522 resultaten


ID: 57889 | Bouwkundig element

Kasteel Ten Poele

Vaartstraat 51 (Brugge)
Kasteel "Ten Poele" of het hof "Ten Poele" was het belangrijkste leengoed van de parochie Sint-Pieters. De naam van het domein houdt verband met de eerste eigenaar Jan van de Poele die reeds in 1365 als eigenaar wordt vermeld.


ID: 75118 | Bouwkundig element

Kasteel Norenburg

Waggelwater 19 (Brugge)
Kasteeldomein gelegen langs de vaart Brugge-Oostende aan de rand van het industrieterrein Waggelwater.Domein toegankelijk via een lange dreef. Gebouwen zijn fasengewijs tot stand gekomen.


ID: 75145 | Bouwkundig element

Kasteel Koude Keuken

Zandstraat 268, 270, 272 (Brugge)
Zandstraat nr. 272. Kasteel "Koude Keuken", toegankelijk via een lange dubbele dreef van rode eik en een onder- en randbeplanting. Dreef leidt naar toegang gevormd door een stenen poort geflankeerd door de vroegere conciërgewoning. Kasteel, nu in gebruik als restaurant, centraal gelegen in een park en omgeven door een omwalling. A. Historische achtergrond 1369: aanduiding van een le


ID: 44588 | Bouwkundig element

Kaashof

Mandekensstraat 119 (Buggenhout)
Omgrachte site met vroegere hovenierswoning, ingeplant ten oosten van het kasteel en eveneens toegankelijk via Genthof, vermoedelijk gebouwd circa 1800. Het voorerf zijde Genthof is afgesloten door een deels gewitte bakstenen muur en één behouden vierkante hekpijler. Deels behouden lindendreef leidend naar de kapel aan de Beukenstraat.


ID: 44589 | Bouwkundig element

Kasteel Genthof

Mandekensstraat 121 (Buggenhout)
Kasteeldomein "Genthof" met koetshuis, paardenstallen en knechtenwoning, omgrachte zogenaamde "Kaashoeve" en voorheen omgracht kasteel gelegen in een uitgestrekt heraangelegd park van 42 ha met vijvers en deels ommuurde moestuin, toegankelijk via een 500 meter lange eikendreef vanaf de Mandekensstraat.


ID: 44591 | Bouwkundig element

Landhuis Verhavert Stede met tuin

Maricolenweg 36 (Buggenhout)
Achterin, nog grotendeels binnen een rechthoekige omgrachting ingeplant landhuis, gebouwd in 1660 door Pieter Van den Hove en Joanna Mortgat op de plaats van de abdijhoeve van de curtis, het bedrijfscentrum van Affligem, hier opgericht in 1129 op het "Cruysvelt", in de 15de eeuw vervangen door een pachthof.


ID: 44594 | Bouwkundig element

Pastorie Sint-Niklaasparochie met tuin

Pastorijstraat 5 (Buggenhout)
Het pastoreel huis van Buggenhout werd opgetrokken op het Curenveld, op de plaats waar reeds in de 16de eeuw een pastorie stond. Toen dat afbrandde tijden de godsdienstoorlogen kwam er geen nieuwe tot in de tweede helft van de 18de eeuw. De pastorie is een typisch 18de-eeuws gebouw, opgetrokken uit baksteen met vijf traveeën en twee bouwlagen onder een leien schilddak.


ID: 78984 | Bouwkundig element

Domein Rijckevelde

Holleweg 2, Rijckevelde 3 (Damme)
Rijckevelde is een domeinbos van 131 ha groot dat gelegen is in de zuidwestelijke hoek van Sijsele, verder lopend op grondgebied van Brugge (Sint-Kruis en Assebroek) en Oedelem (Beernem). Het domein ligt ten zuiden van het kasteeldomein Van Male op Sint-Kruis, waarmee het historische banden heeft.


ID: 78808 | Bouwkundig element

Het Kasteel van Moerkerke

Kasteelstraat 7 (Damme)
Het "Kasteel van Moerkerke" is een omwald kasteel in parktuin, met een geschiedenis die opklimt tot in de middeleeuwen. Het huidige eclectische uitzicht van het kasteel dateert van 1908-1912.


ID: 78916 | Bouwkundig element

Kasteeldomein van Oostkerke

Spegelsweg 3 (Damme)
Het kasteel is de historische residentie van de Heren van Oostkerke, gekenmerkt door een opperhof-neerhofstructuur. De resten van de middeleeuwse neerhofgebouwen werden in de 20ste eeuw omgevormd tot een landhuis naar ontwerp van architect Luc Viérin. In het midden van de 20ste eeuw liet de familie van der Eist de omgeving van het kasteel omvormen tot een architecturale kasteeltuin naar ontwerp van de Nederlandse tuinarchitecte Mien Ruys (1904-1999).