7946 resultaten


ID: 428 | Bouwkundig element

Boerenhuis

Faluintjesstraat 2 (Aalst)
Boerenhuis met haakse langsschuur en tuin gelegen op de hoek van de Kokerijstraat. Eénlaags woonhuis van zes traveeën en één staltravee onder zadeldak.


ID: 8 | Bouwkundig element

Dienstgebouw

Frans Roucelstraat 1 (Aalst)
Heden verlaten en ontoegankelijk. Dienstgebouw afgelijnd met getrapte baksteenfries en voorzien van poort onder houten latei; ingeplant ten oosten (straat).


ID: 9 | Bouwkundig element

Semi-gesloten hoeve

Frans Roucelstraat 3 (Aalst)
Semi-gesloten hoeve met gekasseide binnenplaats en bakstenen gebouwen onder pannen zadeldaken; hek ten oosten. Ten westen, boerenhuis van twee verdiepingen en vijf traveeën onder gebogen pannen zadeldak. Gecementeerde erfgevel met uitzicht uit de 19de eeuw.


ID: 167 | Bouwkundig element

Hoeve Den Gouden Leeuw

Geldhofstraat 48 (Aalst)
U-vormig hoevetje met gekasseide binnenplaats. Rechts, aan de straatkant, ijzeren inrijpoort, geflankeerd door pijlers; verder inrijpoort ten zuidwesten.


ID: 386 | Bouwkundig element

Hoeve

Grote Baan 161 (Aalst)
Vermoedelijk voorheen semi-gesloten hoeve, ingeplant aan de straat, daterend uit de 19de eeuw. Bakstenen gebouwen gegroepeerd op de drie zijden van een rechthoekig gekasseid erf.


ID: 385 | Bouwkundig element

Semi-gesloten hoevetje

Grote Baan 41 (Aalst)
Vrij vervallen semi-gesloten hoevetje met uitzicht uit de 19de eeuw, ingeplant aan de straat.


ID: 76232 | Bouwkundig element

Semi-gesloten hoeve

Grote Baan zonder nummer (Aalst)
Semi-gesloten hoeve ingeplant op de hoek van de Grote Baan en de Bieststraat. Ten noordwesten huis van zeven traveeën en één bouwlaag onder een afgesnuit zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.


ID: 406 | Bouwkundig element

Hoeve, later pastorie

Hoogstraat 48 (Aalst)
Pastorie, voorheen hoeve. Voorzien van een voortuintje en een achtertuin met oude rode en gele beuken. Huis van twee bouwlagen, vijf traveeën en een rechts gelegen poorttravee onder een zadeldak. Gecementeerde en grijsbeschilderde voorgevel op arduinen plint, gedeeltelijk met wilde wingerd begroeid, uit laat 18de eeuw of 19de eeuw (?) met latere aanpassingen.


ID: 467 | Bouwkundig element

Semi-gesloten hoeve

Kapittelstraat 11 (Aalst)
Vrij grote semi-gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken gegroepeerd rondom een gedeeltelijk geplaveid erf.


ID: 468 | Bouwkundig element

Hoeve

Kapittelstraat 30 (Aalst)
Hoevetje met oude dwarse schuur onder zadeldak (mechanische en Vlaamse pannen).