354 resultaten


ID: 127179 | Bouwkundig geheel

Sociale woonwijk Oud Begijnhof

Anna Snelstraat 3-17, Begijnhof 1-52, 53, Pontstraat 50-56, 50B (Aalst)
Sociale woonwijk, tussen 1954 en 1959 gebouwd door de Samenwerkende Maatschappij van Goedkope Woningen voor het Gewest Aalst naar plannen van architect Antoon Blanckaert. Het bestaande begijnhof werd hiervoor grotendeels gesloopt, met uitzondering van de kerk, de kapel, de pastorie en enkele huizen.


ID: 299 | Bouwkundig element

Beluik Ingang Borreman

Windmolenstraat (naast nr. 17) (Aalst)
Beluik met socio-historische waarde daterend van 1850.


ID: 34899 | Bouwkundig element

Melkerij Sint-Antonius

Heirstraat 13 (Aalter)
Volgens oude prentbriefkaart, oorspronkelijk slechts één bakstenen vleugel, vermoedelijk in het eerste kwart van de 20ste eeuw uitgebreid met een tweede (linker) vleugel. Twee gekoppelde parallelle vleugels met puntgevels. Erachter vierkante schouw.


ID: 34642 | Bouwkundig element

Landhuis Nobelstede

Manewaarde 29-33 (Aalter)
Rechthoekig omgracht goed zogenaamd "Noelstede". Een hofstede zogenaamd "Nobels sté" werd circa 1630 gebouwd door Glaude Damas jr. in de wijk Manegaarde. Volgens een vermelding van 1647 "een behuysde hofstede metten grooten steepen huyse ende erfve soo dat is ghestacn ende gheleghen in sijn wallen".


ID: 11481 | Bouwkundig element

Oude schandpaal met pomp

Bredabaan zonder nummer (Antwerpen)
Oude schandpaal met pomp van 1720, opgericht op oude bornput ten westen van de kerk door steenhouwer N. Savori. In 1840 bekroond met een Sint-Bartholomeusbeeld.


ID: 11107 | Bouwkundig element

Neogotisch burgerhuis Sint-Jozef

Cogels-Osylei 68 (Antwerpen)
Het neogotische burgerhuis van 1903 werd volgens de literatuur ontworpen door architect Edw. Van Not.


ID: 305088 | Bouwkundig geheel

Grapheusstraat

Grapheusstraat 3-17, 18-53, 55-85 (Antwerpen)
De Grapheusstraat verbindt over een strak noordwest-zuidoost tracé het Cogelsplein met de Parkweg die het Provinciaal Domein Rivierenhof doorsnijdt. De straat ligt op de oude oostelijke oeverwal van de Schijn en behoort tot de oudste straten van Deurne-Dorp. Tussen de bescheiden rijwoningen, die sterk variëren in bouwperiode en stijl, zijn enkele houten servitudewoningen bewaard.


ID: 4982 | Bouwkundig element

Jongenspatronaat Sint-Antoniusparochie

Grote Kauwenberg 18 (Antwerpen)
Jongenspatronaat van de Sint-Antoniusparochie. Gebouw in neogotische stijl opgetrokken in opdracht van notaris Joseph Lombaerts, naar een ontwerp door de architect Jos. Goeyvaerts uit 1913, voltooid in 1916. De nieuwbouw sloot aan bij een bestaande lagere school van de parochie op het links aanpalende en achterliggende perceel. Gesloopt in 1982 voor de nieuwe gebouwen van de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius (UFSIA).


ID: 4999 | Bouwkundig element

Den Hert

Hoornstraat 13 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis op de hoek van Hoornstraat, Lansstraat en Jozef de Hasquestraat, daterend uit de tweede helft van de 16de eeuw. Het pand werd in 1929 in opdracht van de heer H. Bisschops gerestaureerd door de aannemer Joseph Smits. Daarbij werden de gevels gedecapeerd en hersteld, de bovenste treden en het topstuk van de trapgevel gereconstrueerd.


ID: 5235 | Bouwkundig element

Meergezinswoning met Sint-Rochusbeeld

Kloosterstraat_AN 161 (Antwerpen)
Meergezinswoning in eclectische stijl op de hoek van Kloosterstraat en Willem Lepelstraat, gebouwd in opdracht van de heer Ed. Huybrechts, naar een ontwerp door de architect Henri Smits uit 1913. Het programma omvatte van bij oorsprong een café op de begane grond en huurkwartieren op de bovenverdiepingen.