522 resultaten


ID: 76313 | Bouwkundig element

Kasteel Roegiers

Abdijstraat 40, 42 (Assenede)
Kasteel Roegiers, gelegen in een omgracht park afgesloten met een ijzeren toegangshek aan bakstenen pijlers met vaasbekroning. Tuin aangelegd in Engelse landschapsstijl met vijver en ijzeren brugje, opvallende rij platanen aan de walgracht.Gelegen ten westen op de oude omgrachte abdijsite.


ID: 76396 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Ter Leyen

Boekhoutedorp 5 (Assenede)
Eerste vermelding van een "behuusde stede" begin 15de eeuw, in het bezit van Jan Sloeven en Kateline Sersander, grootgrondbezitters en belangrijke Gentse prominente families. De eerste vermelding van een "kasteel" dateert slechts van 1511, in het bezit van meester Roeland Soete.


ID: 79040 | Bouwkundig element

Kasteeldomein van Bossuit

Bouvriestraat 3, 5, Doorniksesteenweg 381 (Avelgem)
Het kasteel naar ontwerp van architect Le Saffre vormt een exponent van de neoclassicistische strekking in de kastelenbouw, geïnspireerd op de Franse, voornamelijk Loire-kastelen, voorzien van een merkwaardig en belangrijk interieur. De oranjerie en afhankelijkheden kaderen in de algehele renovatie van het domein (1850-1870) onder graaf Henri de Beauffort.


ID: 135141 | Landschappelijk geheel

Kasteeldomein Rijkevelde en omgeving

Oedelem (Beernem), Assebroek, Sint-Kruis (Brugge), Sijsele (Damme)
Door de arme zandgrond was dit gebied tot de 18de eeuw een wastine die benut werd als gemeenschappelijke graasgrond met heidevegetatie en enkele verspreid gelegen veldvijvers. In de 18de eeuw en het begin van de 19de eeuw werden deze minder goeie landbouwgronden aanvankelijk met loofbomen bebost, later met naaldbomen. Het landschap wordt gestructureerd door het reliëf (landduinen) en de hydrografie: centraal in de ankerplaats loopt de Meersbeek van Sijsele in west-zuidwestelijke richting. De Loweiden zijn een complex van voornamelijk weilanden en in mindere mate akkerlanden met een zeer kleinschalige percelering die historisch vrij stabiel is. De bebouwing (onder meer kasteel Rijkevelde, Hof ter Leiden en kasteel Ten Torre) bevindt zich vooral aan de rand van de vallei op hoger gelegen gronden. In de noordwestelijke uithoek ligt het natuurgebied Schobbejakshoogte.


ID: 89021 | Bouwkundig element

Kasteel Reigerlo

Hulstlo 2 (Beernem)
Het kasteel werd gebouwd in opdracht van de Brugse bankier Felix Dujardin in de jaren 1846-1847. Volgens het kadaster gebouwd circa 1852.


ID: 38894 | Bouwkundig element

Pastorie Sint-Goriksparochie

Vroenenbosstraat 5 (Beersel)
Traditionele pastorie door jaarankers gedateerd 1768 en ingeplant op een ruim perceel met aan de straat een poortgebouw uit dezelfde periode en ten oosten de bewaarde omgrachting van de oudere pastorie.


ID: 134454 | Landschappelijk element

Slotgracht van het Hof ter Bruggen

Werchtersesteenweg (Begijnendijk)
Relicten van een feodaal kasteel (hooghof-neerhofstructuur), omgebouwd tot 'huis van plaisantie' in de 16de eeuw met moestuin en 'lustgrond'; rond 1880 afgebroken maar het patroon van slotgrachten bleef gedeeltelijk bewaard.


ID: 10025 | Bouwkundig element

Kasteel Gestelhof

Gestelhof 9 (Berlaar)
Rechthoekig omgracht waterkasteel in traditionele, neo-Vlaamserenaissance- en neobarokstijl, uit de tweede helft van de 16de eeuw, het vierde kwart van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw; halfrond neerhof aan westzijde.


ID: 10043 | Bouwkundig element

Hof van Rameyen

Rameyenstraat 4, 5 (Berlaar)
In kern opklimmend tot de 13de eeuw. Volgens J.B. Stockmans vermoedelijk opgericht als steen der Familie Berthout of mogelijk als bolwerk ter bescherming aan de Nete.


ID: 84655 | Bouwkundig element

Landhuis Blauwhof

Blauwhofdreef 4 (Berlare)
Voormalige buitenplaats "Blauwhof", teruggaand op een omgrachte hoeve. Geïsoleerde site met walgrachten in het zuiden van de wijk Bareldonk, met de schuine zuidoostelijke zijde gelegen naast de Meirebeek.