253 resultaten


ID: 307359 | Landschappelijk geheel

Maalbeekvallei ten westen van Grimbergen

Grimbergen, Meise (Vlaams-Brabant)
Dit gebied omvat de Maalbeekvallei tussen Meise en Vilvoorte, ten westen van Grimbergen. De Maalbeekvallei is hier nog goed bewaard als herkenbaar valleilandschap. Langs de Maalbeek bevinden zicht vier watermolens en een aantal typisch Brabantse hoeven. Het gebied omvat verder het Drietorenhof, het Spiegelhof, het Nekkerbos, de zone Nekkerbos-Potaarde is een relict van de kouters die rond Grimbergen uitstrekten. Verder zijn er verschillende holle wegen en taluds.


ID: 135074 | Landschappelijk geheel

Maalbeekvallei en gevarieerde cultuurlandschap ten oosten Grimbergen

Beigem, Grimbergen, Humbeek (Grimbergen), Vilvoorde (Vilvoorde)
De ‘Maalbeekvallei en het gevarieerde cultuurlandschap ten oosten van Grimbergen’ omvat de kern van Grimbergen met de norbertijnenabdij en het Prinsenbos en de ruïne van het Prinsenkasteel, de vallei van de Maalbeek met drie watermolens en verschillende Brabantse hoeves, het vliegveld van Grimbergen en het Lintbos met aansluitend het Wezenhageveld. Ook enkele kasteeldomeinen waaronder het Lintkasteel en het relict van het Domein van Borcht met aangrenzend de Senecaberg zitten in de afbakening.


ID: 301023 | Landschappelijk element

Diepe Straten

Klein Herlinckhovestraat, Terlinden (Haaltert), Ruysbroeckbaan (Ninove)
Het gebied Diepe Straten te Ninove en Denderhoutem omvat enkele merkwaardige (grotendeels) holle wegen. Over de ouderdom van deze wegtracés is weinig bekend. Het is echter zeer waarschijnlijk dat hun ouderdom minstens teruggaat tot de oprichting van het Hof te Ruysbroeck in 1140 door de Sint-Corneliusabdij van Ninove.


ID: 300946 | Landschappelijk geheel

Slagveld van Halen

Lanciersstraat (Halen)
Het slagveld van Halen bevindt zich in het openruimtegebied ten westen van Halen in Limburg. Op 12 augustus 1914 kwam het daar tot een treffen tussen Belgische en Duitse troepen tijdens de doortocht van het Duitse leger door België, een week na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Aanleiding was de verkenning door de Duitse cavalarie naar de posities van het Belgische leger bij de Gete. Het slagveld omvat de locaties van de cavaleriecharges en de verdedigingsposities in wat als (één van) de laatste traditionele veldslagen de militaire geschiedenis zou ingaan. De slag demonstreerde hoezeer de rol van de traditionele cavalerie bij het begin van de 20ste eeuw was uitgespeeld.


ID: 300383 | Landschappelijk element

Grotten van Henisdael

Vechmaal (Heers)
De grotten van Henisdael vormen een relict van de winning van Maastrichtersteen, tauw en mergel, die vooral tijdens de 15de-16de eeuw plaats vond. De groeven bestaan uit een netwerk van gangen die zich ondergronds ver uitstrekken. In de groeven zijn verschillende inscripties te vinden die betrekking hebben op de steenwinning, het dagelijkse leven of markante feiten uit de geschiedenis (1549, 1592, 1601, 1733 en 1779). De grotten werden in de loop der eeuwen bovendien gebruikt als schuilplaats als legers door deze gebieden trokken. De groeves herbergen ook een belangrijke geologische en natuurwaarde.


ID: 300518 | Landschappelijk element

Twee onverharde holle wegen

Vechmaal (Heers)
Deze holle wegen zijn gelegen in het gebied tussen de grotten van Henisdaal en de Patrijnenkuil. Het ontstaan van deze holle wegen hangt samen met de fysische gesteldheid van het terrein (erosiegevoeligheid en aanwezige relief) en de invloed van de mens. Holle wegen zijn ingesneden in de (zand)leembodems (en eventueel in het onderliggend geologisch substraat). Ze liggen meestal loodrecht op de hoogtelijnen en ze kunnen tot tien meter diep zijn. Door het eeuwenlange gebruik van wegen bleef de bovengrond onbegroeid en stond deze bloot aan erosie. Doordat telkens een laag sediment afstroomde bij hevige regenval, sneed de weg zich diep in, wat de erosie alleen maar versterkte. Langs weerszijden zijn meestal steile wanden te zien die spontaan begroeiden of beplant werden met bomen en struiken (vaak hakhout).


ID: 131471 | Landschappelijk element

Fladderiepen op talud bij holle weg

Breedpadstraat (Heers)
De zeldzame fladderiepen bevinden zich langs een holle weg ten zuidoosten van het Hornebos te Rukkelingen-loon.


ID: 131061 | Landschappelijk element

Houtkanten met oude hakhoutstoven van es en olm

Beeldekensstraat zonder nummer (Herne)
Een onverhard deel van de Beeldekensstraat heeft zich in het landschap ingesneden in het reliëf. Op de beide steile taluds van de holle weg is een houtkant aanwezig. Op de zuidelijke talud zijn elf hakhoutstoven gemeten van gewone es (Fraxinus exelsior) en olm (Ulmus hollandica (x)). De Hollandse iep (Ulmus hollandica (x)) heeft een omtrek van 575 cm. De omtrekken van de essen varieert van twee tot zeven meter.


ID: 131356 | Landschappelijk element

Gemengde houtkant  langs holle weg in Odravallei

Garennestraat zonder nummer (Herne)
De gemengde houtkant bevindt zich op een rotsig talud langs een holle weg in de vallei van de Odra. De soorten van deze houtkant met karakteristieke groeivorm bestaan uit hakhout van gladde iep (Ulmus minor), zomereik (Quercus robur), gewone hazelaar (Corylus avellana), eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), veldesdoorn (Acer campestre) en opgaande bomen van zomereik, zoete kers (Prunus avium) en gewone es (Fraxinus exelsior).


ID: 131348 | Landschappelijk element

Gemengde houtkant langs holle weg

Geraardsbergsesteenweg zonder nummer (Herne)
De gemengde houtkant is aangeplant aan beide zijden van een holle weg, die tussen graslanden van de Markvallei loopt. Deze losweg is een zijweg van de Geraardsbergsesteenweg. De houtkant, gelegen op een talud, bestaat uit drie stuks veldesdoorn (Acer campestre), zowel knotbomen als hakhoutstoven. Er zijn ook knotbomen van schietwilg (Salix alba) en hakhout van olm (Ulmus), hakhout en opgaande bomen van gewone es (Fraxinus exelsior) en opgaande bomen van zomereik (Quercus robur).