253 resultaten


ID: 131914 | Landschappelijk element

Houtkanten op talud holle weg

Veurs zonder nummer (Voeren)
De houtkant op het talud van de holle weg die vanuit Veurs naar het zuiden loopt bestaat uit zeer oude knotbomen van gewone haagbeuk, winterlinde, olm, zomereik, gewone hazelaar, knotbomen en hakhout van gewone es, hulst en gewone aalbes. Op de kop van het talud staat meidoorn als veekeringshaag.


ID: 131922 | Landschappelijk element

Houtkant op talud langs weg

Veurs zonder nummer (Voeren)
De gemengde houtkant bevindt zich op een talud tussen gras-en akkerlanden, en is er een beeldbepalend object.


ID: 131924 | Landschappelijk element

Houtkant op talud langs holle weg

Veurs zonder nummer (Voeren)
De houtkant bevindt zich op het zuidelijk georiënteerd talud van een holle weg die Veurs met het Veursbos verbindt. De gemengde houtkant bestaat uit knotbomen, opgaande bomen en restanten van kaphaag van gewone es. Hakhout van gewone hazelaar en zoete kers komt voor, knotbomen en restanten van kaphaag van gewone esdoorn, en ook meidoorn, sleedoorn, roos en rode kornoelje zijn in de houtkant te vinden.


ID: 131723 | Landschappelijk element

Houtkant op talud

Vrijthof zn (Voeren)
De houtkant staat op een talud langs de weg Vrijthof. Het wegtracé is vanaf de Poppkaart duidelijk aangegeven. De gemengde houtkant vrijwaart het talud van de holle weg van erosie. Op latere topografische kaarten uit de 19de en 20ste eeuw blijft deze situatie ongewijzigd.


ID: 134167 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Parkbos van Wormelaar met villa

Kleempoelstraat 161 (Zemst)
Landschappelijk park van circa 20 hectare, met een vijver met een heuveleiland, aangelegd rond 1880 tussen een vandaag verdwenen pachthoeve en een eind 19de-eeuwse villa, overgaand in bos; aansluitend circa 25 hectare boomgaard opgesmukt met Italiaanse populieren en hangende zilverlinden; diverse bijgebouwen.


ID: 305836 | Landschappelijk element

Houtkanten op talud bij holle weg

Kruisdreef zonder nummer (Zottegem)
De Kruisdreef kruist de monumentale Kasteeldreef van het kasteel van Leeuwergem. Het aangeduide traject heeft het profiel van een holle weg met houtkanten op de taluds. Er zijn oude hakhoutstoven van hazelaar, gewone es, zwarte els en zomer eik aanwezig, de taluds werden recent aangeplant met een assortiment van struiken en boomsoorten.


ID: 305837 | Landschappelijk element

Houtkanten op talud bij holle weg

Oude Trambaan zonder nummer, zonder nummer (Zottegem)
Bij de grens tussen Leeuwergem en Oombergen is de Oude Trambaan als fietspad aangelegd. Het aangeduide traject heeft het profiel van een holle weg met houtkanten op de taluds. Er zijn oude hakhoutstoven van zwarte els aanwezig, de taluds werden recent aangeplant met een rijk assortiment van struiken en boomsoorten.


ID: 130218 | Landschappelijk element

Opgaande eik op talud bij holle weg

Bruul 27 (Zwalm)
Bij een driehoekig perceel en op het talud van een holle weg staat een opgaande eik. Het is niet duidelijk of deze boom op private grond staat of op het openbaar domein. Deze locatie is lange tijd bewoond door Peet Van Passel, een lokaal volksfiguur die onder andere verantwoordelijk is voor een aantal beplantingen op dit erf. De beplantingen op het talud van de holle weg zijn bedoeld om het talud van de holle weg te verstevigen. Peet is overleden en zijn erf is verkocht. Op het ogenblik van de inventarisatie werd er een nieuwe woning gebouwd. De nieuwe eigenaar is gewezen op het belang van de aanplantingen.


ID: 130094 | Landschappelijk element

Knoteik in houtkant op talud

Hembeke 5 (Zwalm)
Op het talud van de holle weg staat een geknotte eik als onderdeel van een houtkant. De houtkant en de knotbomen werden traditioneel beheerd door ze periodiek te kappen.


ID: 130174 | Landschappelijk element

Houtkanten op talud van holle weg

Konkelstraat zonder nummer (Zwalm)
De Konkerstraat is een holleweg die diep geërodeerd is in de oostelijke steile helling van de vallei van de Moldergembeek. Om verdere erosie te beperken werden onder andere de taluds van de holle weg beplant, meestal met hakhout. De beplanting al dan niet op natuurlijke wijze verrijkt bestaat uit esdoorn, hazelaar, es, canadapopulier, boskers, zomereik, vlier, linde en olm.