7951 resultaten


ID: 34552 | Bouwkundig element

Hoeve Bakensgoed

Bakensgoed 5 (Aalter)
Zogenaamd "Bakensgoed", naar de familie Bake, eigenaars van het goed in de 17de en de 18de eeuw. Reeds vermeld in 1525, toen de heer van Woeste het veld in cijns gaf met de verplichting een huis te bouwen.


ID: 34553 | Bouwkundig element

Hoeve Goed ter Blommen

Bakensgoed 6 (Aalter)
Gelegen op het Bulskampveld, op kruispunt van zandpaden afgezoomd met bomen. Evenals het Bakensgoed werd dit goed circa 1525 uit het veld genomen. Gillis Macbesijn, eigenaar van de cijnsgrond na de geuzeberoerten, liet de hoeve "Goed ter Blommen" bouwen. In 1731 werden de hoevegebouwen gesloopt. De huidige woning en dienstgebouwen zouden dateren van 1827.


ID: 34991 | Bouwkundig element

Hoeve

Beekstraat 1A (Aalter)
Oude hoeve gelegen in de straatbocht, reeds getekend op een kaart van de baronie van Poeke (landboek) van 1763.


ID: 34571 | Bouwkundig element

Biesemhof

Biesemgoedstraat 33 (Aalter)
Heerlijkheid afhankelijk van de heerlijkheid Woeste. Minstens opklimmend tot de 16de eeuw. Oudst gekende eigenaar is Jan de Baenst. In 1684 platgebrand door Franse legers gevolgd door heropbouw. Gelegen op de grens van het vroegere Bulskampveld; thans aan de autostrade E40.


ID: 33385 | Bouwkundig element

Hoeve Goed ter Pieten

Blauwgoedstraat 2 (Aalter)
Ingeplant in de knik van de straat, bij de Driesbeek, met nieuwe toegangsdreef naar de Driesstraat en deels op Knesselare gelegen. Heden enkel nog behouden imposant woonhuis met hoog- en laaghuis ten westen van een verhard erf, met verbouwde stallen en schuur ten noorden.


ID: 34573 | Bouwkundig element

Boerenwoning

Blekkervijverstraat 9 (Aalter)
Boerenhuis met gecementeerde gevel van één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat); vermoedelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw. Kleine bolkozijnen met luiken en rechthoekige deur. Regenwater van goot wordt afgevoerd naar betonnen regenwaterput.


ID: 34878 | Bouwkundig element

Elsmoortelhoeve

Bollestraat 17 (Aalter)
Boerenhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen, nok loodrecht op de straat), uit de tweede helft van de 18de eeuw tot de 19de eeuw.


ID: 34880 | Bouwkundig element

Tweegezinswoning

Bosstraat 17-19 (Aalter)
Tweegezinswoning schuin ingeplant ten opzichte van de straat. Witgeschilderde gevel op gepikte plint onder overkragend zadeldak (pannen). Gewijzigde rechthoekige vensters met luiken en licht getoogde deurtje.


ID: 33386 | Bouwkundig element

Hoeve

Brugse Heerweg zonder nummer (Aalter)
Hoevetje gelegen aan de rand van het Drongengoedbos. Langgestrekt, laag boerenhuis op omhaagd erf met bakhuisje ten zuidwesten.


ID: 33327 | Bouwkundig element

Hof ten Hulle

Buntelarestraat 2 (Aalter)
Oude nederzetting, oorspronkelijk met rechthoekige omgrachting, reeds vermeld in middeleeuwse geschriften. Heden enkel in noordoosthoek deel van gracht bewaard; woonhuis ten noorden en grote schuur en stallen ten westen op volledig omhaagd en met gras begroeid erf.