Uw zoekopdracht geeft 15120 resultaten. Het maximum aantal zoekresultaten werd beperkt tot 10000. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen.

15120 resultaten


ID: 47714 | Bouwkundig element

Hoeve

Hof-ter-Varentstraat 19 (Lebbeke)
Hoeve met oudere kern, volgens het kadasterarchief met nieuw woonhuis van 1843 en aan de straat palende stallen van 1877, met elkaar verbonden door een overbouwde poort in 1901.


ID: 47803 | Bouwkundig element

Hoeve

Hoogstraat 14 (Lebbeke)
Boerenburgerhuis met voortuintje en bijhorende aanpalende bedrijfsgebouwen rondom een rechthoekige binnenplaats achter de hoevewoning. Aanvankelijk kleinere woning met landgebouwen van 1871, in 1893 vergroot tot een complex met semi gesloten aanleg.


ID: 47811 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Kapellenstraat 78 (Lebbeke)
Voormalige hoeve met losse bestanddelen waarvan de woning met voortuintje ingeplant is aan de straat. Burgerhuis opgericht in 1910. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met pannen zadeldak. Op het achtererf bakstenen dwarsschuur met stal en met een houten zolderlaadvenster.


ID: 47720 | Bouwkundig element

Gesloten hoeve

Korte Breestraat 14 (Lebbeke)
Hoeve van het gesloten type met boerenhuis, schuur en stallen gegroepeerd rondom een rechthoekig binnenerf, in kern minstens opkimmend tot de 17de eeuw, sinds begin 19de eeuw in het bezit van de familie Blancquaert.


ID: 47721 | Bouwkundig element

Semigesloten hoeve

Korte Breestraat 33 (Lebbeke)
Semigesloten hoeve met oude kern minstens opklimmend tot de 18de - begin 19de eeuw, ingeplant aan de straat.


ID: 307618 | Bouwkundig element

Semigesloten hoeve

Korte Breestraat 35 (Lebbeke)
Semigesloten hoeve met oude kern minstens opklimmend tot de 18de - begin 19de eeuw, ingeplant aan de straat.


ID: 47658 | Bouwkundig element

Hoeve

Kouterbaan 115 (Lebbeke)
Oorspronkelijk hoevetje, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1838 op de splitsing met de Aalstersestraat, uitgebreid in 1883 en in 1923 gesplitst en aan de linkerzijde uitgebreid met een cafégebouw door de brouwerij De Witte.


ID: 47815 | Bouwkundig element

Hoeve

Kramwegel 18 (Lebbeke)
Hoeve met boerenwoning haaks ingeplant ten opzichte van de straat met zuidelijk georiënteerde voorgevel. Aanvankelijk een dubbelhuis van één bouwlaag en vier traveeën onder pannen zadeldak, met flankerende kleinere aanbouwen, in 1858 als nieuw gebouwd huis gekadastreerd.


ID: 47722 | Bouwkundig element

Hoeve

Lange Breestraat 23 (Lebbeke)
Hoevetje in L-vorm met beplante voortuin en nieuw hek, volgens het kadasterarchief in zijn huidige vorm daterend van 1876. Naar de straat gericht boerenhuis van vier traveeën onder pannen zadeldak.


ID: 47724 | Bouwkundig element

Hoeve

Lange Minnestraat 125 (Lebbeke)
Oorspronkelijk gesloten hoeve minstens opklimmend tot begin 19de eeuw, met het woonhuis ten westen palend aan de straat, volgens het kadasterarchief gesplitst in twee wooneenheden in 1872.