532 resultaten


ID: 78808 | Bouwkundig element

Het Kasteel van Moerkerke

Kasteelstraat 7 (Damme)
Het "Kasteel van Moerkerke" is een omwald kasteel in parktuin, met een geschiedenis die opklimt tot in de middeleeuwen. Het huidige eclectische uitzicht van het kasteel dateert van 1908-1912.


ID: 78916 | Bouwkundig element

Kasteeldomein van Oostkerke

Spegelsweg 3 (Damme)
Het kasteel is de historische residentie van de Heren van Oostkerke, gekenmerkt door een opperhof-neerhofstructuur. De resten van de middeleeuwse neerhofgebouwen werden in de 20ste eeuw omgevormd tot een landhuis naar ontwerp van architect Luc Viérin. In het midden van de 20ste eeuw liet de familie van der Eist de omgeving van het kasteel omvormen tot een architecturale kasteeltuin naar ontwerp van de Nederlandse tuinarchitecte Mien Ruys (1904-1999).


ID: 78863 | Bouwkundig element

Kasteel Altena met kapelletje

Weststraat 14 (Damme)
Weststraat nr. 14. Het "Kasteel Altena" is een kasteeldomein dat teruggaat op een middeleeuwse opperhof-neerhof-site met dubbele omwalling. Het huidige kasteel is een interbellum landhuis gebouwd in 1928 naar ontwerp van architect Alphonse De Pauw (Brugge), gelegen in een 19de-eeuwse parkomgeving. De eerste vermelding van "Altena" dateert van 1325; het wor


ID: 78867 | Bouwkundig element

Villa La Chaumine

Weststraat 50 (Damme)
Weststraat nr. 50. Villa z.g. "La Chaumine", landhuis in cottagestijl met regionalistische invloeden, gebouwd in 1909 voor Arthur Verhaegen, naar een ontwerp van architect Jozef Viérin (Brugge). De villa is gelegen op een vierkant omwald terrein, dat sinds de 18de eeuw deel uitmaakt van een landgoed met herenwoning, hoeve (nu nr. 46, verbouwde boerderij) en kapel (cf. West


ID: 135240 | Landschappelijk geheel

Kasteeldomeinen Grand Noble en Borluut en omgeving

De Pinte (De Pinte), Sint-Denijs-Westrem (Gent)
De kasteeldomeinen Grand Noble, Mariasteen en Borluut liggen in de zuidelijke periferie van Gent, in een lichte depressie in het microreliëf die gedraineerd wordt via de Duivelbeek. In het gebied zijn de knotwilgenrijen nog vrij goed bewaard als relict van het bulkenlandschap. Het kasteel Grand Noble gaat terug op een tweeledig omgrachte site. Het kasteeldomein met prachtig aangelegd park, koetshuizen en hovenierswoning is via drie dreven met straten verbonden. Het kasteel ligt op een verhevenheid in het midden van de vijfhoekige omgrachting, omgeven door bossen en weilanden. Het kasteel Borluut is een omwald kasteel met 15de-eeuwse kern en door een brede lindedreef verbonden met de Kortrijksesteenweg. Het Mariasteen is van het Borluutkasteel gescheiden door de Rosdambeek. De oorspronkelijke omwalling werd gedempt en begin 20ste eeuw werd de lange toegangsdreef aangelegd.


ID: 38489 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Scheldevelde

Kasteellaan 35-41 (De Pinte)
Voormalig domein en kasteel "Scheldevelde, heden dienstencentrum en tehuis voor bejaarden van het O.C.M.W. Scheldeveld, voor het eerst vermeld in de 13de eeuw.


ID: 38538 | Bouwkundig element

Kasteel van Welden

Weldendreef 1-3 (De Pinte)
Voormalig zogenaamd "Hof te Seevergem", later "Hof te Weldene", thans "Kasteel van Welden" Vermoedelijk middeleeuwse site met walgracht met afzonderlijk omgracht opperen neerhof, in het bezit van de familie van Zevergem, die de dorpsheerlijkheid behield tot in de 13de eeuw.


ID: 86484 | Bouwkundig element

Omwalde hoeve Goed ter Plancken, later Gaverkasteel

Vercruysse de Solartstraat 22-24 (Deerlijk)
Vercruysse de Solartstraat nr. 24. Z.g. "Gaverkasteel". Oorspronkelijk omwalde hoeve z.g. "Goed ter Plancken". De hoeve wordt in 1885 verbouwd tot 'chateau' in opdracht van industrieel en senator Astère Vercruysse-Bracq. Verscheidene nutsgebouwen worden afgebroken en het voormalig boerenhuis wordt uitgebreid en verbouwd. In 1891 wordt het landhuis opnieuw


ID: 35599 | Bouwkundig element

Kasteel van Vosselare

Meirstraat 7-13, 11A (Deinze)
Gelegen in de uiterste zuidoosthoek van de gemeente op de grens met Bachte-Maria-Leerne. Oudste kasteel zogenaamd "Hof ter Meere" minstens opklimmend tot midden 14de eeuw en vermoedelijk gesticht door "mijnheere van der Meere".


ID: 35377 | Bouwkundig element

Hoeve Ter Varent

Moorstraat 7 (Deinze)
Hoeve met losstaande bestanddelen. Volgens De Potter en Broeckaert een leen van de heerlijkheid van Vinderhoute zich uitstrekkend aan beide zijden van de kerk. Een recent aangebracht huisnaambord vermeldt het jaartal 1324 als eerste vermelding. Een gedeelte van de vroegere rechthoekige omwalling (zie Poppkaart) bleef bewaard.