532 resultaten


ID: 77513 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Rooigem

Rooigem 1-3 (Brugge)
Kasteelsite "Rooigem" met park en moestuin, kasteel, hoeve en stallingen, tuinpaviljoen en tuinbeelden. Kasteeldomein beschermd als dorpsgezicht en kasteel met aanhorigheden, tuinpaviljoen en tuinbeelden beschermd als monument bij M.B. van 14/01/1994.


ID: 77522 | Bouwkundig element

Kasteelsite De Spijker

Spijkerswegel 11-17 (Brugge)
Spijkerswegel nrs. 11-17. Kasteelsite z.g. "De Spijker" met monumentale toegangsdreef, park, oude omwallingen, kasteel, koetshuis, ijskelder met grot en boerderij.Het ontstaan van de site gaat terug tot de vroege Middeleeuwen wanneer op deze plaats een spicarium of graanschuur wordt geplaatst. De oudste vermelding van het domein dateert van 1089. Het betreft een document waarin de graaf Ro


ID: 57879 | Bouwkundig element

Kasteel Ruddershove

Steenkaai 42 (Brugge)
Zogenaamd "Kasteel Ruddershove". De eerste benaming zogenaamd "'t Ovaersnest" duikt op in 1617. Restauratie door architect Louis Ernest Charels in 1911.


ID: 79825 | Bouwkundig element

Hoeve Wulfsberge

Uitkerkestraat 4 (Brugge)
Uitkerkestraat nr. 4. Hoeve z.g. "WULFSBERGE" cf. houten naambord. De oorsprong van de hoeve zou kunnen teruggaan tot de Frankische tijd. Staat aangeduid op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571), op de Ph. Vandermaelenkaart (ca. 1850) vermeld als "Wilsberge". Toegankelijk via een lange dreef. Aan het begin van de dreef aanwezigheid van een klein kapelletje. Losse bestand


ID: 57889 | Bouwkundig element

Kasteel Ten Poele

Vaartstraat 51 (Brugge)
Kasteel "Ten Poele" of het hof "Ten Poele" was het belangrijkste leengoed van de parochie Sint-Pieters. De naam van het domein houdt verband met de eerste eigenaar Jan van de Poele die reeds in 1365 als eigenaar wordt vermeld.


ID: 75118 | Bouwkundig element

Kasteel Norenburg

Waggelwater 19 (Brugge)
Kasteeldomein gelegen langs de vaart Brugge-Oostende aan de rand van het industrieterrein Waggelwater.Domein toegankelijk via een lange dreef. Gebouwen zijn fasengewijs tot stand gekomen.


ID: 75145 | Bouwkundig element

Kasteel Koude Keuken

Zandstraat 268-272 (Brugge)
Zandstraat nr. 272. Kasteel "Koude Keuken", toegankelijk via een lange dubbele dreef van rode eik en een onder- en randbeplanting. Dreef leidt naar toegang gevormd door een stenen poort geflankeerd door de vroegere conciƫrgewoning. Kasteel, nu in gebruik als restaurant, centraal gelegen in een park en omgeven door een omwalling. A. Historische achtergrond 1369: aanduiding van een le


ID: 44591 | Bouwkundig element

Landhuis Verhavert Stede met tuin

Maricolenweg 36 (Buggenhout)
Achterin, nog grotendeels binnen een rechthoekige omgrachting ingeplant landhuis, gebouwd in 1660 door Pieter Van den Hove en Joanna Mortgat op de plaats van de abdijhoeve van de curtis, het bedrijfscentrum van Affligem, hier opgericht in 1129 op het "Cruysvelt", in de 15de eeuw vervangen door een pachthof.


ID: 44594 | Bouwkundig element

Pastorie Sint-Niklaasparochie met tuin

Pastorijstraat 5 (Buggenhout)
Het pastoreel huis van Buggenhout werd opgetrokken op het Curenveld, op de plaats waar reeds in de 16de eeuw een pastorie stond. Toen dat afbrandde tijden de godsdienstoorlogen kwam er geen nieuwe tot in de tweede helft van de 18de eeuw. De pastorie is een typisch 18de-eeuws gebouw, opgetrokken uit baksteen met vijf traveeƫn en twee bouwlagen onder een leien schilddak.


ID: 78984 | Bouwkundig element

Domein Rijckevelde

Holleweg 2, Rijckevelde 2-3 (Damme)
Rijckevelde is een domeinbos van 131 ha groot dat gelegen is in de zuidwestelijke hoek van Sijsele, verder lopend op grondgebied van Brugge (Sint-Kruis en Assebroek) en Oedelem (Beernem). Het domein ligt ten zuiden van het kasteeldomein Van Male op Sint-Kruis, waarmee het historische banden heeft.