2802 resultaten


ID: 130409 | Landschappelijk element

Moerbeiboom

Kapittelstraat 48 (Aalst)
De moerbei stond oorspronkelijk bij een hoevetje dat werd gebouwd eind 18de eeuw. Het hoevetje is verdwenen en het erf is verkaveld. De boom staat nu op circa 2 meter van de nieuwe perceelgrens.


ID: 305231 | Landschappelijk element

Etagelinde als hoekboom

Overbroekstraat zonder nummer, Vondelbeekstraat zonder nummer (Aalst)
Bij een wegsplitsing, in de scherpe hoek van een belendend perceel, werd een zomerlinde geplant als hoekboom. De lindeboom is opvallend gesnoeid en heeft een kuipvormige etage en een bolvormige eindknot boven op de stam. De boom werd aan de straatzijde voorzien van een boomkapel en werd aan de achterzijde vernageld. De boom cumuleert hier de functies van kapelboom en tevens ook als fetisjboom of meer specifiek als spijkerboom.


ID: 213 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Stadspark Groot Park

Parklaan zonder nummer (Aalst)
Het zogenaamd Groot Park of Park schepen de Wolf bevindt zich ten zuidoosten van het stadscentrum van Aalst in het Osbroek. Het Stadspark werd opgekocht in 1910-1911 en werd in 1915-1916 aangelegd door Louis-Julien Breydel. Het park is voornamelijk bekend omwille van de grote diversiteit aan bomen.


ID: 131538 | Landschappelijk element

Twee oude zwarte moerbezieën in moerbeituin

Sint Vincentiusstraat zonder nummer (Aalst)
De tuin bevat een uitgebreide collectie van moerbeibomen. Twee oude zwarte moerbeibomen (circa 100 jaar) zijn hier opgenomen in de erfgoedinventaris. De bomen hebben stamomtrekken van respectievelijk 195 cm op een hoogte van 100 cm gemeten en 185 cm op een hoogte van 20 cm. De totale hoogte bedraagt 7,5 en 7 meter, de kruindoormeter bedraagt 8 en 10 meter. Beide bomen vertonen de typische groeivorm van oude moerbeien met gestutte en afgelegde takken die soms de grond raken.


ID: 131579 | Landschappelijk element

Veekering van meidoorn

Bogaertstraat zonder nummer, Onderdale 17 (Aalter)
Het erf bij de boerenwoning wordt ter hoogte van de achterliggende boomgaard aan de straatzijde afgesloten met een veekering van meidoorn. De scheerhaag is al dan niet op natuurlijk wijze verrijkt met soorten zoals: haagbeuk, berk, beuk, haagliguster, sleedoorn, eik, braam en vlier.


ID: 34597 | Bouwkundig element

Herenhuis

Brug-Zuid 21-23 (Aalter)
Voormalig herenhuis waarschijnlijk uit de eerste helft van de 19de eeuw, sedert 1958 tweegezinswoning. Geschilderde, overhoekse hekpijlers geflankeerd door linden. Lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen met dubbelhuisopstand onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat).


ID: 300302 | Landschappelijk element

Gekandelaarde linde als vredesboom

De Plaats zonder nummer (Aalter)
De vredesboom van Knesselare dateert uit 1919. De boom werd midden tussen het gemeentehuis en de kerk geplant, met een ijzeren afsluiting er rond. De gekandelaarde linde, omtrek 236 cm, staat nu op een verdichte plek en zonder hek.


ID: 300547 | Landschappelijk element

Hoog opgesleunde eik als hoekboom

Driebekweg zonder nummer (Aalter)
Beeldbepalende, hoog opgesleunde, opgaande zomereik aangeplant in de hoek van een perceel. Hij heeft een stam van circa 10 meter en een mooi ontwikkelde, evenwichtige, kruin.


ID: 34605 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Eendekooi 18 (Aalter)
Omhaagde hoeve met losse bestanddelen gelegen in de straatbocht aan de bosrand; het hek wordt geflankeerd door linden, aan rechter boom, houten kapelletje. Boerenwoning van één bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk uit eind 18de eeuw. Aan de straat, bakhuis met bewaarde oven.


ID: 300546 | Landschappelijk element

Jonge opgaande linde als kapelboom

Grote-Kapellestraat zonder nummer (Aalter)
De oude kapellinde werd in 2004 naar aanleiding van de restauratie aan de kapel vervangen. Het is nu een jonge opgaande lindeboom.