegenover de sluizen lag een douanekantoor. Voor de scheepvaart was dit de grensovergang tussen België en Frankrijk.